หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง คอมพิวเตอร์1 8 ต.ค. 2558 09.00-11.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง คอมพิวเตอร์2 8 ต.ค. 2558 09.00-11.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารลีลาวดี 7 ต.ค. 2558 09.00-16.00 ป.1/1 ทีมที่ 1-30 ห้อง ป.1/2 ทีมที่ 31-60 ห้อง ป.1/3 ทีมที่ 61-90 ห้อง ป.1/4 ทีมที่ 91-120 ห้อง ป.1/5 ทีมที่ 121-146
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารลีลาวดี 8 ต.ค. 2558 09.00-16.00 ป.1/1 ทีมที่ 1-30 ห้อง ป.1/2 ทีมที่ 31-60 ห้อง ป.1/3 ทีมที่ 61-90 ห้อง ป.1/4 ทีมที่ 91-120 ห้อง ป.1/5 ทีมที่ 121-149
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ป.4/3 7 ต.ค. 2558 09.00-16.00
-


ผู้ดูแลระบบ : นายสำเริง สุวรรณพงค์ โทรศัพท์ 086-1685522
นางสาวจุฑามาศ สวัสดี E-mail:juthamat.swd@gmail.com โทรศัพท์ 081-5357976
นายชม ฉิมภักดี E-mail:chombar440@gmail.com โทรศัพท์ : 089-7297410
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]