สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 31 6 6 3 43
2 วัดเพ็งประดิษฐาราม 28 9 7 1 44
3 นาสาร 26 14 7 2 47
4 บ้านบางรูป 26 5 1 2 32
5 เยาวเรศวิทยา 23 11 7 0 41
6 พุทธยาศรม 21 9 10 2 40
7 บ้านย่านดินแดง 21 9 5 0 35
8 วัดบ้านส้อง 21 7 6 2 34
9 บ้านพรุแชง 21 5 4 2 30
10 วัดทุ่งหลวง 20 10 3 2 33
11 บ้านบางใหญ่สินปุน 16 11 3 4 30
12 วัดสมัยสุวรรณ 15 11 4 1 30
13 อนุบาลนวพร 15 5 7 1 27
14 บ้านประตูพลิก 14 16 3 4 33
15 บ้านส้อง 14 6 8 5 28
16 สามัคคีอนุสรณ์ 14 3 1 1 18
17 อนุบาลบ้านเด็ก 13 17 4 3 34
18 บ้านคลองพังกลาง 13 14 8 3 35
19 บ้านควนสูง 13 6 2 0 21
20 บ้านปากด่าน 13 4 6 0 23
21 บ้านทับใหม่ 12 6 6 1 24
22 บ้านห้วยมุด 12 6 5 1 23
23 บ้านบางเหรียง 11 5 4 1 20
24 บ้านบางใหญ่ 11 1 4 1 16
25 บ้านหนองหญ้าปล้อง 10 12 5 1 27
26 มหาราช 2 10 2 4 1 16
27 บ้านเขาปูน 9 12 6 4 27
28 บ้านโคกมะม่วง 9 9 5 4 23
29 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 9 8 5 1 22
30 อนุบาลปิยะพัฒน์ 9 6 4 0 19
31 บ้านควนนิยม 9 5 7 0 21
32 บ้านห้วยล่วง 9 3 4 0 16
33 อนุบาลเพียรจรัส 8 10 6 1 24
34 บ้านควนสระ 8 8 9 3 25
35 ไทยรัฐวิทยา 22 8 7 3 3 18
36 บ้านไร่ยาว 8 3 3 2 14
37 บ้านหนองโสน 8 2 0 1 10
38 บ้านห้วยมะนาว 8 1 5 3 14
39 บ้านปลายศอก 7 6 5 2 18
40 วัดบางพา 7 5 4 4 16
41 บ้านสี่แยกคลองศิลา 7 3 2 3 12
42 สมบูรณ์ประชาสรรค์ 7 3 1 3 11
43 วัดเวียงสระ 7 3 1 2 11
44 บ้านเขาตอก 6 9 0 1 15
45 วัดอรัญคามวารี 6 8 3 3 17
46 วัดบางสวรรค์ 6 6 2 4 14
47 วัดอินทการาม 6 6 2 0 14
48 บ้านควนกองเมือง 6 5 2 1 13
49 บ้านพรหมรังสิต 6 5 1 0 12
50 บ้านไสดง 6 3 7 2 16
51 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 6 2 3 0 11
52 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 5 14 9 2 28
53 บ้านเมรัย 5 11 7 2 23
54 บ้านควนคีรีวงศ์ 5 10 2 4 17
55 จงฮั้ว 5 8 6 5 19
56 บ้านธารอารี 5 7 2 3 14
57 บ้านห้วยแห้ง 5 6 6 4 17
58 อนุบาลพฤษชาติ 5 6 6 0 17
59 บ้านควนสินชัย 5 6 4 1 15
60 วัดคลองตาล 5 5 3 0 13
61 ทรัพย์ทวี 5 4 3 3 12
62 บ้านยูงงาม(เวียงสระ) 5 3 5 1 13
63 ราชประชานุเคราะห์ 12 5 3 2 0 10
64 บ้านไสท้อน 5 2 8 3 15
65 บ้านไสขรบ 5 2 6 1 13
66 บ้านหมาก 5 1 4 0 10
67 บ้านวังใหญ่ 5 1 3 1 9
68 บ้านบางน้ำเย็น 5 0 1 2 6
69 บ้านราษฎร์พัฒนา 4 10 4 6 18
70 บ้านบางปาน 4 8 4 1 16
71 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 4 7 10 3 21
72 บ้านคลองโหยน 4 7 2 2 13
73 วัดท่าเจริญ 4 6 0 0 10
74 บ้านเกาะน้อย 4 5 4 2 13
75 บ้านคลองโร 4 4 2 3 10
76 บ้านช่องช้าง 4 4 0 0 8
77 บ้านคลองหาเหนือ 4 3 5 2 12
78 บ้านควนใหม่ 4 3 4 0 11
79 บ้านหานเพชร 4 3 3 1 10
80 บ้านยวนปลา 4 3 2 2 9
81 บ้านวังหิน 4 3 2 2 9
82 บ้านบางใหญ่สามัคคี 4 3 1 2 8
83 มิตรประชาราษฎร์ 4 3 1 1 8
84 บ้านคลองยา 4 3 1 0 8
85 บ้านควนเนียง 4 1 2 2 7
86 บ้านปลายคลอง 3 7 7 2 17
87 บ้านควนสามัคคี 3 7 4 3 14
88 บ้านนาควน 3 7 3 1 13
89 บ้านควนปราง 3 7 3 1 13
90 บ้านเขาสามยอด 3 6 6 2 15
91 วัดวิเวการาม 3 5 5 2 13
92 ปัญญาทิพย์ 3 5 3 1 11
93 บ้านทุ่งตำเสา 3 4 4 2 11
94 บ้านควนยอ 3 4 4 1 11
95 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 3 4 3 2 10
96 บ้านควนมหาชัย 3 2 2 0 7
97 วัดบางกำยาน 3 2 0 4 5
98 ประชาอุทิศ 3 1 5 1 9
99 วัดสามพัน 3 1 2 0 6
100 วัดไทรโพธิ์งาม 3 1 1 1 5
101 ปัญญาประชาอุทิศ 2 6 6 3 14
102 สุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 2 6 4 0 12
103 วัดดอนพยอม 2 6 1 2 9
104 วัดคลองฉนวน 2 5 8 1 15
105 วัดน้ำพุ 2 5 4 2 11
106 บ้านเหมืองทวด 2 5 0 2 7
107 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 2 4 7 2 13
108 บ้านยูงงาม 2 4 5 2 11
109 บ้านไทรห้อง 2 4 2 0 8
110 บ้านควนสว่างวัฒนา 2 3 3 1 8
111 บ้านหน้าเขา 2 3 1 2 6
112 วัดควนศรี 2 3 1 2 6
113 บ้านเขารักษ์ 2 3 1 0 6
114 อุดมมิตรพัฒนา 2 2 5 3 9
115 บ้านในไร่ 2 2 3 1 7
116 บ้านบางดี 2 2 1 1 5
117 ควนสุบรรณ 2 2 1 1 5
118 บ้านส้องเหนือ 2 2 0 1 4
119 บ้านดอนงาม 2 2 0 0 4
120 บ้านคลองกา 2 1 6 6 9
121 บ้านนาชุมเห็ด 2 1 0 0 3
122 อนุบาลบัณฑิตา 2 0 0 0 2
123 วัดสองแพรก 1 8 7 2 16
124 เทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) 1 5 2 0 8
125 บ้านไสดง(พระแสง) 1 5 1 1 7
126 บ้านบ่อพระ 1 4 5 2 10
127 บ้านทรายทอง 1 4 3 3 8
128 บ้านบางหอย 1 4 1 1 6
129 บ้านควนพรุพี 1 3 4 2 8
130 บ้านห้วยห้าง 1 3 3 1 7
131 บ้านปากสาย 1 3 1 0 5
132 บ้านคลองปราบ 1 2 5 2 8
133 บ้านเขานิพันธ์ 1 2 5 1 8
134 บ้านห้วยใหญ่ 1 2 3 2 6
135 บ้านปากหาน 1 2 3 0 6
136 วัดควนท่าแร่ 1 2 3 0 6
137 บ้านปลายน้ำ 1 2 2 1 5
138 บ้านทุ่งหญ้าแดง 1 2 2 1 5
139 บ้านสวยศรี 1 2 1 1 4
140 บ้านควนมหาชัย(พระแสง) 1 1 4 1 6
141 บ้านยูงทอง 1 1 2 0 4
142 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 1 1 2 0 4
143 บ้านทุ่งจูด 1 1 0 0 2
144 อนุบาลขวัญแม่ 1 1 0 0 2
145 เวียงสระศึกษา 1 1 0 0 2
146 จิตประชาราษฎร์ 1 0 4 0 5
147 อนุบาลนงรัตน์ 1 0 1 0 2
148 อนุบาลบ้านน้องเล็ก 1 0 1 0 2
149 อนุบาลภิญพัฒน์ 1 0 0 1 1
150 บ้านห้วยชัน 1 0 0 0 1
151 บ้านเขาน้อย 1 0 0 0 1
152 อนุบาลงามทอง 0 5 11 5 16
153 บ้านห้วยทรายทอง 0 3 6 2 9
154 บ้านดอนทราย 0 3 4 3 7
155 บ้านยางอุง 0 3 3 0 6
156 บ้านกอบแกบ 0 1 4 2 5
157 บ้านคลองจัน 0 1 4 0 5
158 บ้านควนกลาง 0 1 3 3 4
159 บ้านกลาง 0 1 2 3 3
160 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 0 1 2 1 3
161 บ้านหนองเรียน 0 1 2 1 3
162 บ้านไร่เหนือ 0 1 2 0 3
163 บ้านสี่แยกสามัคคี 0 1 1 0 2
164 บ้านห้วยตอ 0 1 1 0 2
165 บ้านปลายสาย 0 1 1 0 2
166 อนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง 0 1 0 1 1
167 บ้านทุ่งในไร่ 0 1 0 0 1
168 วัดโสภณประชาราม 0 0 4 2 4
169 บ้านบางประสามัคคี 0 0 2 0 2
170 บ้านลานเข้ 0 0 2 0 2
171 อนุบาลเพ็ญพักตร์ 0 0 2 0 2
172 บ้านควนเจริญ 0 0 1 2 1
173 อนุบาลกัญจนา 0 0 1 1 1
174 บ้านบางหยด 0 0 0 0 0
รวม 900 734 578 255 2,212