สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 29 6 5 3 40
2 วัดเพ็งประดิษฐาราม 25 9 7 1 41
3 เยาวเรศวิทยา 23 11 7 0 41
4 นาสาร 22 14 6 2 42
5 พุทธยาศรม 21 9 10 2 40
6 วัดทุ่งหลวง 20 10 3 2 33
7 บ้านย่านดินแดง 20 6 5 0 31
8 บ้านพรุแชง 19 4 3 2 26
9 บ้านบางรูป 19 4 1 2 24
10 บ้านบางใหญ่สินปุน 16 11 3 4 30
11 อนุบาลนวพร 15 5 7 1 27
12 วัดบ้านส้อง 15 5 6 2 26
13 บ้านประตูพลิก 14 14 2 4 30
14 อนุบาลบ้านเด็ก 13 17 4 3 34
15 บ้านส้อง 13 6 7 4 26
16 บ้านทับใหม่ 12 6 6 1 24
17 บ้านควนสูง 11 6 2 0 19
18 บ้านบางเหรียง 11 5 4 1 20
19 บ้านคลองพังกลาง 10 13 8 3 31
20 วัดสมัยสุวรรณ 10 8 3 1 21
21 บ้านห้วยมุด 10 5 3 1 18
22 บ้านปากด่าน 10 4 6 0 20
23 บ้านหนองหญ้าปล้อง 9 11 5 1 25
24 บ้านโคกมะม่วง 9 9 5 4 23
25 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 9 6 5 1 20
26 อนุบาลปิยะพัฒน์ 9 6 4 0 19
27 บ้านควนนิยม 9 5 7 0 21
28 สามัคคีอนุสรณ์ 9 3 0 1 12
29 มหาราช 2 9 2 4 1 15
30 บ้านบางใหญ่ 9 1 4 1 14
31 อนุบาลเพียรจรัส 8 10 6 1 24
32 บ้านควนสระ 8 8 9 3 25
33 ไทยรัฐวิทยา 22 8 7 3 3 18
34 บ้านหนองโสน 8 2 0 1 10
35 บ้านเขาปูน 7 12 6 4 25
36 บ้านปลายศอก 7 6 5 2 18
37 บ้านห้วยล่วง 7 3 4 0 14
38 วัดเวียงสระ 7 3 1 2 11
39 บ้านสี่แยกคลองศิลา 7 2 2 3 11
40 บ้านห้วยมะนาว 7 1 5 3 13
41 วัดอรัญคามวารี 6 8 3 3 17
42 วัดอินทการาม 6 6 2 0 14
43 วัดบางพา 6 5 4 4 15
44 วัดบางสวรรค์ 6 5 2 3 13
45 สมบูรณ์ประชาสรรค์ 6 3 1 3 10
46 บ้านเมรัย 5 11 6 2 22
47 บ้านควนสินชัย 5 6 4 1 15
48 บ้านธารอารี 5 6 2 3 13
49 ทรัพย์ทวี 5 4 3 3 12
50 บ้านยูงงาม(เวียงสระ) 5 3 5 1 13
51 บ้านไร่ยาว 5 3 3 2 11
52 ราชประชานุเคราะห์ 12 5 3 2 0 10
53 บ้านไสท้อน 5 2 8 3 15
54 บ้านหมาก 5 1 4 0 10
55 บ้านบางน้ำเย็น 5 0 1 2 6
56 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 4 11 9 2 24
57 จงฮั้ว 4 8 6 5 18
58 บ้านบางปาน 4 8 4 1 16
59 บ้านราษฎร์พัฒนา 4 7 4 6 15
60 อนุบาลพฤษชาติ 4 6 6 0 16
61 บ้านคลองโหยน 4 6 2 2 12
62 วัดท่าเจริญ 4 6 0 0 10
63 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 4 5 8 3 17
64 บ้านห้วยแห้ง 4 4 5 4 13
65 บ้านเกาะน้อย 4 4 2 2 10
66 บ้านช่องช้าง 4 4 0 0 8
67 บ้านคลองหาเหนือ 4 3 5 2 12
68 บ้านควนใหม่ 4 3 4 0 11
69 บ้านยวนปลา 4 3 2 2 9
70 บ้านวังหิน 4 3 2 2 9
71 บ้านควนกองเมือง 4 3 2 1 9
72 มิตรประชาราษฎร์ 4 3 1 1 8
73 บ้านคลองยา 4 3 1 0 8
74 บ้านหานเพชร 4 2 3 1 9
75 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 4 2 3 0 9
76 บ้านควนเนียง 4 1 2 2 7
77 บ้านเขาตอก 3 8 0 1 11
78 บ้านปลายคลอง 3 7 7 2 17
79 บ้านนาควน 3 7 3 1 13
80 บ้านควนปราง 3 7 3 1 13
81 บ้านควนสามัคคี 3 6 4 3 13
82 ปัญญาทิพย์ 3 5 3 1 11
83 บ้านพรหมรังสิต 3 5 1 0 9
84 บ้านควนยอ 3 4 4 1 11
85 บ้านทุ่งตำเสา 3 4 3 2 10
86 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 3 3 3 2 9
87 บ้านควนมหาชัย 3 2 2 0 7
88 วัดบางกำยาน 3 2 0 4 5
89 ประชาอุทิศ 3 1 5 1 9
90 บ้านวังใหญ่ 3 1 3 1 7
91 วัดสามพัน 3 1 2 0 6
92 วัดไทรโพธิ์งาม 3 1 1 1 5
93 บ้านควนคีรีวงศ์ 2 8 1 4 11
94 สุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 2 6 4 0 12
95 วัดดอนพยอม 2 6 1 2 9
96 วัดคลองฉนวน 2 5 6 1 13
97 บ้านเหมืองทวด 2 5 0 2 7
98 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 2 4 7 2 13
99 ปัญญาประชาอุทิศ 2 4 5 3 11
100 บ้านยูงงาม 2 4 5 2 11
101 วัดน้ำพุ 2 4 4 2 10
102 บ้านไสดง 2 3 7 2 12
103 บ้านเขาสามยอด 2 3 4 2 9
104 บ้านควนสว่างวัฒนา 2 3 3 1 8
105 บ้านบางใหญ่สามัคคี 2 3 1 2 6
106 บ้านหน้าเขา 2 3 1 2 6
107 วัดควนศรี 2 3 1 2 6
108 บ้านเขารักษ์ 2 3 1 0 6
109 บ้านไสขรบ 2 2 6 1 10
110 อุดมมิตรพัฒนา 2 2 5 3 9
111 วัดวิเวการาม 2 2 5 2 9
112 บ้านในไร่ 2 2 3 1 7
113 บ้านคลองโร 2 2 2 2 6
114 บ้านบางดี 2 2 1 1 5
115 ควนสุบรรณ 2 2 1 1 5
116 บ้านส้องเหนือ 2 2 0 1 4
117 บ้านดอนงาม 2 2 0 0 4
118 บ้านคลองกา 2 1 6 6 9
119 บ้านนาชุมเห็ด 2 1 0 0 3
120 อนุบาลบัณฑิตา 2 0 0 0 2
121 เทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) 1 5 2 0 8
122 บ้านไสดง(พระแสง) 1 5 1 1 7
123 บ้านทรายทอง 1 4 3 3 8
124 บ้านบางหอย 1 4 1 1 6
125 บ้านบ่อพระ 1 3 5 2 9
126 บ้านควนพรุพี 1 3 4 2 8
127 บ้านห้วยห้าง 1 3 3 1 7
128 วัดคลองตาล 1 3 3 0 7
129 บ้านไทรห้อง 1 3 2 0 6
130 บ้านคลองปราบ 1 2 5 2 8
131 บ้านเขานิพันธ์ 1 2 5 1 8
132 บ้านห้วยใหญ่ 1 2 3 2 6
133 บ้านปากหาน 1 2 3 0 6
134 วัดควนท่าแร่ 1 2 3 0 6
135 บ้านปลายน้ำ 1 2 2 1 5
136 บ้านทุ่งหญ้าแดง 1 2 2 1 5
137 บ้านสวยศรี 1 2 1 1 4
138 บ้านควนมหาชัย(พระแสง) 1 1 4 1 6
139 บ้านยูงทอง 1 1 2 0 4
140 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 1 1 2 0 4
141 อนุบาลขวัญแม่ 1 1 0 0 2
142 เวียงสระศึกษา 1 1 0 0 2
143 จิตประชาราษฎร์ 1 0 4 0 5
144 อนุบาลนงรัตน์ 1 0 1 0 2
145 อนุบาลบ้านน้องเล็ก 1 0 1 0 2
146 อนุบาลภิญพัฒน์ 1 0 0 1 1
147 บ้านห้วยชัน 1 0 0 0 1
148 บ้านทุ่งจูด 1 0 0 0 1
149 บ้านเขาน้อย 1 0 0 0 1
150 วัดสองแพรก 0 7 5 2 12
151 อนุบาลงามทอง 0 5 11 5 16
152 บ้านห้วยทรายทอง 0 3 6 2 9
153 บ้านดอนทราย 0 3 4 3 7
154 บ้านยางอุง 0 3 3 0 6
155 บ้านปากสาย 0 2 1 0 3
156 บ้านกอบแกบ 0 1 4 2 5
157 บ้านควนกลาง 0 1 3 2 4
158 บ้านคลองจัน 0 1 3 0 4
159 บ้านกลาง 0 1 2 3 3
160 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 0 1 2 1 3
161 บ้านหนองเรียน 0 1 2 1 3
162 บ้านไร่เหนือ 0 1 2 0 3
163 บ้านสี่แยกสามัคคี 0 1 1 0 2
164 บ้านปลายสาย 0 1 1 0 2
165 อนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง 0 1 0 1 1
166 บ้านทุ่งในไร่ 0 1 0 0 1
167 บ้านห้วยตอ 0 1 0 0 1
168 วัดโสภณประชาราม 0 0 4 2 4
169 บ้านบางประสามัคคี 0 0 2 0 2
170 บ้านลานเข้ 0 0 2 0 2
171 อนุบาลเพ็ญพักตร์ 0 0 2 0 2
172 บ้านควนเจริญ 0 0 1 2 1
173 อนุบาลกัญจนา 0 0 1 1 1
174 บ้านบางหยด 0 0 0 0 0
รวม 801 676 552 251 2,280