หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2)

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม โรงอาหาร 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม โรงอาหาร 27 ก.ย. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 25 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม โรงอาหาร 25 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารอนุบาล ห้อง 1 26 ก.ย. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารอนุบาล ห้อง 2 26 ก.ย. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม เต๊นท์หน้าโรงอาหาร 25 ก.ย. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารเอนกประสงค์ 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม เต๊นท์หน้าโรงอาหาร 25 ก.ย. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารเอนกประสงค์ 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม เต๊นท์หน้าโรงอาหาร 25 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม ห้อง เต๊นท์หน้าโรงอาหาร 25 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม โรงอาหาร 25 ก.ย. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม โรงอาหาร 25 ก.ย. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม โรงอาหาร 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม โรงอาหาร 26 ก.ย. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารอนุบาล ห้อง 1 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารอนุบาล ห้อง 2 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที


ผู้ดูแลระบบ : นายประณต สุวรรณโกศัย E-mail : super_su2@hotmail.com 089-8669260
นางสาวนพภศร ศรีรักษ์ E-mail : natsayang@gmail.com 095-6482058
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]