สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบางคราม 10 5 2 17 18 2 0 4 20
2 วัดห้วยกรวด 9 4 2 15 15 8 6 2 29
3 วัดวิโรจนาราม 7 3 0 10 10 4 4 5 18
4 บ้านท่าขนอน 6 3 2 11 17 2 2 0 21
5 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 5 3 1 9 15 5 8 4 28
6 ตลาดหนองหวาย 5 3 0 8 16 5 8 2 29
7 บ้านพรุยายชี 5 0 2 7 9 5 2 1 16
8 บ้านท่าแซะ 4 6 2 12 14 2 3 2 19
9 ตาขุน 4 3 4 11 10 3 5 0 18
10 วัดรัตนาราม 4 3 1 8 13 4 3 1 20
11 วัดเขาศรีวิชัย 4 0 0 4 7 3 4 4 14
12 บ้านทำเนียบ 3 3 1 7 10 6 5 3 21
13 บ้านคลองรอก 3 3 1 7 6 7 3 0 16
14 บ้านบางพระ 3 2 1 6 9 0 0 0 9
15 ชุมชนวัดปากตรัง 3 1 4 8 10 12 8 2 30
16 บ้านท่าม่วง 3 0 3 6 7 9 2 6 18
17 บ้านอรุโณทัย 3 0 3 6 5 4 3 3 12
18 วัดศรีสุวรรณ 3 0 1 4 8 3 4 1 15
19 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 3 0 1 4 7 5 2 3 14
20 บ้านเชี่ยวเฟือง 3 0 0 3 5 2 0 0 7
21 วัดตรณาราม 2 7 2 11 11 5 5 1 21
22 บ้านทุ่งเสียน 2 4 1 7 8 6 10 2 24
23 บ้านถ้ำผึ้ง 2 3 6 11 12 8 3 0 23
24 บ้านอู่ตะเภา 2 2 2 6 8 10 4 2 22
25 วัดถ้ำวราราม 2 1 1 4 5 5 2 0 12
26 วัดสันติคีรีรมย์ 2 1 1 4 4 4 4 4 12
27 บ้านพัฒนา 2 1 0 3 3 3 0 0 6
28 บ้านกลาง 2 0 0 2 8 2 3 6 13
29 บ้านบางหิน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 เพชรผดุงเวียงไชย 1 6 2 9 19 6 1 1 26
31 วัดกาฬสินธุ์ 1 4 3 8 8 9 7 2 24
32 บ้านห้วยตาหมิง 1 3 0 4 5 1 2 0 8
33 พุทธนิคม 1 2 4 7 7 2 0 2 9
34 คีรีรัฐนิคม 1 2 2 5 6 3 0 0 9
35 บ้านวังผักแว่น 1 2 2 5 5 2 4 0 11
36 สหกรณ์นิคม 1 2 0 3 9 10 3 5 22
37 บ้านห้วยทรายขาว 1 2 0 3 5 7 4 4 16
38 บ้านปลายคลอง 1 1 2 4 9 1 1 0 11
39 วัดสุทธาวาส 1 1 2 4 7 2 2 0 11
40 บ้านคลองไม้แดง 1 1 2 4 6 7 7 4 20
41 บ้านดอนสุวรรณ 1 1 2 4 4 6 7 4 17
42 บ้านเกาะมุกด์ 1 1 1 3 3 1 1 1 5
43 ชุมชนวัดจันทาราม 1 1 0 2 5 3 2 1 10
44 วัดโกศาวาส 1 1 0 2 3 1 2 1 6
45 บ้านบางสาน 1 0 3 4 2 12 3 1 17
46 บ้านโตนยาง 1 0 2 3 5 3 2 0 10
47 บ้านท่านหญิงวิภา 1 0 2 3 2 4 3 3 9
48 อุปถัมภ์วิทยาพนม 1 0 1 2 3 2 0 2 5
49 บ้านหญ้าปล้อง 1 0 1 2 3 0 2 0 5
50 วัดชยาราม 1 0 0 1 3 4 2 2 9
51 ธีราศรมพุนพิน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
52 บ้านเชี่ยวหมวง 1 0 0 1 2 4 0 0 6
53 บ้านลุ่มชุมแสง 1 0 0 1 2 0 0 1 2
54 บ้านหนองมน 1 0 0 1 1 1 1 2 3
55 บ้านเชี่ยวมะปราง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
56 บ้านคลองสงค์ 0 3 2 5 4 4 3 2 11
57 บ้านศรีพนม 0 3 0 3 7 3 2 0 12
58 บ้านหนองปรือ 0 2 2 4 6 1 1 1 8
59 บ้านมะเลาะ 0 2 0 2 3 2 1 1 6
60 วัดอินทราวาส 0 1 2 3 2 3 2 2 7
61 วัดธารน้ำไหล 0 1 1 2 4 2 2 1 8
62 วัดสามัคคีธรรมาราม 0 1 1 2 2 1 4 0 7
63 วัดน้ำหัก 0 1 0 1 3 1 1 3 5
64 วัดพุมเรียง 0 1 0 1 2 2 3 1 7
65 บ้านตะเคียนทอง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
66 บ้านดินก้อง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
67 อนุบาลเปี่ยมรัก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
68 บ้านบางปรุ 0 1 0 1 1 4 1 2 6
69 อนุบาลบ้านคุณหนู 0 1 0 1 1 2 1 0 4
70 บ้านขวัญพัฒน์ 0 1 0 1 1 1 2 0 4
71 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
72 วัดจาย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านยางงาม 0 1 0 1 0 2 1 2 3
74 วัดพระพรหม 0 1 0 1 0 2 1 1 3
75 บ้านนาค้อ 0 0 3 3 3 3 2 0 8
76 บ้านบ่อกรัง 0 0 2 2 4 6 7 0 17
77 วัดท่าตลิ่งชัน 0 0 2 2 3 4 5 2 12
78 บ้านปากทำเรียง 0 0 1 1 5 0 3 0 8
79 บ้านตะกรบ 0 0 1 1 3 3 0 1 6
80 บ้านน้ำราด 0 0 1 1 3 1 2 0 6
81 วัดพรุศรี 0 0 1 1 3 1 1 0 5
82 บ้านพัฒนา2 0 0 1 1 2 3 2 0 7
83 วัดพระบรมธาตุไชยา 0 0 1 1 2 2 1 0 5
84 บ้านพังกาญจน์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
85 บ้านบนไร่ 0 0 1 1 1 5 7 4 13
86 อนุบาลชนะพร 0 0 1 1 1 4 0 1 5
87 บ้านช่องไม้งาม 0 0 1 1 1 2 1 0 4
88 บ้านโพธิ์พนา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
89 บ้านสามสัก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
90 บ้านคลองชะอุ่น 0 0 1 1 0 2 4 1 6
91 บ้านห้วยพุน 0 0 0 0 3 2 1 4 6
92 วัดรัษฎาราม 0 0 0 0 3 0 5 0 8
93 บ้านเคี่ยมเพาะ 0 0 0 0 2 6 5 1 13
94 บ้านคลองพา 0 0 0 0 2 4 1 2 7
95 วัดบางน้ำจืด 0 0 0 0 2 3 0 0 5
96 วัดไตรรัตนากร 0 0 0 0 2 3 0 0 5
97 วัดประตูใหญ่ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
98 บ้านใหญ่ 0 0 0 0 2 1 0 3 3
99 บ้านบางประชาภิบาล 0 0 0 0 2 1 0 1 3
100 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 0 0 0 0 1 5 1 0 7
101 วัดประชาวงศาราม 0 0 0 0 1 3 4 1 8
102 วัดเกษมบำรุง 0 0 0 0 1 3 3 1 7
103 วัดสังขประดิษฐ์ 0 0 0 0 1 3 2 1 6
104 มหาราชบ้านแสงอรุณ 0 0 0 0 1 3 2 1 6
105 วัดวิชิตธาราราม 0 0 0 0 1 2 5 1 8
106 วัดสองพี่น้อง 0 0 0 0 1 2 3 0 6
107 บ้านสหกรณ์ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
108 บ้านนาใหญ่ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
109 บ้านควนรา 0 0 0 0 1 2 0 2 3
110 วัดน้ำรอบ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
111 วัดหัวเตย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
112 บ้านต้นยวน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
113 บ้านยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 วัดอัมพาวาส 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 วัดบางพลา 0 0 0 0 1 0 2 0 3
116 วัดอัมพาราม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
117 ดรุโณทัยพุนพิน 0 0 0 0 1 0 1 2 2
118 บ้านปากโตน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
119 วัดธัญญาราม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
120 บ้านทรายแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
121 วัดนันทาราม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
122 บ้านปากน้ำท่ากระจาย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
123 บ้านวังขุม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 วัดสุมังคลาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 วัดเดิมเจ้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 วัดเววน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านท่าใหม่ 0 0 0 0 0 5 2 2 7
128 วัดขจรบำรุง 0 0 0 0 0 3 2 1 5
129 บ้านมะม่วงงาม 0 0 0 0 0 2 2 1 4
130 บ้านย่านยาว 0 0 0 0 0 2 1 1 3
131 บ้านคลองราง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
132 บ้านท่าไท 0 0 0 0 0 2 0 0 2
133 อนุบาลกองบิน7 0 0 0 0 0 2 0 0 2
134 บ้านบางขนุน 0 0 0 0 0 1 4 1 5
135 บ้านราษฎร์ประสานจิต 0 0 0 0 0 1 3 2 4
136 บ้านหินดาน 0 0 0 0 0 1 3 1 4
137 วัดแหลมไผ่ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
138 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 1 2 2 3
139 บ้านป่าตง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
140 สารภีอุทิศ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
141 บ้านวังพลาย 0 0 0 0 0 1 1 2 2
142 วัดโพธิ์น้อย 0 0 0 0 0 1 1 2 2
143 บ้านคันธุลี 0 0 0 0 0 1 1 1 2
144 วัดทุ่งเซียด 0 0 0 0 0 1 1 1 2
145 บ้านเขานาใน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
146 บ้านคลองวัว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
147 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
148 บ้านเขาเทพพิทักษ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
149 วัดนาคาวาส 0 0 0 0 0 1 1 0 2
150 วัดอรัญญาราม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
151 บ้านหน้าซึง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านควนสูง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านต้นมะพร้าวมิตรที่ 91 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านบ่อน้ำผุด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านศรีปทุมวัลย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 บ้านหนองเหรียง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 วัดถ้ำสิงขร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านทุ่งพลับ 0 0 0 0 0 0 3 1 3
159 บ้านควนสุวรรณ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
160 วัดพะแสง 0 0 0 0 0 0 3 0 3
161 บ้านเชี่ยวขวาน 0 0 0 0 0 0 2 3 2
162 ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
163 วัดโพธาราม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
164 บ้านย่านมะปราง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
165 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 บ้านแม่แขก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านไทรงาม(ไชยา) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 วัดบ่อมะปริง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 วัดพนม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 ตชด.บ้านยางโพรง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
171 บ้านทุ่งนางเภา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 บ้านท่าไคร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
173 บ้านนา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
174 ปกรณ์พิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
175 วัดบางปอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 บ้านตาขุน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 บ้านปากหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 บ้านเหนือน้ำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 อนุบาลพุทธนิคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 134 116 103 353 526 391 325 172 1,242