สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสมหวัง 16 13 7 36 41 15 5 5 61
2 มานิตานุเคราะห์ 13 1 4 18 24 7 3 6 34
3 บ้านโพหวาย 7 4 3 14 15 4 6 4 25
4 วัดภูเขาทอง 6 2 2 10 10 9 3 1 22
5 บ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 5 3 3 11 11 1 2 3 14
6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 5 3 2 10 12 7 6 2 25
7 บ้านบางใหญ่ 4 4 4 12 8 11 5 10 24
8 บ้านปากดอนสัก 4 1 0 5 9 0 0 0 9
9 บ้านคลองสระ 3 4 3 10 22 10 8 7 40
10 บ้านแม่โมกข์ 3 3 3 9 7 8 4 4 19
11 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 3 3 2 8 14 0 2 3 16
12 วัดเขาพระนิ่ม 3 2 3 8 8 9 2 1 19
13 วัดบางใบไม้ 3 1 1 5 9 8 5 8 22
14 บ้านห้วยโศก 3 1 0 4 6 4 5 2 15
15 วัดบุณฑริการาม 3 0 1 4 8 0 4 2 12
16 บ้านบางสำโรง 3 0 0 3 5 9 2 2 16
17 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 2 5 6 13 20 8 5 5 33
18 นิคมสร้างตนเอง 2 4 5 11 13 4 7 7 24
19 เทพมิตรศึกษา 2 3 1 6 12 5 5 6 22
20 ชุมชนบ้านนางกำ 2 2 4 8 10 8 7 3 25
21 วัดวังไทร 2 2 3 7 9 13 4 6 26
22 บ้านหน้าค่าย 2 2 2 6 8 7 6 2 21
23 เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 2 2 1 5 5 2 1 1 8
24 บ้านปลายแหลม 2 1 2 5 5 10 3 2 18
25 บ้านศิลางาม 2 1 1 4 7 3 2 2 12
26 บ้านซอย 2 2 1 0 3 4 2 2 5 8
27 วัดกลางใหม่ 2 0 1 3 7 4 6 6 17
28 บ้านเกาะพลวย 2 0 0 2 3 1 0 0 4
29 เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 2 0 0 2 2 3 2 4 7
30 วัดบ้านใน 1 4 2 7 9 7 5 7 21
31 วัดสว่างอารมณ์ 1 3 2 6 10 8 7 7 25
32 วัดประสพ 1 3 1 5 4 6 4 2 14
33 บ้านคอกช้าง 1 3 0 4 6 2 2 3 10
34 วัดกงตาก 1 2 2 5 12 6 3 3 21
35 บ้านหาดงาม 1 2 1 4 8 6 2 0 16
36 วัดคีรีวง 1 2 0 3 5 6 5 4 16
37 บ้านทอนหญ้าปล้อง 1 2 0 3 5 4 4 4 13
38 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1 1 6 8 14 7 5 12 26
39 บ้านดอนสน 1 1 2 4 5 1 3 0 9
40 วัดกาญจนาราม 1 1 1 3 10 5 4 2 19
41 วัดแจ้ง 1 1 1 3 6 5 3 1 14
42 วัดนอก 1 1 1 3 4 4 7 3 15
43 วัดกลาง 1 1 0 2 4 4 3 5 11
44 วัดราษฎร์เจริญ 1 1 0 2 3 2 4 2 9
45 บ้านควนนิมิต 1 0 3 4 5 2 2 3 9
46 บ้านศรีธนู 1 0 1 2 4 3 1 2 8
47 บ้านหัวหมากบน 1 0 0 1 3 2 1 4 6
48 บ้านดอนหลวง 1 0 0 1 3 0 1 1 4
49 อุ่นรัก 2 ภาษา 1 0 0 1 1 3 2 2 6
50 บ้านทับท้อน 1 0 0 1 1 2 2 3 5
51 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 1 0 0 1 1 2 0 0 3
52 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 เทศบาล ๕ 0 3 0 3 4 0 2 1 6
54 วัดโพธิ์นิมิต 0 2 2 4 3 10 8 6 21
55 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 0 2 1 3 3 8 2 1 13
56 บ้านดินแดงสามัคคี 0 2 1 3 1 6 5 2 12
57 วัดวชิรประดิษฐ์ 0 2 0 2 5 8 3 4 16
58 ยุวศึกษา 0 1 1 2 4 8 3 4 15
59 บ้านควนยูง 0 1 1 2 4 6 6 4 16
60 วัดดอนยาง 0 1 1 2 1 2 5 2 8
61 บ้านไสตอ 0 1 0 1 5 6 2 4 13
62 บ้านท่าเสาเภา 0 1 0 1 5 2 1 2 8
63 วัดปากคู 0 1 0 1 4 7 2 1 13
64 บ้านคลองคราม 0 1 0 1 4 0 1 4 5
65 บ้านบ่อผุด 0 1 0 1 3 3 2 2 8
66 วัดแสงประดิษฐ์ 0 1 0 1 3 2 5 2 10
67 บ้านดอนเสาธง 0 1 0 1 2 1 3 2 6
68 วัดนทีคมเขต 0 1 0 1 1 2 2 1 5
69 บ้านเกาะเต่า 0 1 0 1 1 2 1 2 4
70 บ้านแหลมหอย 0 1 0 1 1 0 1 0 2
71 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 0 1 0 1 1 0 0 1 1
72 วัดนิกรประสาท 0 0 2 2 8 2 2 2 12
73 วัดคีรีวงการาม 0 0 2 2 3 0 0 2 3
74 วัดนาราเจริญสุข 0 0 1 1 4 3 2 1 9
75 วัดประเดิม 0 0 1 1 3 5 1 3 9
76 บ้านน้ำฉา 0 0 1 1 2 4 2 1 8
77 บ้านบ่อน้ำร้อน 0 0 1 1 2 1 1 2 4
78 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 0 0 1 1 2 1 1 1 4
79 ธิดาแม่พระ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
80 อุ่นรักเกาะสมุย 0 0 1 1 2 0 1 0 3
81 บ้านกงหนิง 0 0 1 1 1 2 0 5 3
82 บ้านบ่อโฉลก 0 0 1 1 1 0 0 1 1
83 บ้านสุชน 0 0 1 1 0 3 2 7 5
84 วัดท่าทอง 0 0 1 1 0 2 4 3 6
85 บ้านซอย 10 0 0 1 1 0 1 0 2 1
86 บ้านบางรักษ์ 0 0 0 0 5 3 3 5 11
87 บ้านท่าเพชร 0 0 0 0 4 2 1 1 7
88 บ้านหัวหมากล่าง 0 0 0 0 3 5 1 2 9
89 บ้านม่วงลีบ 0 0 0 0 3 4 1 0 8
90 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 0 0 0 0 3 3 4 0 10
91 ชุมชนบ้านใต้ 0 0 0 0 3 1 4 1 8
92 บ้านห้วยด่าน 0 0 0 0 3 1 3 2 7
93 บ้านวังหวาย 0 0 0 0 3 1 3 1 7
94 วัดคงคาล้อม 0 0 0 0 3 1 1 3 5
95 บ้านคีรีรอบ 0 0 0 0 3 1 1 2 5
96 บ้านมะม่วงหวาน 0 0 0 0 3 1 1 2 5
97 บ้านโฉลกหลำ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
98 บ้านวังทองสามัคคี 0 0 0 0 3 0 1 3 4
99 จอย 0 0 0 0 2 5 1 1 8
100 วัดสมัยคงคา 0 0 0 0 2 4 1 1 7
101 วัดเขาแก้ว 0 0 0 0 2 3 1 0 6
102 บ้านหาดริ้น 0 0 0 0 2 2 2 3 6
103 บ้านท้องนายปาน 0 0 0 0 2 2 1 3 5
104 บ้านศรีชัยคราม 0 0 0 0 2 2 1 1 5
105 บ้านมะเดื่อหวาน 0 0 0 0 2 2 0 2 4
106 วัดพุฒ 0 0 0 0 2 1 2 4 5
107 วัดชลธาร 0 0 0 0 2 1 0 2 3
108 บ้านคลองสุข 0 0 0 0 2 1 0 0 3
109 บ้านไสใน 0 0 0 0 2 0 4 2 6
110 ตวงวิชช์พัฒนา 0 0 0 0 1 3 6 7 10
111 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 1 3 4 3 8
112 บ้านดอนธูป 0 0 0 0 1 2 1 3 4
113 วัดพ่วง 0 0 0 0 1 2 0 3 3
114 วัดเขานางเภา 0 0 0 0 1 2 0 2 3
115 วัดชลคราม 0 0 0 0 1 1 2 1 4
116 วัดคุณาราม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
117 วัดบุญบันเทิง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
118 อนุบาลเสริมสุข 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 วัดท้องอ่าว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
120 วัดบางกล้วย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 วัดสิงขร 0 0 0 0 0 5 0 0 5
122 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 0 3 4 3 7
123 เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 0 0 0 0 0 3 1 0 4
124 ธีราศรมสุราษฎร์ 0 0 0 0 0 2 2 1 4
125 บ้านไสขาม 0 0 0 0 0 2 2 1 4
126 เทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน 0 0 0 0 0 2 1 4 3
127 บ้านหนองเปล 0 0 0 0 0 2 0 1 2
128 วัดประสิทธาราม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
129 อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 0 0 0 0 0 2 0 0 2
130 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 4 4 5
131 วัดอุทยาราม 0 0 0 0 0 1 2 1 3
132 บ้านคลองกรูด 0 0 0 0 0 1 1 6 2
133 เรืองดรุณีวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 2 2
134 อนุบาลอุทัยทิพย์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
135 วัดโชติการาม 0 0 0 0 0 1 0 2 1
136 บ้านกำสนประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 อนุบาลพัชรพร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 อนุบาลเมธัส 0 0 0 0 0 0 2 0 2
139 ปัญญาดี 0 0 0 0 0 0 1 4 1
140 บ้านปากกะแดะ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
141 บ้านบางชุมโถ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 วัดแหลมทอง 0 0 0 0 0 0 0 5 0
143 วัดนทีวัฒนาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
144 บ้านควนราชา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145 บ้านเขาพระอินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 ศรีมิลินท์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 บ้านเกาะนกเภา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 133 121 110 364 598 450 327 357 1,375