ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.25 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน