สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบางรูป 13 4 2 19 26 5 1 2 32
2 วัดเพ็งประดิษฐาราม 11 8 1 20 28 9 7 1 44
3 บ้านพรุแชง 7 5 2 14 21 5 4 2 30
4 บ้านส้อง 6 4 4 14 14 6 8 5 28
5 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 6 3 8 17 31 6 6 3 43
6 วัดบ้านส้อง 6 3 3 12 21 7 6 2 34
7 วัดทุ่งหลวง 5 7 0 12 20 10 3 2 33
8 เยาวเรศวิทยา 5 6 4 15 23 11 7 0 41
9 บ้านปากด่าน 5 2 0 7 13 4 6 0 23
10 นาสาร 4 10 7 21 26 14 7 2 47
11 บ้านย่านดินแดง 4 4 5 13 21 9 5 0 35
12 อนุบาลนวพร 4 1 1 6 15 5 7 1 27
13 สามัคคีอนุสรณ์ 4 1 1 6 14 3 1 1 18
14 บ้านควนสูง 4 0 3 7 13 6 2 0 21
15 บ้านโคกมะม่วง 3 6 1 10 9 9 5 4 23
16 บ้านควนนิยม 3 4 0 7 9 5 7 0 21
17 บ้านบางใหญ่ 3 3 1 7 11 1 4 1 16
18 วัดสมัยสุวรรณ 3 1 3 7 15 11 4 1 30
19 บ้านคลองพังกลาง 3 1 2 6 13 14 8 3 35
20 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 3 1 1 5 6 2 3 0 11
21 บ้านห้วยล่วง 2 3 2 7 9 3 4 0 16
22 อนุบาลบ้านเด็ก 2 2 5 9 13 17 4 3 34
23 บ้านวังใหญ่ 2 2 0 4 5 1 3 1 9
24 บ้านทับใหม่ 2 1 1 4 12 6 6 1 24
25 บ้านบางเหรียง 2 1 1 4 11 5 4 1 20
26 วัดคลองตาล 2 1 0 3 5 5 3 0 13
27 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 0 2 4 10 12 5 1 27
28 บ้านพรหมรังสิต 2 0 2 4 6 5 1 0 12
29 บ้านห้วยมะนาว 2 0 1 3 8 1 5 3 14
30 บ้านสี่แยกคลองศิลา 1 4 0 5 7 3 2 3 12
31 บ้านบางใหญ่สินปุน 1 3 5 9 16 11 3 4 30
32 บ้านประตูพลิก 1 3 3 7 14 16 3 4 33
33 สมบูรณ์ประชาสรรค์ 1 3 1 5 7 3 1 3 11
34 บ้านช่องช้าง 1 3 0 4 4 4 0 0 8
35 บ้านเขาปูน 1 2 2 5 9 12 6 4 27
36 พุทธยาศรม 1 1 9 11 21 9 10 2 40
37 บ้านธารอารี 1 1 3 5 5 7 2 3 14
38 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 1 1 2 4 9 8 5 1 22
39 ไทยรัฐวิทยา 22 1 1 2 4 8 7 3 3 18
40 บ้านไร่ยาว 1 1 2 4 8 3 3 2 14
41 บ้านไสดง 1 1 2 4 6 3 7 2 16
42 มหาราช 2 1 1 1 3 10 2 4 1 16
43 บ้านหนองโสน 1 1 1 3 8 2 0 1 10
44 บ้านเขาตอก 1 1 1 3 6 9 0 1 15
45 ทรัพย์ทวี 1 1 1 3 5 4 3 3 12
46 บ้านไสขรบ 1 1 1 3 5 2 6 1 13
47 บ้านควนสามัคคี 1 1 1 3 3 7 4 3 14
48 วัดเวียงสระ 1 1 0 2 7 3 1 2 11
49 บ้านควนคีรีวงศ์ 1 1 0 2 5 10 2 4 17
50 บ้านควนใหม่ 1 0 2 3 4 3 4 0 11
51 อนุบาลพฤษชาติ 1 0 1 2 5 6 6 0 17
52 บ้านไสท้อน 1 0 1 2 5 2 8 3 15
53 บ้านบางใหญ่สามัคคี 1 0 1 2 4 3 1 2 8
54 บ้านควนเนียง 1 0 1 2 4 1 2 2 7
55 บ้านห้วยแห้ง 1 0 0 1 5 6 6 4 17
56 บ้านคลองยา 1 0 0 1 4 3 1 0 8
57 บ้านไทรห้อง 1 0 0 1 2 4 2 0 8
58 บ้านบางดี 1 0 0 1 2 2 1 1 5
59 บ้านบ่อพระ 1 0 0 1 1 4 5 2 10
60 บ้านควนพรุพี 1 0 0 1 1 3 4 2 8
61 วัดอรัญคามวารี 0 2 1 3 6 8 3 3 17
62 บ้านควนสระ 0 2 0 2 8 8 9 3 25
63 มิตรประชาราษฎร์ 0 2 0 2 4 3 1 1 8
64 บ้านปลายศอก 0 1 3 4 7 6 5 2 18
65 บ้านคลองโร 0 1 1 2 4 4 2 3 10
66 บ้านเขารักษ์ 0 1 1 2 2 3 1 0 6
67 วัดอินทการาม 0 1 0 1 6 6 2 0 14
68 จงฮั้ว 0 1 0 1 5 8 6 5 19
69 บ้านยวนปลา 0 1 0 1 4 3 2 2 9
70 บ้านนาควน 0 1 0 1 3 7 3 1 13
71 บ้านควนมหาชัย 0 1 0 1 3 2 2 0 7
72 อนุบาลบัณฑิตา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
73 บ้านทุ่งจูด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
74 อนุบาลขวัญแม่ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
75 บ้านห้วยชัน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านคลองจัน 0 1 0 1 0 1 4 0 5
77 บ้านห้วยมุด 0 0 2 2 12 6 5 1 23
78 อนุบาลปิยะพัฒน์ 0 0 2 2 9 6 4 0 19
79 อนุบาลเพียรจรัส 0 0 1 1 8 10 6 1 24
80 บ้านควนกองเมือง 0 0 1 1 6 5 2 1 13
81 บ้านควนสินชัย 0 0 1 1 5 6 4 1 15
82 ราชประชานุเคราะห์ 12 0 0 1 1 5 3 2 0 10
83 วัดท่าเจริญ 0 0 1 1 4 6 0 0 10
84 บ้านเขาสามยอด 0 0 1 1 3 6 6 2 15
85 วัดวิเวการาม 0 0 1 1 3 5 5 2 13
86 วัดบางกำยาน 0 0 1 1 3 2 0 4 5
87 วัดสามพัน 0 0 1 1 3 1 2 0 6
88 บ้านเหมืองทวด 0 0 1 1 2 5 0 2 7
89 วัดบางพา 0 0 0 0 7 5 4 4 16
90 วัดบางสวรรค์ 0 0 0 0 6 6 2 4 14
91 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 0 0 0 0 5 14 9 2 28
92 บ้านเมรัย 0 0 0 0 5 11 7 2 23
93 บ้านยูงงาม(เวียงสระ) 0 0 0 0 5 3 5 1 13
94 บ้านหมาก 0 0 0 0 5 1 4 0 10
95 บ้านบางน้ำเย็น 0 0 0 0 5 0 1 2 6
96 บ้านราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 4 10 4 6 18
97 บ้านบางปาน 0 0 0 0 4 8 4 1 16
98 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 7 10 3 21
99 บ้านคลองโหยน 0 0 0 0 4 7 2 2 13
100 บ้านเกาะน้อย 0 0 0 0 4 5 4 2 13
101 บ้านคลองหาเหนือ 0 0 0 0 4 3 5 2 12
102 บ้านหานเพชร 0 0 0 0 4 3 3 1 10
103 บ้านวังหิน 0 0 0 0 4 3 2 2 9
104 บ้านปลายคลอง 0 0 0 0 3 7 7 2 17
105 บ้านควนปราง 0 0 0 0 3 7 3 1 13
106 ปัญญาทิพย์ 0 0 0 0 3 5 3 1 11
107 บ้านทุ่งตำเสา 0 0 0 0 3 4 4 2 11
108 บ้านควนยอ 0 0 0 0 3 4 4 1 11
109 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 0 0 0 0 3 4 3 2 10
110 ประชาอุทิศ 0 0 0 0 3 1 5 1 9
111 วัดไทรโพธิ์งาม 0 0 0 0 3 1 1 1 5
112 ปัญญาประชาอุทิศ 0 0 0 0 2 6 6 3 14
113 สุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 0 0 0 0 2 6 4 0 12
114 วัดดอนพยอม 0 0 0 0 2 6 1 2 9
115 วัดคลองฉนวน 0 0 0 0 2 5 8 1 15
116 วัดน้ำพุ 0 0 0 0 2 5 4 2 11
117 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 0 0 0 0 2 4 7 2 13
118 บ้านยูงงาม 0 0 0 0 2 4 5 2 11
119 บ้านควนสว่างวัฒนา 0 0 0 0 2 3 3 1 8
120 บ้านหน้าเขา 0 0 0 0 2 3 1 2 6
121 วัดควนศรี 0 0 0 0 2 3 1 2 6
122 อุดมมิตรพัฒนา 0 0 0 0 2 2 5 3 9
123 บ้านในไร่ 0 0 0 0 2 2 3 1 7
124 ควนสุบรรณ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
125 บ้านส้องเหนือ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
126 บ้านดอนงาม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
127 บ้านคลองกา 0 0 0 0 2 1 6 6 9
128 บ้านนาชุมเห็ด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
129 วัดสองแพรก 0 0 0 0 1 8 7 2 16
130 เทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) 0 0 0 0 1 5 2 0 8
131 บ้านไสดง(พระแสง) 0 0 0 0 1 5 1 1 7
132 บ้านทรายทอง 0 0 0 0 1 4 3 3 8
133 บ้านบางหอย 0 0 0 0 1 4 1 1 6
134 บ้านห้วยห้าง 0 0 0 0 1 3 3 1 7
135 บ้านปากสาย 0 0 0 0 1 3 1 0 5
136 บ้านคลองปราบ 0 0 0 0 1 2 5 2 8
137 บ้านเขานิพันธ์ 0 0 0 0 1 2 5 1 8
138 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 0 0 1 2 3 2 6
139 บ้านปากหาน 0 0 0 0 1 2 3 0 6
140 วัดควนท่าแร่ 0 0 0 0 1 2 3 0 6
141 บ้านปลายน้ำ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
142 บ้านทุ่งหญ้าแดง 0 0 0 0 1 2 2 1 5
143 บ้านสวยศรี 0 0 0 0 1 2 1 1 4
144 บ้านควนมหาชัย(พระแสง) 0 0 0 0 1 1 4 1 6
145 บ้านยูงทอง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
146 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
147 เวียงสระศึกษา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 จิตประชาราษฎร์ 0 0 0 0 1 0 4 0 5
149 อนุบาลนงรัตน์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
150 อนุบาลบ้านน้องเล็ก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
151 อนุบาลภิญพัฒน์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
152 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 อนุบาลงามทอง 0 0 0 0 0 5 11 5 16
154 บ้านห้วยทรายทอง 0 0 0 0 0 3 6 2 9
155 บ้านดอนทราย 0 0 0 0 0 3 4 3 7
156 บ้านยางอุง 0 0 0 0 0 3 3 0 6
157 บ้านกอบแกบ 0 0 0 0 0 1 4 2 5
158 บ้านควนกลาง 0 0 0 0 0 1 3 3 4
159 บ้านกลาง 0 0 0 0 0 1 2 3 3
160 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 0 0 0 0 0 1 2 1 3
161 บ้านหนองเรียน 0 0 0 0 0 1 2 1 3
162 บ้านไร่เหนือ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
163 บ้านสี่แยกสามัคคี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
164 บ้านห้วยตอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
165 บ้านปลายสาย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
166 อนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
167 บ้านทุ่งในไร่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 วัดโสภณประชาราม 0 0 0 0 0 0 4 2 4
169 บ้านบางประสามัคคี 0 0 0 0 0 0 2 0 2
170 บ้านลานเข้ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
171 อนุบาลเพ็ญพักตร์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
172 บ้านควนเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
173 อนุบาลกัญจนา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
174 บ้านบางหยด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 151 135 126 412 900 734 578 255 2,212