หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.สตูล

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 19 ก.ย. 2558 13.00 - 16.30
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอินทนิล ชั้น 3 ห้อง ม.2/3 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอินทนิล ชั้น 3 ห้อง ม.3/2 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอินทนิล ชั้น 3 ห้อง ม.2/2 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-


นายสะอ้าน ไพจิตจินดา, ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล, โทร 0815407045, e-mail : tanui2011@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]