หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.สตูล

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 42 จังหวัดสตูล สนามฟุตบอล 19 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป รับรายงานตัวเวลา 08.30 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 42 จังหวัดสตูล สนามฟุตบอล 19 ก.ย. 2558 13.00 เป็นต้นไป รับรายงานตัวเวลา 12.30 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 42 จังหวัดสตูล สนามฟุตบอล 19 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป รับรายงานตัวเวลา 08.30 น.
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านควน ห้อง สมุด 19 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านควน ห้อง สมุด 19 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-


นายสะอ้าน ไพจิตจินดา, ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล, โทร 0815407045, e-mail : tanui2011@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]