หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  
2 โรงเรียนบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 42 จังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล  
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  

นายสะอ้าน ไพจิตจินดา, ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล, โทร 0815407045, e-mail : tanui2011@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]