หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ 3 4 3
2 002 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 9 18 13
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 20 48 31
4 004 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 11 26 19
5 005 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 34 86 57
6 009 โรงเรียนตลาดหนองหวาย 32 114 57
7 010 โรงเรียนตาขุน 18 28 25
8 016 โรงเรียนบ้านกลาง 20 44 31
9 018 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 5 13 9
10 021 โรงเรียนบ้านคชาธาร 0 0 0
11 022 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 8 13 12
12 023 โรงเรียนบ้านคลองพา 10 26 18
13 025 โรงเรียนบ้านคลองรอก 18 38 30
14 026 โรงเรียนบ้านคลองราง 2 4 4
15 027 โรงเรียนบ้านคลองวัว 4 5 5
16 028 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 15 44 25
17 024 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 24 45 27
18 029 โรงเรียนบ้านควนรา 6 13 6
19 030 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 4 8 4
20 031 โรงเรียนบ้านควนสูง 1 2 1
21 032 โรงเรียนบ้านคันธุลี 4 9 4
22 034 โรงเรียนบ้านจำปาทอง 0 0 0
23 036 โรงเรียนบ้านชายท่า 0 0 0
24 035 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 4 7 7
25 041 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 0 0 0
26 042 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 23 62 44
27 043 โรงเรียนบ้านดินก้อง 2 6 4
28 046 โรงเรียนบ้านตะกรบ 7 13 8
29 047 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 3 9 4
30 048 โรงเรียนบ้านตาขุน 1 1 1
31 044 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรที่ 91 1 2 1
32 045 โรงเรียนบ้านต้นยวน 2 4 4
33 050 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 24 37 32
34 051 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 2 4 2
35 059 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 25 71 48
36 060 โรงเรียนบ้านทือ 0 0 0
37 061 โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา 3 5 2
38 062 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 4 15 6
39 064 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 30 71 54
40 063 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0
41 052 โรงเรียนบ้านท่าขนอน 22 42 27
42 056 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 13 26 17
43 057 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 26 68 44
44 054 โรงเรียนบ้านท่าแซะ 21 57 34
45 058 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ 9 19 13
46 053 โรงเรียนบ้านท่าไคร 1 3 1
47 055 โรงเรียนบ้านท่าไท 2 4 3
48 070 โรงเรียนบ้านนา 1 3 2
49 067 โรงเรียนบ้านนาค้อ 9 24 17
50 068 โรงเรียนบ้านนาแค 0 0 0
51 069 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 4 8 6
52 071 โรงเรียนบ้านน้ำราด 6 10 9
53 072 โรงเรียนบ้านบนไร่ 21 43 33
54 075 โรงเรียนบ้านบางขนุน 9 25 14
55 076 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 4 10 5
56 077 โรงเรียนบ้านบางปรุ 9 19 12
57 078 โรงเรียนบ้านบางพระ 9 21 16
58 079 โรงเรียนบ้านบางสาน 20 37 31
59 080 โรงเรียนบ้านบางหิน 2 6 4
60 073 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง 17 39 24
61 074 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 1 2 2
62 082 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 12 49 28
63 084 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 8 22 12
64 085 โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย 2 5 3
65 086 โรงเรียนบ้านปากหาร 1 1 1
66 083 โรงเรียนบ้านปากโตน 3 7 5
67 087 โรงเรียนบ้านป่าตง 3 7 5
68 088 โรงเรียนบ้านพรุยายชี 17 27 24
69 089 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 3 6 5
70 091 โรงเรียนบ้านพัฒนา 6 24 12
71 090 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 7 11 7
72 093 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 5 10 8
73 094 โรงเรียนบ้านมะเลาะ 7 16 11
74 097 โรงเรียนบ้านยาง 2 3 3
75 096 โรงเรียนบ้านยางงาม 5 15 9
76 098 โรงเรียนบ้านย่านมะปราง 2 5 3
77 099 โรงเรียนบ้านย่านยาว 4 7 5
78 100 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 2 3 3
79 101 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต 6 15 9
80 102 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง 3 8 5
81 103 โรงเรียนบ้านลูกเดือน 0 0 0
82 104 โรงเรียนบ้านวังขุม 2 6 2
83 105 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 11 29 20
84 106 โรงเรียนบ้านวังพลาย 5 8 6
85 107 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ 1 3 2
86 108 โรงเรียนบ้านศรีพนม 13 34 26
87 109 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 6 17 10
88 110 โรงเรียนบ้านสามสัก 1 3 2
89 112 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 7 15 12
90 113 โรงเรียนบ้านหนองจอก 0 0 0
91 114 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 9 15 11
92 115 โรงเรียนบ้านหนองมน 6 13 6
93 116 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง 1 2 2
94 117 โรงเรียนบ้านหน้าซึง 4 7 6
95 122 โรงเรียนบ้านหินดาน 5 20 10
96 118 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 8 21 15
97 119 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 20 51 32
98 121 โรงเรียนบ้านห้วยพุน 10 28 19
99 120 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1 3 2
100 125 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 16 48 27
101 127 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 25 76 46
102 126 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 0 0 0
103 017 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 8 22 14
104 020 โรงเรียนบ้านเขานาใน 11 27 17
105 019 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 2 4 2
106 033 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ 15 33 26
107 037 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน 5 9 7
108 039 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 2 26 9
109 040 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 6 14 11
110 038 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 7 12 10
111 081 โรงเรียนบ้านเบญจา 0 0 0
112 123 โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ 1 3 2
113 095 โรงเรียนบ้านแม่แขก 1 3 2
114 111 โรงเรียนบ้านแสนสุข 5 13 7
115 049 โรงเรียนบ้านโตนยาง 13 35 18
116 092 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา 3 5 4
117 124 โรงเรียนบ้านใหญ่ 6 18 11
118 066 โรงเรียนบ้านไทรงาม(พุนพิน) 0 0 0
119 065 โรงเรียนบ้านไทรงาม(ไชยา) 1 3 2
120 132 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 7 10 9
121 133 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 26 55 38
122 136 โรงเรียนวัดขจรบำรุง 6 21 12
123 139 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 7 13 8
124 140 โรงเรียนวัดจาย 1 1 1
125 141 โรงเรียนวัดชยาราม 11 23 19
126 142 โรงเรียนวัดชัยธาราวาส 0 0 0
127 144 โรงเรียนวัดตรณาราม 24 58 38
128 145 โรงเรียนวัดตรีธาราราม 0 0 0
129 147 โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 13 25 17
130 148 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร 1 1 1
131 152 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด 3 5 4
132 151 โรงเรียนวัดท่า 0 0 0
133 149 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 14 27 20
134 150 โรงเรียนวัดท่าตะเภา 0 0 0
135 153 โรงเรียนวัดธัญญาราม 3 11 7
136 154 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล 9 21 12
137 155 โรงเรียนวัดนันทาราม 2 4 2
138 156 โรงเรียนวัดนาคาวาส 2 3 3
139 160 โรงเรียนวัดนิลาราม 0 0 0
140 157 โรงเรียนวัดน้ำพุ 0 0 0
141 158 โรงเรียนวัดน้ำรอบ 5 7 5
142 159 โรงเรียนวัดน้ำหัก 8 23 13
143 162 โรงเรียนวัดบางคราม 24 42 31
144 163 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด 5 11 10
145 164 โรงเรียนวัดบางปอ 2 4 2
146 165 โรงเรียนวัดบางพลา 3 10 3
147 166 โรงเรียนวัดบางมะเดื่อ 0 0 0
148 161 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 1 1 1
149 167 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 12 22 18
150 168 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 5 18 9
151 169 โรงเรียนวัดพนม 1 2 2
152 170 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 8 11 9
153 171 โรงเรียนวัดพระพรหม 4 8 5
154 172 โรงเรียนวัดพรุศรี 6 11 8
155 173 โรงเรียนวัดพะแสง 3 7 5
156 174 โรงเรียนวัดพุมเรียง 11 14 13
157 177 โรงเรียนวัดมหาถูปาราม 0 0 0
158 178 โรงเรียนวัดรัตนาราม 21 37 28
159 179 โรงเรียนวัดรัษฎาราม 10 26 18
160 180 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 0 0 0
161 181 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 9 17 14
162 182 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 23 46 35
163 184 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 16 30 25
164 185 โรงเรียนวัดสระพัง 0 0 0
165 186 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 9 18 13
166 187 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 8 12 8
167 188 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 16 43 23
168 189 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม 7 12 9
169 190 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 11 26 17
170 191 โรงเรียนวัดสุมังคลาราม 1 3 2
171 192 โรงเรียนวัดหนองไทร 0 0 0
172 194 โรงเรียนวัดหัวเตย 3 7 6
173 193 โรงเรียนวัดห้วยกรวด 37 88 63
174 196 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 2 5 3
175 197 โรงเรียนวัดอัมพาราม 3 11 7
176 198 โรงเรียนวัดอัมพาวาส 2 4 3
177 199 โรงเรียนวัดอินทราวาส 9 23 10
178 134 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง 9 23 14
179 137 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก 0 0 0
180 138 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 23 64 40
181 143 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า 1 1 1
182 183 โรงเรียนวัดเววน 1 3 2
183 195 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ 4 8 6
184 135 โรงเรียนวัดโกศาวาส 10 20 16
185 175 โรงเรียนวัดโพธาราม 3 6 4
186 176 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 4 9 4
187 146 โรงเรียนวัดไตรรัตนากร 5 10 8
188 200 โรงเรียนสหกรณ์นิคม 27 63 40
189 201 โรงเรียนสารภีอุทิศ 3 6 5
190 006 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 4 8 6
191 015 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน 4 9 6
192 128 โรงเรียนปกรณ์พิทยา 1 3 1
193 129 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 2 3 2
194 130 โรงเรียนพุทธนิคม 11 21 14
195 202 โรงเรียนอนุบาลกองบิน7 2 6 2
196 203 โรงเรียนอนุบาลชนะพร 6 10 9
197 204 โรงเรียนอนุบาลตรีพัฒน์ 0 0 0
198 205 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู(รุ่งธรรม) 0 0 0
199 206 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 4 16 6
200 208 โรงเรียนอนุบาลพุทธนิคม 1 3 2
201 209 โรงเรียนอนุบาลร่วมฤดี 0 0 0
202 210 โรงเรียนอนุบาลวริศสา 0 0 0
203 211 โรงเรียนอนุบาลวังบอนหอม 0 0 0
204 207 โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 2 28 6
205 212 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 7 20 13
206 131 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 28 46 39
207 011 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 32 79 48
208 012 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 2 0 0 0
209 013 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 0 0 0
210 014 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 4 0 0 0
211 007 โรงเรียนตชด.บ้านกอเตย 0 0 0
212 008 โรงเรียนตชด.บ้านยางโพรง 5 9 6
รวม 1533 3579 2377
5956

ผู้ดูแลระบบ : นายประณต สุวรรณโกศัย E-mail : super_su2@hotmail.com 089-8669260
นางสาวนพภศร ศรีรักษ์ E-mail : natsayang@gmail.com 095-6482058
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]