หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3)

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารร่มไทร,อาคารร่มโพธิ์ 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 ป.5/1 ทีมที่ 1-8 ,ห้องป.5/2 ทีมที่ 9-16, ห้อง ป.5/3 ทีมที่ 17-24 , ห้อง ป.5/4 ทีมที่ 25-32 (อาคารร่มไทร), ห้อง ป.6/1 ทีมที่ 33-40, ห้อง ป.6/2 ทีมที่ 41-47 , ห้อง ป.6/3 ทีมที่ 48-54 (อาคารร่มโพธิ์)
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารราชพฤกษ์ 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 ป.4/3 ทีม 1-6, ป.4/4 ทีม 7-11
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารดอกแก้ว 7 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 ป.2/2 ทีมที่ 1-8, ห้องป.2/3 ทีมที่9-16,ห้องป.2/4ทีมที่17-25
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารดอกแก้ว ห้อง ป.2/1 7 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารมิตรภาพ 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 ป.3/1 ทีมที่ 1-4 , ห้อง ป.3/2 ทีมที่ 5-8
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารลีลาวดี ห้อง ป.5/1 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ ห้องประชุมบานบุรี อาคารร่มไทร 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารดอกแก้ว,อาคารลีลาวดี 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 ป.2/1 ทีมที่ 1-8 ห้อง ป.2/2 ทีมที่ 9-16 ,ห้อง2/3 ทีมที่ 17-24,ห้อง ป.2/4 ทีมที่ 25-32 (อาคารดอกแก้ว),ห้องป.1/1 ทีมที่33-40,ห้องป.1/2 ทีมที่41-48,ห้อง ป.1/3ทีมที่49-56,ห้องป.1/4 ทีมที่ 57-65 (อาคารลีลาวดี)
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ ห้องประชุมบานบุรี อาคารร่มไทร 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารมิตรภาพ 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 ป.4/2 ทีมที่ 1-9 ห้องเรียนร่วม ทีมที่ 10-18
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารร่มไทร ห้อง ประชุมบานบุรี 7 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารร่มไทร ห้อง ประชุมบานบุรี 7 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ ใต้ถุนโล่ง อาคารลีลาวดี 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ ใต้ถุนโล่ง อาคารลีลาวดี 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ ใต้ถุนโล่ง อาคารลีลาวดี 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ ใต้ถุนโล่ง อาคารลีลาวดี 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารมิตรภาพ 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 ป.3/3 ทีมที่ 1-8, ป.3/4 ทีมที่ 9-15
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อาคารมิตรภาพ ห้อง ป.4/1 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-


ผู้ดูแลระบบ : นายสำเริง สุวรรณพงค์ โทรศัพท์ 086-1685522
นางสาวจุฑามาศ สวัสดี E-mail:juthamat.swd@gmail.com โทรศัพท์ 081-5357976
นายชม ฉิมภักดี E-mail:chombar440@gmail.com โทรศัพท์ : 089-7297410
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]