สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มานิตานุเคราะห์ 13 1 4 18 24 7 3 6 34
2 วัดสมหวัง 11 11 7 29 34 12 4 4 50
3 วัดภูเขาทอง 6 2 2 10 10 9 1 0 20
4 บ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 5 3 3 11 11 1 2 3 14
5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 5 3 1 9 11 4 6 2 21
6 บ้านโพหวาย 4 4 3 11 11 3 6 4 20
7 บ้านบางใหญ่ 4 1 2 7 6 6 4 10 16
8 วัดบางใบไม้ 3 1 1 5 9 8 5 8 22
9 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 2 4 5 11 19 6 5 5 30
10 นิคมสร้างตนเอง 2 4 4 10 12 3 7 7 22
11 เทพมิตรศึกษา 2 3 1 6 12 5 5 6 22
12 บ้านหน้าค่าย 2 2 2 6 8 7 6 2 21
13 เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 2 2 1 5 5 2 1 1 8
14 บ้านปลายแหลม 2 1 2 5 5 10 3 2 18
15 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 2 1 1 4 10 0 1 3 11
16 บ้านศิลางาม 2 1 1 4 7 3 2 2 12
17 บ้านปากดอนสัก 2 1 0 3 6 0 0 0 6
18 วัดบุณฑริการาม 2 0 1 3 7 0 4 2 11
19 วัดกลางใหม่ 2 0 0 2 6 4 5 6 15
20 บ้านบางสำโรง 2 0 0 2 4 9 2 2 15
21 เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 2 0 0 2 2 3 2 4 7
22 วัดบ้านใน 1 4 1 6 9 6 5 7 20
23 วัดสว่างอารมณ์ 1 3 2 6 10 8 7 7 25
24 วัดประสพ 1 3 1 5 3 4 4 2 11
25 บ้านคลองสระ 1 2 2 5 18 7 6 7 31
26 วัดกงตาก 1 2 2 5 11 6 3 3 20
27 บ้านแม่โมกข์ 1 2 2 5 5 6 3 3 14
28 บ้านหาดงาม 1 2 1 4 8 6 2 0 16
29 บ้านทอนหญ้าปล้อง 1 2 0 3 5 4 4 4 13
30 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1 1 6 8 14 7 3 12 24
31 วัดเขาพระนิ่ม 1 1 2 4 6 6 2 1 14
32 บ้านดอนสน 1 1 2 4 5 1 3 0 9
33 วัดแจ้ง 1 1 1 3 6 5 3 1 14
34 วัดนอก 1 1 1 3 4 4 7 3 15
35 วัดกลาง 1 1 0 2 4 4 3 5 11
36 วัดราษฎร์เจริญ 1 1 0 2 3 2 4 2 9
37 วัดกาญจนาราม 1 0 1 2 9 5 4 2 18
38 วัดวังไทร 1 0 1 2 5 10 2 4 17
39 บ้านศรีธนู 1 0 1 2 4 3 1 2 8
40 บ้านห้วยโศก 1 0 0 1 3 4 5 2 12
41 บ้านหัวหมากบน 1 0 0 1 3 2 1 4 6
42 บ้านดอนหลวง 1 0 0 1 3 0 1 1 4
43 บ้านซอย 2 1 0 0 1 2 1 1 5 4
44 บ้านเกาะพลวย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
45 อุ่นรัก 2 ภาษา 1 0 0 1 1 3 2 2 6
46 บ้านทับท้อน 1 0 0 1 1 2 2 3 5
47 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 1 0 0 1 1 2 0 0 3
48 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 เทศบาล ๕ 0 3 0 3 4 0 2 1 6
50 วัดโพธิ์นิมิต 0 2 2 4 3 9 7 6 19
51 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 0 2 1 3 3 8 2 1 13
52 วัดคีรีวง 0 2 0 2 4 4 4 4 12
53 บ้านคอกช้าง 0 2 0 2 4 1 2 3 7
54 ยุวศึกษา 0 1 1 2 4 8 3 4 15
55 บ้านควนยูง 0 1 1 2 4 5 6 4 15
56 วัดดอนยาง 0 1 1 2 1 1 4 2 6
57 บ้านไสตอ 0 1 0 1 5 6 2 4 13
58 บ้านท่าเสาเภา 0 1 0 1 5 2 1 2 8
59 วัดวชิรประดิษฐ์ 0 1 0 1 4 7 2 4 13
60 บ้านคลองคราม 0 1 0 1 4 0 1 4 5
61 บ้านบ่อผุด 0 1 0 1 3 3 2 2 8
62 วัดแสงประดิษฐ์ 0 1 0 1 3 2 5 2 10
63 วัดนทีคมเขต 0 1 0 1 1 2 2 1 5
64 บ้านเกาะเต่า 0 1 0 1 1 2 1 2 4
65 บ้านแหลมหอย 0 1 0 1 1 0 1 0 2
66 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 0 1 0 1 1 0 0 1 1
67 บ้านดินแดงสามัคคี 0 1 0 1 0 4 5 2 9
68 ชุมชนบ้านนางกำ 0 0 3 3 6 5 7 3 18
69 วัดนิกรประสาท 0 0 2 2 8 2 2 2 12
70 บ้านควนนิมิต 0 0 2 2 3 2 2 3 7
71 วัดคีรีวงการาม 0 0 2 2 3 0 0 2 3
72 วัดนาราเจริญสุข 0 0 1 1 4 3 2 1 9
73 วัดประเดิม 0 0 1 1 3 5 1 3 9
74 บ้านน้ำฉา 0 0 1 1 2 4 2 1 8
75 บ้านบ่อน้ำร้อน 0 0 1 1 2 1 1 2 4
76 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 0 0 1 1 2 1 1 1 4
77 ธิดาแม่พระ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
78 อุ่นรักเกาะสมุย 0 0 1 1 2 0 1 0 3
79 บ้านกงหนิง 0 0 1 1 1 2 0 5 3
80 บ้านบ่อโฉลก 0 0 1 1 1 0 0 1 1
81 บ้านสุชน 0 0 1 1 0 3 2 6 5
82 บ้านซอย 10 0 0 1 1 0 1 0 2 1
83 บ้านบางรักษ์ 0 0 0 0 5 3 3 5 11
84 บ้านท่าเพชร 0 0 0 0 4 2 1 1 7
85 วัดปากคู 0 0 0 0 3 7 2 1 12
86 บ้านหัวหมากล่าง 0 0 0 0 3 5 1 2 9
87 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 0 0 0 0 3 3 4 0 10
88 บ้านม่วงลีบ 0 0 0 0 3 3 1 0 7
89 ชุมชนบ้านใต้ 0 0 0 0 3 1 4 1 8
90 บ้านห้วยด่าน 0 0 0 0 3 1 3 2 7
91 บ้านวังหวาย 0 0 0 0 3 1 3 1 7
92 วัดคงคาล้อม 0 0 0 0 3 1 1 3 5
93 บ้านมะม่วงหวาน 0 0 0 0 3 1 1 2 5
94 บ้านคีรีรอบ 0 0 0 0 3 1 0 2 4
95 บ้านโฉลกหลำ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
96 บ้านวังทองสามัคคี 0 0 0 0 3 0 1 3 4
97 จอย 0 0 0 0 2 5 1 1 8
98 วัดสมัยคงคา 0 0 0 0 2 4 1 1 7
99 บ้านหาดริ้น 0 0 0 0 2 2 2 3 6
100 บ้านศรีชัยคราม 0 0 0 0 2 2 1 1 5
101 วัดเขาแก้ว 0 0 0 0 2 2 1 0 5
102 บ้านท้องนายปาน 0 0 0 0 2 2 0 3 4
103 บ้านมะเดื่อหวาน 0 0 0 0 2 2 0 2 4
104 วัดพุฒ 0 0 0 0 2 1 2 4 5
105 บ้านดอนเสาธง 0 0 0 0 2 1 1 2 4
106 วัดชลธาร 0 0 0 0 2 1 0 2 3
107 บ้านคลองสุข 0 0 0 0 2 1 0 0 3
108 บ้านไสใน 0 0 0 0 2 0 4 2 6
109 ตวงวิชช์พัฒนา 0 0 0 0 1 3 6 7 10
110 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 1 3 4 3 8
111 บ้านดอนธูป 0 0 0 0 1 2 1 3 4
112 วัดพ่วง 0 0 0 0 1 2 0 3 3
113 วัดเขานางเภา 0 0 0 0 1 2 0 2 3
114 วัดชลคราม 0 0 0 0 1 1 2 1 4
115 วัดคุณาราม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
116 วัดบุญบันเทิง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
117 อนุบาลเสริมสุข 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 วัดท้องอ่าว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
119 วัดบางกล้วย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 วัดสิงขร 0 0 0 0 0 5 0 0 5
121 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 0 3 4 3 7
122 เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 0 0 0 0 0 3 1 0 4
123 ธีราศรมสุราษฎร์ 0 0 0 0 0 2 2 1 4
124 บ้านไสขาม 0 0 0 0 0 2 2 1 4
125 เทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน 0 0 0 0 0 2 1 4 3
126 บ้านหนองเปล 0 0 0 0 0 2 0 1 2
127 วัดประสิทธาราม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
128 อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 0 0 0 0 0 2 0 0 2
129 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 4 4 5
130 วัดท่าทอง 0 0 0 0 0 1 3 3 4
131 วัดอุทยาราม 0 0 0 0 0 1 2 1 3
132 บ้านคลองกรูด 0 0 0 0 0 1 1 6 2
133 เรืองดรุณีวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 2 2
134 อนุบาลอุทัยทิพย์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
135 วัดโชติการาม 0 0 0 0 0 1 0 2 1
136 บ้านกำสนประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 อนุบาลพัชรพร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 อนุบาลเมธัส 0 0 0 0 0 0 2 0 2
139 ปัญญาดี 0 0 0 0 0 0 1 4 1
140 บ้านปากกะแดะ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
141 บ้านบางชุมโถ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 วัดแหลมทอง 0 0 0 0 0 0 0 5 0
143 วัดนทีวัฒนาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
144 บ้านควนราชา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145 บ้านเขาพระอินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 ศรีมิลินท์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 บ้านเกาะนกเภา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 104 97 93 294 539 405 304 351 1,248