ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ สพฐ.  เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลด

ประกาศ สพฐ. เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  (ฉบับปัจจุบัน รายการแข่งขัน 166 กิจกรรม)ดาวน์โหลด

วันพุธ ที่ 09 กันยายน 2558 เวลา 12:26 น.