ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57.37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53.34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 49.35 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 41.32 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 37.60 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 35.04 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 33.56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 32.91 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 30.12 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 27.95 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 27.40 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 20 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน