หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.สตูล

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารฟ้าอัญชัญ ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.6/1 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารฟ้าอัญชัญ ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.6/2 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารฟ้าอัญชัญ ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.6/3 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ห้อง ป.5/1 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ห้อง ป.5/2 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ห้อง ป.5/3 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอินทนิล ชั้น 3 ห้อง ห้อง ม.1/2 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอินทนิล ชั้น 3 ห้อง ห้อง ม.1/3 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ห้อง 1 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ห้อง 2 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ห้อง 3 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอินทนิล ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.5/1 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ห้อง 5 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ห้อง 6 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ห้อง 7 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-


นายสะอ้าน ไพจิตจินดา, ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล, โทร 0815407045, e-mail : tanui2011@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]