สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เพชรผดุงเวียงไชย 19 6 1 1 26
2 วัดบางคราม 18 2 0 4 20
3 บ้านท่าขนอน 17 2 2 0 21
4 ตลาดหนองหวาย 16 5 8 2 29
5 วัดห้วยกรวด 15 8 6 2 29
6 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 15 5 8 4 28
7 บ้านท่าแซะ 14 2 3 2 19
8 วัดรัตนาราม 13 4 3 1 20
9 บ้านถ้ำผึ้ง 12 8 3 0 23
10 วัดตรณาราม 11 5 5 1 21
11 ชุมชนวัดปากตรัง 10 12 8 2 30
12 บ้านทำเนียบ 10 6 5 3 21
13 วัดวิโรจนาราม 10 4 4 5 18
14 ตาขุน 10 3 5 0 18
15 สหกรณ์นิคม 9 10 3 5 22
16 บ้านพรุยายชี 9 5 2 1 16
17 บ้านปลายคลอง 9 1 1 0 11
18 บ้านบางพระ 9 0 0 0 9
19 บ้านอู่ตะเภา 8 10 4 2 22
20 วัดกาฬสินธุ์ 8 9 7 2 24
21 บ้านทุ่งเสียน 8 6 10 2 24
22 วัดศรีสุวรรณ 8 3 4 1 15
23 บ้านกลาง 8 2 3 6 13
24 บ้านท่าม่วง 7 9 2 6 18
25 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 7 5 2 3 14
26 วัดเขาศรีวิชัย 7 3 4 4 14
27 บ้านศรีพนม 7 3 2 0 12
28 วัดสุทธาวาส 7 2 2 0 11
29 พุทธนิคม 7 2 0 2 9
30 บ้านคลองไม้แดง 6 7 7 4 20
31 บ้านคลองรอก 6 7 3 0 16
32 คีรีรัฐนิคม 6 3 0 0 9
33 บ้านหนองปรือ 6 1 1 1 8
34 บ้านห้วยทรายขาว 5 7 4 4 16
35 วัดถ้ำวราราม 5 5 2 0 12
36 บ้านอรุโณทัย 5 4 3 3 12
37 ชุมชนวัดจันทาราม 5 3 2 1 10
38 บ้านโตนยาง 5 3 2 0 10
39 บ้านวังผักแว่น 5 2 4 0 11
40 บ้านเชี่ยวเฟือง 5 2 0 0 7
41 บ้านห้วยตาหมิง 5 1 2 0 8
42 บ้านปากทำเรียง 5 0 3 0 8
43 บ้านดอนสุวรรณ 4 6 7 4 17
44 บ้านบ่อกรัง 4 6 7 0 17
45 วัดสันติคีรีรมย์ 4 4 4 4 12
46 บ้านคลองสงค์ 4 4 3 2 11
47 วัดธารน้ำไหล 4 2 2 1 8
48 วัดท่าตลิ่งชัน 3 4 5 2 12
49 วัดชยาราม 3 4 2 2 9
50 บ้านนาค้อ 3 3 2 0 8
51 บ้านตะกรบ 3 3 0 1 6
52 บ้านพัฒนา 3 3 0 0 6
53 บ้านห้วยพุน 3 2 1 4 6
54 บ้านมะเลาะ 3 2 1 1 6
55 อุปถัมภ์วิทยาพนม 3 2 0 2 5
56 วัดโกศาวาส 3 1 2 1 6
57 บ้านน้ำราด 3 1 2 0 6
58 วัดน้ำหัก 3 1 1 3 5
59 บ้านเกาะมุกด์ 3 1 1 1 5
60 วัดพรุศรี 3 1 1 0 5
61 วัดรัษฎาราม 3 0 5 0 8
62 บ้านหญ้าปล้อง 3 0 2 0 5
63 ธีราศรมพุนพิน 3 0 0 0 3
64 บ้านบางสาน 2 12 3 1 17
65 บ้านเคี่ยมเพาะ 2 6 5 1 13
66 บ้านท่านหญิงวิภา 2 4 3 3 9
67 บ้านคลองพา 2 4 1 2 7
68 บ้านเชี่ยวหมวง 2 4 0 0 6
69 วัดอินทราวาส 2 3 2 2 7
70 บ้านพัฒนา2 2 3 2 0 7
71 วัดบางน้ำจืด 2 3 0 0 5
72 วัดไตรรัตนากร 2 3 0 0 5
73 วัดพุมเรียง 2 2 3 1 7
74 วัดพระบรมธาตุไชยา 2 2 1 0 5
75 วัดสามัคคีธรรมาราม 2 1 4 0 7
76 วัดประตูใหญ่ 2 1 2 0 5
77 บ้านใหญ่ 2 1 0 3 3
78 บ้านบางประชาภิบาล 2 1 0 1 3
79 บ้านตะเคียนทอง 2 1 0 0 3
80 บ้านพังกาญจน์ 2 1 0 0 3
81 บ้านลุ่มชุมแสง 2 0 0 1 2
82 บ้านบางหิน 2 0 0 0 2
83 บ้านดินก้อง 2 0 0 0 2
84 อนุบาลเปี่ยมรัก 2 0 0 0 2
85 บ้านบนไร่ 1 5 7 4 13
86 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 1 5 1 0 7
87 บ้านบางปรุ 1 4 1 2 6
88 อนุบาลชนะพร 1 4 0 1 5
89 วัดประชาวงศาราม 1 3 4 1 8
90 วัดเกษมบำรุง 1 3 3 1 7
91 วัดสังขประดิษฐ์ 1 3 2 1 6
92 มหาราชบ้านแสงอรุณ 1 3 2 1 6
93 วัดวิชิตธาราราม 1 2 5 1 8
94 วัดสองพี่น้อง 1 2 3 0 6
95 บ้านสหกรณ์ 1 2 2 1 5
96 อนุบาลบ้านคุณหนู 1 2 1 0 4
97 บ้านช่องไม้งาม 1 2 1 0 4
98 บ้านนาใหญ่ 1 2 1 0 4
99 บ้านควนรา 1 2 0 2 3
100 บ้านโพธิ์พนา 1 2 0 0 3
101 บ้านขวัญพัฒน์ 1 1 2 0 4
102 วัดน้ำรอบ 1 1 2 0 4
103 บ้านหนองมน 1 1 1 2 3
104 วัดหัวเตย 1 1 1 0 3
105 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 1 1 0 0 2
106 บ้านต้นยวน 1 1 0 0 2
107 บ้านยาง 1 1 0 0 2
108 วัดอัมพาวาส 1 1 0 0 2
109 วัดบางพลา 1 0 2 0 3
110 วัดอัมพาราม 1 0 2 0 3
111 ดรุโณทัยพุนพิน 1 0 1 2 2
112 บ้านปากโตน 1 0 1 1 2
113 บ้านเชี่ยวมะปราง 1 0 1 0 2
114 วัดธัญญาราม 1 0 1 0 2
115 บ้านทรายแก้ว 1 0 1 0 2
116 วัดนันทาราม 1 0 1 0 2
117 บ้านปากน้ำท่ากระจาย 1 0 0 1 1
118 วัดจาย 1 0 0 0 1
119 บ้านสามสัก 1 0 0 0 1
120 บ้านวังขุม 1 0 0 0 1
121 วัดสุมังคลาราม 1 0 0 0 1
122 วัดเดิมเจ้า 1 0 0 0 1
123 วัดเววน 1 0 0 0 1
124 บ้านท่าใหม่ 0 5 2 2 7
125 วัดขจรบำรุง 0 3 2 1 5
126 บ้านคลองชะอุ่น 0 2 4 1 6
127 บ้านมะม่วงงาม 0 2 2 1 4
128 บ้านยางงาม 0 2 1 2 3
129 วัดพระพรหม 0 2 1 1 3
130 บ้านย่านยาว 0 2 1 1 3
131 บ้านคลองราง 0 2 0 0 2
132 บ้านท่าไท 0 2 0 0 2
133 อนุบาลกองบิน7 0 2 0 0 2
134 บ้านบางขนุน 0 1 4 1 5
135 บ้านราษฎร์ประสานจิต 0 1 3 2 4
136 บ้านหินดาน 0 1 3 1 4
137 วัดแหลมไผ่ 0 1 3 0 4
138 บ้านแสนสุข 0 1 2 2 3
139 บ้านป่าตง 0 1 2 0 3
140 สารภีอุทิศ 0 1 2 0 3
141 บ้านวังพลาย 0 1 1 2 2
142 วัดโพธิ์น้อย 0 1 1 2 2
143 บ้านคันธุลี 0 1 1 1 2
144 วัดทุ่งเซียด 0 1 1 1 2
145 บ้านเขานาใน 0 1 1 0 2
146 บ้านคลองวัว 0 1 1 0 2
147 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 0 1 1 0 2
148 บ้านเขาเทพพิทักษ์ 0 1 1 0 2
149 วัดนาคาวาส 0 1 1 0 2
150 วัดอรัญญาราม 0 1 1 0 2
151 บ้านหน้าซึง 0 1 0 0 1
152 บ้านควนสูง 0 1 0 0 1
153 บ้านต้นมะพร้าวมิตรที่ 91 0 1 0 0 1
154 บ้านบ่อน้ำผุด 0 1 0 0 1
155 บ้านศรีปทุมวัลย์ 0 1 0 0 1
156 บ้านหนองเหรียง 0 1 0 0 1
157 วัดถ้ำสิงขร 0 1 0 0 1
158 บ้านทุ่งพลับ 0 0 3 1 3
159 บ้านควนสุวรรณ 0 0 3 0 3
160 วัดพะแสง 0 0 3 0 3
161 บ้านเชี่ยวขวาน 0 0 2 3 2
162 ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ 0 0 2 1 2
163 วัดโพธาราม 0 0 1 1 1
164 บ้านย่านมะปราง 0 0 1 1 1
165 บ้านห้วยไผ่ 0 0 1 0 1
166 บ้านแม่แขก 0 0 1 0 1
167 บ้านไทรงาม(ไชยา) 0 0 1 0 1
168 วัดบ่อมะปริง 0 0 1 0 1
169 วัดพนม 0 0 1 0 1
170 ตชด.บ้านยางโพรง 0 0 0 2 0
171 บ้านทุ่งนางเภา 0 0 0 1 0
172 บ้านท่าไคร 0 0 0 1 0
173 บ้านนา 0 0 0 1 0
174 ปกรณ์พิทยา 0 0 0 1 0
175 วัดบางปอ 0 0 0 0 0
176 บ้านตาขุน 0 0 0 0 0
177 บ้านปากหาร 0 0 0 0 0
178 บ้านเหนือน้ำ 0 0 0 0 0
179 อนุบาลพุทธนิคม 0 0 0 0 0
รวม 526 391 325 172 1,242