หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 28 19 70.37% 6 22.22% 1 3.7% 1 3.7% 27
2 โรงเรียนวัดบางคราม 24 18 75% 2 8.33% 0 0% 4 16.67% 24
3 โรงเรียนบ้านท่าขนอน 22 17 80.95% 2 9.52% 2 9.52% 0 0% 21
4 โรงเรียนตลาดหนองหวาย 32 16 51.61% 5 16.13% 8 25.81% 2 6.45% 31
5 โรงเรียนวัดห้วยกรวด 37 15 48.39% 8 25.81% 6 19.35% 2 6.45% 31
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 32 15 46.88% 5 15.63% 8 25% 4 12.5% 32
7 โรงเรียนบ้านท่าแซะ 21 14 66.67% 2 9.52% 3 14.29% 2 9.52% 21
8 โรงเรียนวัดรัตนาราม 21 13 61.9% 4 19.05% 3 14.29% 1 4.76% 21
9 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 24 12 52.17% 8 34.78% 3 13.04% 0 0% 23
10 โรงเรียนวัดตรณาราม 24 11 50% 5 22.73% 5 22.73% 1 4.55% 22
11 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 34 10 31.25% 12 37.5% 8 25% 2 6.25% 32
12 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 25 10 41.67% 6 25% 5 20.83% 3 12.5% 24
13 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 23 10 43.48% 4 17.39% 4 17.39% 5 21.74% 23
14 โรงเรียนตาขุน 18 10 55.56% 3 16.67% 5 27.78% 0 0% 18
15 โรงเรียนสหกรณ์นิคม 27 9 33.33% 10 37.04% 3 11.11% 5 18.52% 27
16 โรงเรียนบ้านพรุยายชี 17 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
17 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
18 โรงเรียนบ้านบางพระ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
19 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 25 8 33.33% 10 41.67% 4 16.67% 2 8.33% 24
20 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 26 8 30.77% 9 34.62% 7 26.92% 2 7.69% 26
21 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 30 8 30.77% 6 23.08% 10 38.46% 2 7.69% 26
22 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 16 8 50% 3 18.75% 4 25% 1 6.25% 16
23 โรงเรียนบ้านกลาง 20 8 42.11% 2 10.53% 3 15.79% 6 31.58% 19
24 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 26 7 29.17% 9 37.5% 2 8.33% 6 25% 24
25 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 20 7 41.18% 5 29.41% 2 11.76% 3 17.65% 17
26 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 23 7 38.89% 3 16.67% 4 22.22% 4 22.22% 18
27 โรงเรียนบ้านศรีพนม 13 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
28 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
29 โรงเรียนพุทธนิคม 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
30 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 24 6 25% 7 29.17% 7 29.17% 4 16.67% 24
31 โรงเรียนบ้านคลองรอก 18 6 37.5% 7 43.75% 3 18.75% 0 0% 16
32 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
33 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
34 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 20 5 25% 7 35% 4 20% 4 20% 20
35 โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 13 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
36 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 16 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 3 20% 15
37 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
38 โรงเรียนบ้านโตนยาง 13 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
39 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 11 5 45.45% 2 18.18% 4 36.36% 0 0% 11
40 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
41 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 8 5 62.5% 0 0% 3 37.5% 0 0% 8
43 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 23 4 19.05% 6 28.57% 7 33.33% 4 19.05% 21
44 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง 17 4 23.53% 6 35.29% 7 41.18% 0 0% 17
45 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 16 4 25% 4 25% 4 25% 4 25% 16
46 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 15 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
47 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 14 3 21.43% 4 28.57% 5 35.71% 2 14.29% 14
49 โรงเรียนวัดชยาราม 11 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
50 โรงเรียนบ้านนาค้อ 9 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านตะกรบ 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
52 โรงเรียนบ้านพัฒนา 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านห้วยพุน 10 3 30% 2 20% 1 10% 4 40% 10
54 โรงเรียนบ้านมะเลาะ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
55 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
56 โรงเรียนวัดโกศาวาส 10 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
57 โรงเรียนบ้านน้ำราด 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
58 โรงเรียนวัดน้ำหัก 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
59 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 8 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
60 โรงเรียนวัดพรุศรี 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
61 โรงเรียนวัดรัษฎาราม 10 3 37.5% 0 0% 5 62.5% 0 0% 8
62 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 7 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
63 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านบางสาน 20 2 11.11% 12 66.67% 3 16.67% 1 5.56% 18
65 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ 15 2 14.29% 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 14
66 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 13 2 16.67% 4 33.33% 3 25% 3 25% 12
67 โรงเรียนบ้านคลองพา 10 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
68 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนวัดอินทราวาส 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
70 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
71 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนวัดไตรรัตนากร 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนวัดพุมเรียง 11 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
74 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 8 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
75 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม 7 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 7
76 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านใหญ่ 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
78 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
79 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
82 โรงเรียนบ้านดินก้อง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านบางหิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านบนไร่ 21 1 5.88% 5 29.41% 7 41.18% 4 23.53% 17
86 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านบางปรุ 9 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
88 โรงเรียนอนุบาลชนะพร 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 12 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 9
90 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง 9 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
91 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 8 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
92 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
93 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 9 1 11.11% 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 9
94 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 9 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านควนรา 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
100 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
102 โรงเรียนวัดน้ำรอบ 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านหนองมน 6 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
104 โรงเรียนวัดหัวเตย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านต้นยวน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนวัดอัมพาวาส 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนวัดบางพลา 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
110 โรงเรียนวัดอัมพาราม 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
111 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
112 โรงเรียนบ้านปากโตน 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
113 โรงเรียนวัดธัญญาราม 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
116 โรงเรียนวัดนันทาราม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
118 โรงเรียนบ้านวังขุม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านสามสัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนวัดจาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนวัดสุมังคลาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนวัดเววน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ 9 0 0% 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 9
125 โรงเรียนวัดขจรบำรุง 6 0 0% 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 6
126 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 8 0 0% 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 7
127 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
128 โรงเรียนบ้านยางงาม 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
129 โรงเรียนบ้านย่านยาว 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
130 โรงเรียนวัดพระพรหม 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
131 โรงเรียนบ้านคลองราง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านท่าไท 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนอนุบาลกองบิน7 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านบางขนุน 9 0 0% 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 6
135 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต 6 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
136 โรงเรียนบ้านหินดาน 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
137 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านแสนสุข 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
139 โรงเรียนบ้านป่าตง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
140 โรงเรียนสารภีอุทิศ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านวังพลาย 5 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
142 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
143 โรงเรียนบ้านคันธุลี 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
144 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
145 โรงเรียนบ้านเขานาใน 11 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านคลองวัว 4 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
149 โรงเรียนวัดนาคาวาส 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
150 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านหน้าซึง 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านควนสูง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรที่ 91 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
159 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 4 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
160 โรงเรียนวัดพะแสง 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน 5 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
162 โรงเรียน ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
163 โรงเรียนวัดโพธาราม 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
164 โรงเรียนบ้านย่านมะปราง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
165 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านแม่แขก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านไทรงาม(ไชยา) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
168 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
169 โรงเรียนวัดพนม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
170 โรงเรียนตชด.บ้านยางโพรง 5 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
171 โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
172 โรงเรียนบ้านท่าไคร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
173 โรงเรียนบ้านนา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
174 โรงเรียนปกรณ์พิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
175 โรงเรียนวัดบางปอ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
176 โรงเรียนบ้านตาขุน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
177 โรงเรียนบ้านปากหาร 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
178 โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
179 โรงเรียนอนุบาลพุทธนิคม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ดูแลระบบ : นายประณต สุวรรณโกศัย E-mail : super_su2@hotmail.com 089-8669260
นางสาวนพภศร ศรีรักษ์ E-mail : natsayang@gmail.com 095-6482058
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]