หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 ห้องวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ 25 ก.ย. 2558 9.00 น.เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 ห้องวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ 25 ก.ย. 2558 9.00 น.เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุม 25 ก.ย. 2558 9.00 น.เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุม 26 ก.ย. 2558 9.00 น.เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุม 27 ก.ย. 2558 9.00 น.เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที


ผู้ดูแลระบบ : นายประณต สุวรรณโกศัย E-mail : super_su2@hotmail.com 089-8669260
นางสาวนพภศร ศรีรักษ์ E-mail : natsayang@gmail.com 095-6482058
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]