หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2)

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง 136 25 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง 136 26 ก.ย. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง 135 25 ก.ย. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง 131,132 25 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง 131,132 25 ก.ย. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง 135 25 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง 134 25 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง 134 25 ก.ย. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง 131,132 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง 131,132 26 ก.ย. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง 134 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง 134 26 ก.ย. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง 134,135,136 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง 134,135,136 26 ก.ย. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง 126 26 ก.ย. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที


ผู้ดูแลระบบ : นายประณต สุวรรณโกศัย E-mail : super_su2@hotmail.com 089-8669260
นางสาวนพภศร ศรีรักษ์ E-mail : natsayang@gmail.com 095-6482058
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]