หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3)

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารดอกแก้ว 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00 ป.2/1ทีม1-14 ป.2/2ทีม15-28
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารดอกแก้ว 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00 ป.2/3ทีม1-27ป.2/4ทีม18-34
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารดอกแก้ว 8 ต.ค. 2558 13.00-16.00 ป.2/1
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารร่มไทร 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00 ป.5/1ทีม1-19ป.5/2ทีม20-39ป.5/3ทีม40-59ป.5/4 ทีมุ60-77
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารมิตรภาพ 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00 ป.3/1ทีม1-18ป.3/2ทีม19-37ป3/3ทีม38-56ป.3/4ทีม57-75ป.4/1ทีม76-94
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารมิตรภาพ ห้อง ป.4/2 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารดอกแก้ว ห้อง ป.2/2 8 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารดอกแก้ว ห้อง ป.2/3 8 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ ใต้ถุนอาคารลีลาวดี 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารร่มโพธิ์,อาคารร่มไทร 8 ต.ค. 2558 13.00-16.00 ป.5/1-ป.5/4(ร่มโพธิ์)ห้องละ9ทีม ป.6/1-ป.6/4(ร่มไทร)ห้องละ9ทีม
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ป.4/3 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารดอกแก้ว ห้อง ป.2/4 8 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารร่มโพธิ์ 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00 ป.6/1ทีม1-10ป.6/2 ทีม11-20ป.6/3ทีม21-30ป.6/4ทีม31-38
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารมิตรภาพ 8 ต.ค. 2558 13.00-16.00 ป.3/1-3/4, ป.4/1-ป.4/2ห้องละ 7 ทีม
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ป.4/4 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-


ผู้ดูแลระบบ : นายสำเริง สุวรรณพงค์ โทรศัพท์ 086-1685522
นางสาวจุฑามาศ สวัสดี E-mail:juthamat.swd@gmail.com โทรศัพท์ 081-5357976
นายชม ฉิมภักดี E-mail:chombar440@gmail.com โทรศัพท์ : 089-7297410
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]