หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 หอประชุมเมืองเงาะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองนาสาร 8.630885, 99.375806
2 โรงเรียนบ้านส้อง  
3 โรงเรียนบ้านห้วสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗  
4 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง  
5 โรงเรียนวัดบ้านส้อง  

ผู้ดูแลระบบ : นายสำเริง สุวรรณพงค์ โทรศัพท์ 086-1685522
นางสาวจุฑามาศ สวัสดี E-mail:juthamat.swd@gmail.com โทรศัพท์ 081-5357976
นายชม ฉิมภักดี E-mail:chombar440@gmail.com โทรศัพท์ : 089-7297410
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]