สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบางคราม 9 3 2 14 15 2 0 4 17
2 วัดวิโรจนาราม 7 3 0 10 10 4 3 5 17
3 วัดห้วยกรวด 6 4 1 11 11 8 6 2 25
4 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 5 3 1 9 15 5 8 4 28
5 บ้านท่าขนอน 5 3 1 9 13 1 2 0 16
6 บ้านพรุยายชี 5 0 2 7 9 5 2 1 16
7 บ้านท่าแซะ 4 6 2 12 14 2 3 2 19
8 วัดรัตนาราม 4 3 1 8 13 4 3 1 20
9 ตลาดหนองหวาย 4 3 0 7 15 5 8 2 28
10 ตาขุน 4 2 4 10 9 2 4 0 15
11 บ้านทำเนียบ 3 2 1 6 8 5 5 3 18
12 ชุมชนวัดปากตรัง 3 1 4 8 10 12 8 2 30
13 บ้านท่าม่วง 3 0 3 6 7 9 2 6 18
14 บ้านอรุโณทัย 3 0 3 6 5 4 3 3 12
15 บ้านเชี่ยวเฟือง 3 0 0 3 5 2 0 0 7
16 บ้านถ้ำผึ้ง 2 3 6 11 12 8 3 0 23
17 บ้านอู่ตะเภา 2 2 2 6 8 10 4 2 22
18 วัดศรีสุวรรณ 2 0 1 3 6 3 4 1 13
19 วัดถ้ำวราราม 2 0 1 3 3 4 1 0 8
20 บ้านบางหิน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
21 เพชรผดุงเวียงไชย 1 6 2 9 19 6 1 1 26
22 วัดกาฬสินธุ์ 1 3 3 7 6 9 7 2 22
23 บ้านห้วยตาหมิง 1 3 0 4 5 1 2 0 8
24 พุทธนิคม 1 2 4 7 7 2 0 2 9
25 บ้านบางพระ 1 2 1 4 7 0 0 0 7
26 บ้านวังผักแว่น 1 2 1 4 4 2 4 0 10
27 สหกรณ์นิคม 1 2 0 3 7 7 3 5 17
28 บ้านห้วยทรายขาว 1 2 0 3 5 6 4 4 15
29 บ้านปลายคลอง 1 1 2 4 9 1 1 0 11
30 วัดสุทธาวาส 1 1 2 4 7 2 2 0 11
31 บ้านคลองไม้แดง 1 1 2 4 6 7 7 4 20
32 บ้านดอนสุวรรณ 1 1 2 4 4 6 7 4 17
33 บ้านเกาะมุกด์ 1 1 1 3 3 1 1 1 5
34 ชุมชนวัดจันทาราม 1 1 0 2 5 2 2 1 9
35 วัดโกศาวาส 1 1 0 2 3 1 2 1 6
36 บ้านพัฒนา 1 1 0 2 2 3 0 0 5
37 บ้านโตนยาง 1 0 1 2 3 3 2 0 8
38 อุปถัมภ์วิทยาพนม 1 0 1 2 3 2 0 2 5
39 บ้านหญ้าปล้อง 1 0 1 2 3 0 2 0 5
40 บ้านกลาง 1 0 0 1 7 2 3 6 12
41 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 0 0 1 4 2 2 3 8
42 วัดชยาราม 1 0 0 1 3 4 2 2 9
43 วัดเขาศรีวิชัย 1 0 0 1 3 3 3 4 9
44 ธีราศรมพุนพิน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
45 บ้านเชี่ยวหมวง 1 0 0 1 2 4 0 0 6
46 บ้านลุ่มชุมแสง 1 0 0 1 2 0 0 1 2
47 วัดสันติคีรีรมย์ 1 0 0 1 1 3 4 4 8
48 บ้านหนองมน 1 0 0 1 1 1 1 2 3
49 บ้านเชี่ยวมะปราง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
50 วัดตรณาราม 0 3 1 4 4 4 3 1 11
51 บ้านศรีพนม 0 3 0 3 7 3 2 0 12
52 บ้านทุ่งเสียน 0 3 0 3 4 5 9 2 18
53 บ้านหนองปรือ 0 2 2 4 6 1 1 1 8
54 คีรีรัฐนิคม 0 1 2 3 4 2 0 0 6
55 วัดอินทราวาส 0 1 2 3 2 3 2 2 7
56 วัดธารน้ำไหล 0 1 1 2 4 2 2 1 8
57 วัดสามัคคีธรรมาราม 0 1 1 2 2 1 4 0 7
58 บ้านมะเลาะ 0 1 0 1 2 2 1 1 5
59 วัดพุมเรียง 0 1 0 1 2 1 2 1 5
60 วัดน้ำหัก 0 1 0 1 2 1 1 3 4
61 บ้านตะเคียนทอง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
62 บ้านคลองสงค์ 0 1 0 1 2 0 3 2 5
63 บ้านดินก้อง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
64 อนุบาลเปี่ยมรัก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
65 บ้านบางปรุ 0 1 0 1 1 4 1 2 6
66 อนุบาลบ้านคุณหนู 0 1 0 1 1 2 1 0 4
67 บ้านขวัญพัฒน์ 0 1 0 1 1 1 2 0 4
68 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
69 วัดจาย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านยางงาม 0 1 0 1 0 2 1 2 3
71 วัดพระพรหม 0 1 0 1 0 2 1 1 3
72 บ้านนาค้อ 0 0 3 3 3 3 2 0 8
73 บ้านบ่อกรัง 0 0 2 2 4 6 7 0 17
74 วัดท่าตลิ่งชัน 0 0 2 2 3 4 5 2 12
75 บ้านบางสาน 0 0 2 2 1 11 2 1 14
76 บ้านท่านหญิงวิภา 0 0 2 2 1 4 3 3 8
77 บ้านปากทำเรียง 0 0 1 1 4 0 3 0 7
78 วัดพรุศรี 0 0 1 1 3 1 1 0 5
79 วัดพระบรมธาตุไชยา 0 0 1 1 2 2 1 0 5
80 บ้านบนไร่ 0 0 1 1 1 4 5 4 10
81 อนุบาลชนะพร 0 0 1 1 1 4 0 1 5
82 บ้านพัฒนา2 0 0 1 1 1 3 2 0 6
83 บ้านช่องไม้งาม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
84 บ้านโพธิ์พนา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
85 บ้านสามสัก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 บ้านคลองชะอุ่น 0 0 1 1 0 2 4 1 6
87 บ้านห้วยพุน 0 0 0 0 3 1 1 4 5
88 บ้านน้ำราด 0 0 0 0 3 1 1 0 5
89 วัดรัษฎาราม 0 0 0 0 3 0 4 0 7
90 บ้านเคี่ยมเพาะ 0 0 0 0 2 6 5 1 13
91 บ้านคลองพา 0 0 0 0 2 4 1 2 7
92 วัดไตรรัตนากร 0 0 0 0 2 3 0 0 5
93 บ้านตะกรบ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
94 วัดประตูใหญ่ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
95 บ้านใหญ่ 0 0 0 0 2 1 0 3 3
96 วัดประชาวงศาราม 0 0 0 0 1 3 4 1 8
97 วัดเกษมบำรุง 0 0 0 0 1 3 3 1 7
98 วัดสังขประดิษฐ์ 0 0 0 0 1 3 2 1 6
99 วัดบางน้ำจืด 0 0 0 0 1 3 0 0 4
100 วัดวิชิตธาราราม 0 0 0 0 1 2 5 1 8
101 วัดสองพี่น้อง 0 0 0 0 1 2 3 0 6
102 บ้านควนรา 0 0 0 0 1 2 0 2 3
103 มหาราชบ้านแสงอรุณ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
104 วัดน้ำรอบ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
105 วัดหัวเตย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
106 บ้านบางประชาภิบาล 0 0 0 0 1 1 0 1 2
107 บ้านต้นยวน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
108 บ้านพังกาญจน์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
109 บ้านยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
110 วัดอัมพาวาส 0 0 0 0 1 1 0 0 2
111 วัดบางพลา 0 0 0 0 1 0 2 0 3
112 วัดอัมพาราม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
113 ดรุโณทัยพุนพิน 0 0 0 0 1 0 1 2 2
114 บ้านปากโตน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
115 วัดธัญญาราม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
116 บ้านทรายแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
117 วัดนันทาราม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
118 บ้านปากน้ำท่ากระจาย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
119 บ้านวังขุม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 วัดสุมังคลาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 วัดเดิมเจ้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 วัดเววน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านท่าใหม่ 0 0 0 0 0 5 2 2 7
124 บ้านคลองรอก 0 0 0 0 0 5 2 0 7
125 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 0 0 0 0 0 3 1 0 4
126 บ้านมะม่วงงาม 0 0 0 0 0 2 2 1 4
127 บ้านสหกรณ์ 0 0 0 0 0 2 2 1 4
128 บ้านย่านยาว 0 0 0 0 0 2 1 1 3
129 บ้านนาใหญ่ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
130 บ้านคลองราง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
131 บ้านท่าไท 0 0 0 0 0 2 0 0 2
132 อนุบาลกองบิน7 0 0 0 0 0 2 0 0 2
133 บ้านบางขนุน 0 0 0 0 0 1 4 1 5
134 บ้านราษฎร์ประสานจิต 0 0 0 0 0 1 3 2 4
135 บ้านหินดาน 0 0 0 0 0 1 3 1 4
136 วัดแหลมไผ่ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
137 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 1 2 2 3
138 บ้านป่าตง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
139 สารภีอุทิศ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
140 บ้านวังพลาย 0 0 0 0 0 1 1 2 2
141 วัดโพธิ์น้อย 0 0 0 0 0 1 1 2 2
142 บ้านคันธุลี 0 0 0 0 0 1 1 1 2
143 วัดขจรบำรุง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
144 วัดทุ่งเซียด 0 0 0 0 0 1 1 1 2
145 บ้านเขานาใน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
146 บ้านคลองวัว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
147 บ้านเขาเทพพิทักษ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
148 วัดนาคาวาส 0 0 0 0 0 1 1 0 2
149 วัดอรัญญาราม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
150 บ้านหน้าซึง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านควนสูง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านต้นมะพร้าวมิตรที่ 91 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านบ่อน้ำผุด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านศรีปทุมวัลย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านหนองเหรียง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 วัดถ้ำสิงขร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านทุ่งพลับ 0 0 0 0 0 0 3 1 3
158 บ้านควนสุวรรณ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
159 วัดพะแสง 0 0 0 0 0 0 3 0 3
160 บ้านเชี่ยวขวาน 0 0 0 0 0 0 2 3 2
161 ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
162 วัดโพธาราม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
163 บ้านย่านมะปราง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
164 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 บ้านแม่แขก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 บ้านไทรงาม(ไชยา) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 วัดบ่อมะปริง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 วัดพนม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 ตชด.บ้านยางโพรง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
170 บ้านทุ่งนางเภา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 บ้านท่าไคร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 บ้านนา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
173 ปกรณ์พิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
174 วัดบางปอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 บ้านปากหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 บ้านเหนือน้ำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 อนุบาลพุทธนิคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 107 97 88 292 452 355 309 172 1,116