สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเพ็งประดิษฐาราม 10 6 1 17 25 9 7 1 41
2 บ้านบางรูป 10 4 1 15 19 4 1 2 24
3 บ้านพรุแชง 7 4 1 12 19 4 3 2 26
4 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 6 3 8 17 29 6 5 3 40
5 วัดทุ่งหลวง 5 7 0 12 20 10 3 2 33
6 เยาวเรศวิทยา 5 6 4 15 23 11 7 0 41
7 บ้านส้อง 5 4 4 13 13 6 7 4 26
8 นาสาร 4 10 5 19 22 14 6 2 42
9 อนุบาลนวพร 4 1 1 6 15 5 7 1 27
10 บ้านโคกมะม่วง 3 6 1 10 9 9 5 4 23
11 บ้านย่านดินแดง 3 4 5 12 20 6 5 0 31
12 บ้านควนนิยม 3 4 0 7 9 5 7 0 21
13 วัดบ้านส้อง 3 2 2 7 15 5 6 2 26
14 บ้านบางใหญ่ 3 2 0 5 9 1 4 1 14
15 บ้านปากด่าน 3 1 0 4 10 4 6 0 20
16 บ้านควนสูง 3 0 3 6 11 6 2 0 19
17 อนุบาลบ้านเด็ก 2 2 5 9 13 17 4 3 34
18 บ้านคลองพังกลาง 2 1 2 5 10 13 8 3 31
19 บ้านทับใหม่ 2 1 1 4 12 6 6 1 24
20 บ้านบางเหรียง 2 1 1 4 11 5 4 1 20
21 สามัคคีอนุสรณ์ 2 1 0 3 9 3 0 1 12
22 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 0 1 3 9 11 5 1 25
23 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 2 0 1 3 4 2 3 0 9
24 บ้านบางใหญ่สินปุน 1 3 5 9 16 11 3 4 30
25 บ้านประตูพลิก 1 3 2 6 14 14 2 4 30
26 บ้านสี่แยกคลองศิลา 1 3 0 4 7 2 2 3 11
27 บ้านช่องช้าง 1 3 0 4 4 4 0 0 8
28 บ้านห้วยล่วง 1 2 2 5 7 3 4 0 14
29 พุทธยาศรม 1 1 9 11 21 9 10 2 40
30 บ้านธารอารี 1 1 3 5 5 6 2 3 13
31 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 1 1 2 4 9 6 5 1 20
32 ไทยรัฐวิทยา 22 1 1 2 4 8 7 3 3 18
33 บ้านหนองโสน 1 1 1 3 8 2 0 1 10
34 ทรัพย์ทวี 1 1 1 3 5 4 3 3 12
35 บ้านควนสามัคคี 1 1 1 3 3 6 4 3 13
36 มหาราช 2 1 1 0 2 9 2 4 1 15
37 วัดเวียงสระ 1 1 0 2 7 3 1 2 11
38 บ้านวังใหญ่ 1 1 0 2 3 1 3 1 7
39 วัดสมัยสุวรรณ 1 0 3 4 10 8 3 1 21
40 บ้านควนใหม่ 1 0 2 3 4 3 4 0 11
41 บ้านห้วยมะนาว 1 0 1 2 7 1 5 3 13
42 บ้านไสท้อน 1 0 1 2 5 2 8 3 15
43 บ้านควนเนียง 1 0 1 2 4 1 2 2 7
44 บ้านพรหมรังสิต 1 0 1 2 3 5 1 0 9
45 บ้านห้วยแห้ง 1 0 0 1 4 4 5 4 13
46 บ้านคลองยา 1 0 0 1 4 3 1 0 8
47 บ้านเขาตอก 1 0 0 1 3 8 0 1 11
48 บ้านควนคีรีวงศ์ 1 0 0 1 2 8 1 4 11
49 บ้านบางดี 1 0 0 1 2 2 1 1 5
50 บ้านบ่อพระ 1 0 0 1 1 3 5 2 9
51 บ้านควนพรุพี 1 0 0 1 1 3 4 2 8
52 สมบูรณ์ประชาสรรค์ 0 3 1 4 6 3 1 3 10
53 วัดอรัญคามวารี 0 2 1 3 6 8 3 3 17
54 บ้านควนสระ 0 2 0 2 8 8 9 3 25
55 มิตรประชาราษฎร์ 0 2 0 2 4 3 1 1 8
56 บ้านปลายศอก 0 1 3 4 7 6 5 2 18
57 บ้านเขาปูน 0 1 2 3 7 12 6 4 25
58 บ้านเขารักษ์ 0 1 1 2 2 3 1 0 6
59 วัดอินทการาม 0 1 0 1 6 6 2 0 14
60 บ้านยวนปลา 0 1 0 1 4 3 2 2 9
61 บ้านนาควน 0 1 0 1 3 7 3 1 13
62 บ้านควนมหาชัย 0 1 0 1 3 2 2 0 7
63 อนุบาลบัณฑิตา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
64 อนุบาลขวัญแม่ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
65 บ้านห้วยชัน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านห้วยมุด 0 0 2 2 10 5 3 1 18
67 อนุบาลปิยะพัฒน์ 0 0 2 2 9 6 4 0 19
68 บ้านไร่ยาว 0 0 2 2 5 3 3 2 11
69 อนุบาลเพียรจรัส 0 0 1 1 8 10 6 1 24
70 บ้านควนสินชัย 0 0 1 1 5 6 4 1 15
71 ราชประชานุเคราะห์ 12 0 0 1 1 5 3 2 0 10
72 อนุบาลพฤษชาติ 0 0 1 1 4 6 6 0 16
73 วัดท่าเจริญ 0 0 1 1 4 6 0 0 10
74 วัดบางกำยาน 0 0 1 1 3 2 0 4 5
75 วัดสามพัน 0 0 1 1 3 1 2 0 6
76 บ้านเหมืองทวด 0 0 1 1 2 5 0 2 7
77 วัดวิเวการาม 0 0 1 1 2 2 5 2 9
78 บ้านคลองโร 0 0 1 1 2 2 2 2 6
79 วัดบางพา 0 0 0 0 6 5 4 4 15
80 วัดบางสวรรค์ 0 0 0 0 6 5 2 3 13
81 บ้านเมรัย 0 0 0 0 5 11 6 2 22
82 บ้านยูงงาม(เวียงสระ) 0 0 0 0 5 3 5 1 13
83 บ้านหมาก 0 0 0 0 5 1 4 0 10
84 บ้านบางน้ำเย็น 0 0 0 0 5 0 1 2 6
85 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 0 0 0 0 4 11 9 2 24
86 จงฮั้ว 0 0 0 0 4 8 6 5 18
87 บ้านบางปาน 0 0 0 0 4 8 4 1 16
88 บ้านราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 4 7 4 6 15
89 บ้านคลองโหยน 0 0 0 0 4 6 2 2 12
90 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 5 8 3 17
91 บ้านเกาะน้อย 0 0 0 0 4 4 2 2 10
92 บ้านคลองหาเหนือ 0 0 0 0 4 3 5 2 12
93 บ้านวังหิน 0 0 0 0 4 3 2 2 9
94 บ้านควนกองเมือง 0 0 0 0 4 3 2 1 9
95 บ้านหานเพชร 0 0 0 0 4 2 3 1 9
96 บ้านปลายคลอง 0 0 0 0 3 7 7 2 17
97 บ้านควนปราง 0 0 0 0 3 7 3 1 13
98 ปัญญาทิพย์ 0 0 0 0 3 5 3 1 11
99 บ้านควนยอ 0 0 0 0 3 4 4 1 11
100 บ้านทุ่งตำเสา 0 0 0 0 3 4 3 2 10
101 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 0 0 0 0 3 3 3 2 9
102 ประชาอุทิศ 0 0 0 0 3 1 5 1 9
103 วัดไทรโพธิ์งาม 0 0 0 0 3 1 1 1 5
104 สุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 0 0 0 0 2 6 4 0 12
105 วัดดอนพยอม 0 0 0 0 2 6 1 2 9
106 วัดคลองฉนวน 0 0 0 0 2 5 6 1 13
107 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 0 0 0 0 2 4 7 2 13
108 ปัญญาประชาอุทิศ 0 0 0 0 2 4 5 3 11
109 บ้านยูงงาม 0 0 0 0 2 4 5 2 11
110 วัดน้ำพุ 0 0 0 0 2 4 4 2 10
111 บ้านไสดง 0 0 0 0 2 3 7 2 12
112 บ้านเขาสามยอด 0 0 0 0 2 3 4 2 9
113 บ้านควนสว่างวัฒนา 0 0 0 0 2 3 3 1 8
114 บ้านบางใหญ่สามัคคี 0 0 0 0 2 3 1 2 6
115 บ้านหน้าเขา 0 0 0 0 2 3 1 2 6
116 วัดควนศรี 0 0 0 0 2 3 1 2 6
117 บ้านไสขรบ 0 0 0 0 2 2 6 1 10
118 อุดมมิตรพัฒนา 0 0 0 0 2 2 5 3 9
119 บ้านในไร่ 0 0 0 0 2 2 3 1 7
120 ควนสุบรรณ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
121 บ้านส้องเหนือ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
122 บ้านดอนงาม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
123 บ้านคลองกา 0 0 0 0 2 1 6 6 9
124 บ้านนาชุมเห็ด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
125 เทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) 0 0 0 0 1 5 2 0 8
126 บ้านไสดง(พระแสง) 0 0 0 0 1 5 1 1 7
127 บ้านทรายทอง 0 0 0 0 1 4 3 3 8
128 บ้านบางหอย 0 0 0 0 1 4 1 1 6
129 บ้านห้วยห้าง 0 0 0 0 1 3 3 1 7
130 วัดคลองตาล 0 0 0 0 1 3 3 0 7
131 บ้านไทรห้อง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
132 บ้านคลองปราบ 0 0 0 0 1 2 5 2 8
133 บ้านเขานิพันธ์ 0 0 0 0 1 2 5 1 8
134 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 0 0 1 2 3 2 6
135 บ้านปากหาน 0 0 0 0 1 2 3 0 6
136 วัดควนท่าแร่ 0 0 0 0 1 2 3 0 6
137 บ้านปลายน้ำ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
138 บ้านทุ่งหญ้าแดง 0 0 0 0 1 2 2 1 5
139 บ้านสวยศรี 0 0 0 0 1 2 1 1 4
140 บ้านควนมหาชัย(พระแสง) 0 0 0 0 1 1 4 1 6
141 บ้านยูงทอง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
142 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
143 เวียงสระศึกษา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 จิตประชาราษฎร์ 0 0 0 0 1 0 4 0 5
145 อนุบาลนงรัตน์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
146 อนุบาลบ้านน้องเล็ก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
147 อนุบาลภิญพัฒน์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
148 บ้านทุ่งจูด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 วัดสองแพรก 0 0 0 0 0 7 5 2 12
151 อนุบาลงามทอง 0 0 0 0 0 5 11 5 16
152 บ้านห้วยทรายทอง 0 0 0 0 0 3 6 2 9
153 บ้านดอนทราย 0 0 0 0 0 3 4 3 7
154 บ้านยางอุง 0 0 0 0 0 3 3 0 6
155 บ้านปากสาย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
156 บ้านกอบแกบ 0 0 0 0 0 1 4 2 5
157 บ้านควนกลาง 0 0 0 0 0 1 3 2 4
158 บ้านคลองจัน 0 0 0 0 0 1 3 0 4
159 บ้านกลาง 0 0 0 0 0 1 2 3 3
160 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 0 0 0 0 0 1 2 1 3
161 บ้านหนองเรียน 0 0 0 0 0 1 2 1 3
162 บ้านไร่เหนือ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
163 บ้านสี่แยกสามัคคี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
164 บ้านปลายสาย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
165 อนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
166 บ้านทุ่งในไร่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านห้วยตอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 วัดโสภณประชาราม 0 0 0 0 0 0 4 2 4
169 บ้านบางประสามัคคี 0 0 0 0 0 0 2 0 2
170 บ้านลานเข้ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
171 อนุบาลเพ็ญพักตร์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
172 บ้านควนเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
173 อนุบาลกัญจนา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
174 บ้านบางหยด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 119 113 108 340 801 676 552 251 2,029