หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 48 31 67.39% 6 13.04% 6 13.04% 3 6.52% 46
2 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 48 28 62.22% 9 20% 7 15.56% 1 2.22% 45
3 โรงเรียนนาสาร 53 26 53.06% 14 28.57% 7 14.29% 2 4.08% 49
4 โรงเรียนบ้านบางรูป 39 26 76.47% 5 14.71% 1 2.94% 2 5.88% 34
5 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 44 23 56.1% 11 26.83% 7 17.07% 0 0% 41
6 โรงเรียนพุทธยาศรม 42 21 50% 9 21.43% 10 23.81% 2 4.76% 42
7 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 35 21 60% 9 25.71% 5 14.29% 0 0% 35
8 โรงเรียนวัดบ้านส้อง 43 21 58.33% 7 19.44% 6 16.67% 2 5.56% 36
9 โรงเรียนบ้านพรุแชง 39 21 65.63% 5 15.63% 4 12.5% 2 6.25% 32
10 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 43 20 57.14% 10 28.57% 3 8.57% 2 5.71% 35
11 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 36 16 47.06% 11 32.35% 3 8.82% 4 11.76% 34
12 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 36 15 48.39% 11 35.48% 4 12.9% 1 3.23% 31
13 โรงเรียนอนุบาลนวพร 29 15 53.57% 5 17.86% 7 25% 1 3.57% 28
14 โรงเรียนบ้านประตูพลิก 37 14 37.84% 16 43.24% 3 8.11% 4 10.81% 37
15 โรงเรียนบ้านส้อง 59 14 42.42% 6 18.18% 8 24.24% 5 15.15% 33
16 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 22 14 73.68% 3 15.79% 1 5.26% 1 5.26% 19
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 38 13 35.14% 17 45.95% 4 10.81% 3 8.11% 37
18 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 44 13 34.21% 14 36.84% 8 21.05% 3 7.89% 38
19 โรงเรียนบ้านควนสูง 23 13 61.9% 6 28.57% 2 9.52% 0 0% 21
20 โรงเรียนบ้านปากด่าน 24 13 56.52% 4 17.39% 6 26.09% 0 0% 23
21 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 28 12 48% 6 24% 6 24% 1 4% 25
22 โรงเรียนบ้านห้วยมุด 27 12 50% 6 25% 5 20.83% 1 4.17% 24
23 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 21 11 52.38% 5 23.81% 4 19.05% 1 4.76% 21
24 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 19 11 64.71% 1 5.88% 4 23.53% 1 5.88% 17
25 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 38 10 35.71% 12 42.86% 5 17.86% 1 3.57% 28
26 โรงเรียนมหาราช 2 24 10 58.82% 2 11.76% 4 23.53% 1 5.88% 17
27 โรงเรียนบ้านเขาปูน 35 9 29.03% 12 38.71% 6 19.35% 4 12.9% 31
28 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 36 9 33.33% 9 33.33% 5 18.52% 4 14.81% 27
29 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 26 9 39.13% 8 34.78% 5 21.74% 1 4.35% 23
30 โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 20 9 47.37% 6 31.58% 4 21.05% 0 0% 19
31 โรงเรียนบ้านควนนิยม 22 9 42.86% 5 23.81% 7 33.33% 0 0% 21
32 โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 17 9 56.25% 3 18.75% 4 25% 0 0% 16
33 โรงเรียนอนุบาลเพียรจรัส 25 8 32% 10 40% 6 24% 1 4% 25
34 โรงเรียนบ้านควนสระ 29 8 28.57% 8 28.57% 9 32.14% 3 10.71% 28
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 30 8 38.1% 7 33.33% 3 14.29% 3 14.29% 21
36 โรงเรียนบ้านไร่ยาว 19 8 50% 3 18.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
37 โรงเรียนบ้านหนองโสน 13 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
38 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 21 8 47.06% 1 5.88% 5 29.41% 3 17.65% 17
39 โรงเรียนบ้านปลายศอก 24 7 35% 6 30% 5 25% 2 10% 20
40 โรงเรียนวัดบางพา 20 7 35% 5 25% 4 20% 4 20% 20
41 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 20 7 46.67% 3 20% 2 13.33% 3 20% 15
42 โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 15 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 3 21.43% 14
43 โรงเรียนวัดเวียงสระ 15 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
44 โรงเรียนบ้านเขาตอก 24 6 37.5% 9 56.25% 0 0% 1 6.25% 16
45 โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 26 6 30% 8 40% 3 15% 3 15% 20
46 โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 20 6 33.33% 6 33.33% 2 11.11% 4 22.22% 18
47 โรงเรียนวัดอินทการาม 14 6 42.86% 6 42.86% 2 14.29% 0 0% 14
48 โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 18 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
49 โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 21 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
50 โรงเรียนบ้านไสดง 23 6 33.33% 3 16.67% 7 38.89% 2 11.11% 18
51 โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 12 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
52 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 30 5 16.67% 14 46.67% 9 30% 2 6.67% 30
53 โรงเรียนบ้านเมรัย 25 5 20% 11 44% 7 28% 2 8% 25
54 โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 22 5 23.81% 10 47.62% 2 9.52% 4 19.05% 21
55 โรงเรียนจงฮั้ว 25 5 20.83% 8 33.33% 6 25% 5 20.83% 24
56 โรงเรียนบ้านธารอารี 24 5 29.41% 7 41.18% 2 11.76% 3 17.65% 17
57 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 26 5 23.81% 6 28.57% 6 28.57% 4 19.05% 21
58 โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ 18 5 29.41% 6 35.29% 6 35.29% 0 0% 17
59 โรงเรียนบ้านควนสินชัย 16 5 31.25% 6 37.5% 4 25% 1 6.25% 16
60 โรงเรียนวัดคลองตาล 16 5 38.46% 5 38.46% 3 23.08% 0 0% 13
61 โรงเรียนทรัพย์ทวี 17 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 3 20% 15
62 โรงเรียนบ้านยูงงาม(เวียงสระ) 17 5 35.71% 3 21.43% 5 35.71% 1 7.14% 14
63 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 11 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
64 โรงเรียนบ้านไสท้อน 19 5 27.78% 2 11.11% 8 44.44% 3 16.67% 18
65 โรงเรียนบ้านไสขรบ 16 5 35.71% 2 14.29% 6 42.86% 1 7.14% 14
66 โรงเรียนบ้านหมาก 12 5 50% 1 10% 4 40% 0 0% 10
67 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 14 5 50% 1 10% 3 30% 1 10% 10
68 โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 13 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
69 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 26 4 16.67% 10 41.67% 4 16.67% 6 25% 24
70 โรงเรียนบ้านบางปาน 23 4 23.53% 8 47.06% 4 23.53% 1 5.88% 17
71 โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 25 4 16.67% 7 29.17% 10 41.67% 3 12.5% 24
72 โรงเรียนบ้านคลองโหยน 21 4 26.67% 7 46.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
73 โรงเรียนวัดท่าเจริญ 12 4 40% 6 60% 0 0% 0 0% 10
74 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 15 4 26.67% 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 15
75 โรงเรียนบ้านคลองโร 19 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 13
76 โรงเรียนบ้านช่องช้าง 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
77 โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 16 4 28.57% 3 21.43% 5 35.71% 2 14.29% 14
78 โรงเรียนบ้านควนใหม่ 15 4 36.36% 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 11
79 โรงเรียนบ้านหานเพชร 11 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
80 โรงเรียนบ้านยวนปลา 13 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
81 โรงเรียนบ้านวังหิน 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
82 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี 11 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
83 โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 12 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
84 โรงเรียนบ้านคลองยา 12 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
85 โรงเรียนบ้านควนเนียง 11 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
86 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 21 3 15.79% 7 36.84% 7 36.84% 2 10.53% 19
87 โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 17 3 17.65% 7 41.18% 4 23.53% 3 17.65% 17
88 โรงเรียนบ้านควนปราง 16 3 21.43% 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 14
89 โรงเรียนบ้านนาควน 15 3 21.43% 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 14
90 โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 19 3 17.65% 6 35.29% 6 35.29% 2 11.76% 17
91 โรงเรียนวัดวิเวการาม 21 3 20% 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 15
92 โรงเรียนปัญญาทิพย์ 12 3 25% 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 12
93 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 13 3 23.08% 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 13
94 โรงเรียนบ้านควนยอ 14 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 12
95 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 12 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
96 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย 8 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
97 โรงเรียนวัดบางกำยาน 9 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 4 44.44% 9
98 โรงเรียนประชาอุทิศ 11 3 30% 1 10% 5 50% 1 10% 10
99 โรงเรียนวัดสามพัน 8 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
100 โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
101 โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 21 2 11.76% 6 35.29% 6 35.29% 3 17.65% 17
102 โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 13 2 16.67% 6 50% 4 33.33% 0 0% 12
103 โรงเรียนวัดดอนพยอม 11 2 18.18% 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 11
104 โรงเรียนวัดคลองฉนวน 21 2 12.5% 5 31.25% 8 50% 1 6.25% 16
105 โรงเรียนวัดน้ำพุ 21 2 15.38% 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 13
106 โรงเรียนบ้านเหมืองทวด 10 2 22.22% 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 9
107 โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 15 2 13.33% 4 26.67% 7 46.67% 2 13.33% 15
108 โรงเรียนบ้านยูงงาม 14 2 15.38% 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 13
109 โรงเรียนบ้านไทรห้อง 10 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
110 โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา 10 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
111 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 9 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
112 โรงเรียนวัดควนศรี 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
113 โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 8 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
114 โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา 14 2 16.67% 2 16.67% 5 41.67% 3 25% 12
115 โรงเรียนบ้านในไร่ 8 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
116 โรงเรียนบ้านบางดี 13 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
117 โรงเรียนควนสุบรรณ 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
118 โรงเรียนบ้านส้องเหนือ 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
119 โรงเรียนบ้านดอนงาม 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านคลองกา 21 2 13.33% 1 6.67% 6 40% 6 40% 15
121 โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด 7 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนวัดสองแพรก 21 1 5.56% 8 44.44% 7 38.89% 2 11.11% 18
124 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) 9 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
125 โรงเรียนบ้านไสดง(พระแสง) 8 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
126 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 13 1 8.33% 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 12
127 โรงเรียนบ้านทรายทอง 14 1 9.09% 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 11
128 โรงเรียนบ้านบางหอย 8 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
129 โรงเรียนบ้านควนพรุพี 10 1 10% 3 30% 4 40% 2 20% 10
130 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 12 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
131 โรงเรียนบ้านปากสาย 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านคลองปราบ 10 1 10% 2 20% 5 50% 2 20% 10
133 โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 12 1 11.11% 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 9
134 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 10 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
135 โรงเรียนบ้านปากหาน 13 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
136 โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 8 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
137 โรงเรียนบ้านปลายน้ำ 9 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
138 โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
139 โรงเรียนบ้านสวยศรี 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
140 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(พระแสง) 11 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
141 โรงเรียนบ้านยูงทอง 6 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 6 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนอนุบาลขวัญแม่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนเวียงสระศึกษา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 8 1 20% 0 0% 4 80% 0 0% 5
147 โรงเรียนอนุบาลนงรัตน์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
148 โรงเรียนอนุบาลบ้านน้องเล็ก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
149 โรงเรียนอนุบาลภิญพัฒน์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
150 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนอนุบาลงามทอง 22 0 0% 5 23.81% 11 52.38% 5 23.81% 21
153 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 13 0 0% 3 27.27% 6 54.55% 2 18.18% 11
154 โรงเรียนบ้านดอนทราย 11 0 0% 3 30% 4 40% 3 30% 10
155 โรงเรียนบ้านยางอุง 8 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
156 โรงเรียนบ้านกอบแกบ 17 0 0% 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 7
157 โรงเรียนบ้านคลองจัน 5 0 0% 1 20% 4 80% 0 0% 5
158 โรงเรียนบ้านควนกลาง 10 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 7
159 โรงเรียนบ้านกลาง 9 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6
160 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 10 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
161 โรงเรียนบ้านหนองเรียน 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
162 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 5 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี 4 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านห้วยตอ 4 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านปลายสาย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
166 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
167 โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ 10 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนวัดโสภณประชาราม 7 0 0% 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 6
169 โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านลานเข้ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
171 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญพักตร์ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านควนเจริญ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
173 โรงเรียนอนุบาลกัญจนา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
174 โรงเรียนบ้านบางหยด 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ดูแลระบบ : นายสำเริง สุวรรณพงค์ โทรศัพท์ 086-1685522
นางสาวจุฑามาศ สวัสดี E-mail:juthamat.swd@gmail.com โทรศัพท์ 081-5357976
นายชม ฉิมภักดี E-mail:chombar440@gmail.com โทรศัพท์ : 089-7297410
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]