หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2)

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนเจริญเวช ห้อง สนาม 25 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนเจริญเวช ห้อง สนาม 26 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเจริญเวช ห้อง สนาม 26 ก.ย. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221,222,223,224 25 ก.ย. 2558 09.00-15.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221,222,223,224 26 ก.ย. 2558 09.00-15.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที


ผู้ดูแลระบบ : นายประณต สุวรรณโกศัย E-mail : super_su2@hotmail.com 089-8669260
นางสาวนพภศร ศรีรักษ์ E-mail : natsayang@gmail.com 095-6482058
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]