หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.สตูล

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอินทนิล ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กมาด้วยทีมละ 1 เครื่อง ในวันแข่งขัน
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านควน อาคารสำนักงาน ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กมาด้วยทีมละ 1 เครื่อง ในวันแข่งขัน
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านควน ห้อง ป.5/1 19 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอินทนิล ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 18 ก.ย. 2558 09.00- 14.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กมาด้วยทีมละ 1 เครื่อง ในวันแข่งขัน
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอินทนิล ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 18 ก.ย. 2558 13.00 - 16.30 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กมาด้วยทีมละ 1 เครื่อง ในวันแข่งขัน
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอินทนิล ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 18 ก.ย. 2558 09.00- 14.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กมาด้วยทีมละ 1 เครื่อง ในวันแข่งขัน
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอินทนิล ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 18 ก.ย. 2558 09.00- 14.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กมาด้วยทีมละ 1 เครื่อง ในวันแข่งขัน
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอินทนิล ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กมาด้วยทีมละ 1 เครื่อง ในวันแข่งขัน
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอินทนิล ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 19 ก.ย. 2558 13.00 - 16.30 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กมาด้วยทีมละ 1 เครื่อง ในวันแข่งขัน
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านควน อาคารสำนักงาน ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 18 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กมาด้วยทีมละ 1 เครื่อง ในวันแข่งขัน
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอินทนิล ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 19 ก.ย. 2558 13.00 - 16.30 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กมาด้วยทีมละ 1 เครื่อง ในวันแข่งขัน
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอินทนิล ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 19 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กมาด้วยทีมละ 1 เครื่อง ในวันแข่งขัน


นายสะอ้าน ไพจิตจินดา, ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล, โทร 0815407045, e-mail : tanui2011@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]