สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เพชรผดุงเวียงไชย 19 6 1 1 26
2 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 15 5 8 4 28
3 ตลาดหนองหวาย 15 5 8 2 28
4 วัดบางคราม 15 2 0 4 17
5 บ้านท่าแซะ 14 2 3 2 19
6 วัดรัตนาราม 13 4 3 1 20
7 บ้านท่าขนอน 13 1 2 0 16
8 บ้านถ้ำผึ้ง 12 8 3 0 23
9 วัดห้วยกรวด 11 8 6 2 25
10 ชุมชนวัดปากตรัง 10 12 8 2 30
11 วัดวิโรจนาราม 10 4 3 5 17
12 บ้านพรุยายชี 9 5 2 1 16
13 ตาขุน 9 2 4 0 15
14 บ้านปลายคลอง 9 1 1 0 11
15 บ้านอู่ตะเภา 8 10 4 2 22
16 บ้านทำเนียบ 8 5 5 3 18
17 บ้านท่าม่วง 7 9 2 6 18
18 สหกรณ์นิคม 7 7 3 5 17
19 บ้านศรีพนม 7 3 2 0 12
20 บ้านกลาง 7 2 3 6 12
21 วัดสุทธาวาส 7 2 2 0 11
22 พุทธนิคม 7 2 0 2 9
23 บ้านบางพระ 7 0 0 0 7
24 วัดกาฬสินธุ์ 6 9 7 2 22
25 บ้านคลองไม้แดง 6 7 7 4 20
26 วัดศรีสุวรรณ 6 3 4 1 13
27 บ้านหนองปรือ 6 1 1 1 8
28 บ้านห้วยทรายขาว 5 6 4 4 15
29 บ้านอรุโณทัย 5 4 3 3 12
30 ชุมชนวัดจันทาราม 5 2 2 1 9
31 บ้านเชี่ยวเฟือง 5 2 0 0 7
32 บ้านห้วยตาหมิง 5 1 2 0 8
33 บ้านดอนสุวรรณ 4 6 7 4 17
34 บ้านบ่อกรัง 4 6 7 0 17
35 บ้านทุ่งเสียน 4 5 9 2 18
36 วัดตรณาราม 4 4 3 1 11
37 บ้านวังผักแว่น 4 2 4 0 10
38 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 4 2 2 3 8
39 วัดธารน้ำไหล 4 2 2 1 8
40 คีรีรัฐนิคม 4 2 0 0 6
41 บ้านปากทำเรียง 4 0 3 0 7
42 วัดท่าตลิ่งชัน 3 4 5 2 12
43 วัดชยาราม 3 4 2 2 9
44 วัดถ้ำวราราม 3 4 1 0 8
45 วัดเขาศรีวิชัย 3 3 3 4 9
46 บ้านโตนยาง 3 3 2 0 8
47 บ้านนาค้อ 3 3 2 0 8
48 อุปถัมภ์วิทยาพนม 3 2 0 2 5
49 วัดโกศาวาส 3 1 2 1 6
50 บ้านห้วยพุน 3 1 1 4 5
51 บ้านเกาะมุกด์ 3 1 1 1 5
52 วัดพรุศรี 3 1 1 0 5
53 บ้านน้ำราด 3 1 1 0 5
54 วัดรัษฎาราม 3 0 4 0 7
55 บ้านหญ้าปล้อง 3 0 2 0 5
56 ธีราศรมพุนพิน 3 0 0 0 3
57 บ้านเคี่ยมเพาะ 2 6 5 1 13
58 บ้านคลองพา 2 4 1 2 7
59 บ้านเชี่ยวหมวง 2 4 0 0 6
60 วัดอินทราวาส 2 3 2 2 7
61 บ้านพัฒนา 2 3 0 0 5
62 วัดไตรรัตนากร 2 3 0 0 5
63 บ้านมะเลาะ 2 2 1 1 5
64 วัดพระบรมธาตุไชยา 2 2 1 0 5
65 บ้านตะกรบ 2 2 0 1 4
66 วัดสามัคคีธรรมาราม 2 1 4 0 7
67 วัดพุมเรียง 2 1 2 1 5
68 วัดประตูใหญ่ 2 1 2 0 5
69 วัดน้ำหัก 2 1 1 3 4
70 บ้านใหญ่ 2 1 0 3 3
71 บ้านตะเคียนทอง 2 1 0 0 3
72 บ้านคลองสงค์ 2 0 3 2 5
73 บ้านลุ่มชุมแสง 2 0 0 1 2
74 บ้านบางหิน 2 0 0 0 2
75 บ้านดินก้อง 2 0 0 0 2
76 อนุบาลเปี่ยมรัก 2 0 0 0 2
77 บ้านบางสาน 1 11 2 1 14
78 บ้านบนไร่ 1 4 5 4 10
79 บ้านท่านหญิงวิภา 1 4 3 3 8
80 บ้านบางปรุ 1 4 1 2 6
81 อนุบาลชนะพร 1 4 0 1 5
82 วัดสันติคีรีรมย์ 1 3 4 4 8
83 วัดประชาวงศาราม 1 3 4 1 8
84 วัดเกษมบำรุง 1 3 3 1 7
85 วัดสังขประดิษฐ์ 1 3 2 1 6
86 บ้านพัฒนา2 1 3 2 0 6
87 วัดบางน้ำจืด 1 3 0 0 4
88 วัดวิชิตธาราราม 1 2 5 1 8
89 วัดสองพี่น้อง 1 2 3 0 6
90 อนุบาลบ้านคุณหนู 1 2 1 0 4
91 บ้านควนรา 1 2 0 2 3
92 มหาราชบ้านแสงอรุณ 1 1 2 1 4
93 บ้านขวัญพัฒน์ 1 1 2 0 4
94 วัดน้ำรอบ 1 1 2 0 4
95 บ้านหนองมน 1 1 1 2 3
96 บ้านช่องไม้งาม 1 1 1 0 3
97 วัดหัวเตย 1 1 1 0 3
98 บ้านบางประชาภิบาล 1 1 0 1 2
99 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 1 1 0 0 2
100 บ้านโพธิ์พนา 1 1 0 0 2
101 บ้านต้นยวน 1 1 0 0 2
102 บ้านพังกาญจน์ 1 1 0 0 2
103 บ้านยาง 1 1 0 0 2
104 วัดอัมพาวาส 1 1 0 0 2
105 วัดบางพลา 1 0 2 0 3
106 วัดอัมพาราม 1 0 2 0 3
107 ดรุโณทัยพุนพิน 1 0 1 2 2
108 บ้านปากโตน 1 0 1 1 2
109 บ้านเชี่ยวมะปราง 1 0 1 0 2
110 วัดธัญญาราม 1 0 1 0 2
111 บ้านทรายแก้ว 1 0 1 0 2
112 วัดนันทาราม 1 0 1 0 2
113 บ้านปากน้ำท่ากระจาย 1 0 0 1 1
114 วัดจาย 1 0 0 0 1
115 บ้านสามสัก 1 0 0 0 1
116 บ้านวังขุม 1 0 0 0 1
117 วัดสุมังคลาราม 1 0 0 0 1
118 วัดเดิมเจ้า 1 0 0 0 1
119 วัดเววน 1 0 0 0 1
120 บ้านท่าใหม่ 0 5 2 2 7
121 บ้านคลองรอก 0 5 2 0 7
122 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 0 3 1 0 4
123 บ้านคลองชะอุ่น 0 2 4 1 6
124 บ้านมะม่วงงาม 0 2 2 1 4
125 บ้านสหกรณ์ 0 2 2 1 4
126 บ้านยางงาม 0 2 1 2 3
127 วัดพระพรหม 0 2 1 1 3
128 บ้านย่านยาว 0 2 1 1 3
129 บ้านนาใหญ่ 0 2 1 0 3
130 บ้านคลองราง 0 2 0 0 2
131 บ้านท่าไท 0 2 0 0 2
132 อนุบาลกองบิน7 0 2 0 0 2
133 บ้านบางขนุน 0 1 4 1 5
134 บ้านราษฎร์ประสานจิต 0 1 3 2 4
135 บ้านหินดาน 0 1 3 1 4
136 วัดแหลมไผ่ 0 1 3 0 4
137 บ้านแสนสุข 0 1 2 2 3
138 บ้านป่าตง 0 1 2 0 3
139 สารภีอุทิศ 0 1 2 0 3
140 บ้านวังพลาย 0 1 1 2 2
141 วัดโพธิ์น้อย 0 1 1 2 2
142 บ้านคันธุลี 0 1 1 1 2
143 วัดขจรบำรุง 0 1 1 1 2
144 วัดทุ่งเซียด 0 1 1 1 2
145 บ้านเขานาใน 0 1 1 0 2
146 บ้านคลองวัว 0 1 1 0 2
147 บ้านเขาเทพพิทักษ์ 0 1 1 0 2
148 วัดนาคาวาส 0 1 1 0 2
149 วัดอรัญญาราม 0 1 1 0 2
150 บ้านหน้าซึง 0 1 0 0 1
151 บ้านควนสูง 0 1 0 0 1
152 บ้านต้นมะพร้าวมิตรที่ 91 0 1 0 0 1
153 บ้านบ่อน้ำผุด 0 1 0 0 1
154 บ้านศรีปทุมวัลย์ 0 1 0 0 1
155 บ้านหนองเหรียง 0 1 0 0 1
156 วัดถ้ำสิงขร 0 1 0 0 1
157 บ้านทุ่งพลับ 0 0 3 1 3
158 บ้านควนสุวรรณ 0 0 3 0 3
159 วัดพะแสง 0 0 3 0 3
160 บ้านเชี่ยวขวาน 0 0 2 3 2
161 ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ 0 0 2 1 2
162 วัดโพธาราม 0 0 1 1 1
163 บ้านย่านมะปราง 0 0 1 1 1
164 บ้านห้วยไผ่ 0 0 1 0 1
165 บ้านแม่แขก 0 0 1 0 1
166 บ้านไทรงาม(ไชยา) 0 0 1 0 1
167 วัดบ่อมะปริง 0 0 1 0 1
168 วัดพนม 0 0 1 0 1
169 ตชด.บ้านยางโพรง 0 0 0 2 0
170 บ้านทุ่งนางเภา 0 0 0 1 0
171 บ้านท่าไคร 0 0 0 1 0
172 บ้านนา 0 0 0 1 0
173 ปกรณ์พิทยา 0 0 0 1 0
174 วัดบางปอ 0 0 0 0 0
175 บ้านปากหาร 0 0 0 0 0
176 บ้านเหนือน้ำ 0 0 0 0 0
177 อนุบาลพุทธนิคม 0 0 0 0 0
รวม 452 355 309 172 1,288