ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน