หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2)

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล1 ห้องสมุด 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล1 ใต้ถุนอาคาร 27 ก.ย. 2558 09.00-11.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล1 ลานเอนกประสงค์ข้างห้องสมุด 26 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล1 ห้องสมุด 26 ก.ย. 2558 09.00-14.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล1 ห้องสมุด 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล1 ห้องสมุด 26 ก.ย. 2558 09.00-14.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล1 ห้องสมุด 26 ก.ย. 2558 09.00-14.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล1 อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 1,2,3 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล1 อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 1,2 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล1 ใต้ถุนอาคาร 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล1 อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 1 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล1 ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที


ผู้ดูแลระบบ : นายประณต สุวรรณโกศัย E-mail : super_su2@hotmail.com 089-8669260
นางสาวนพภศร ศรีรักษ์ E-mail : natsayang@gmail.com 095-6482058
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]