สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสมหวัง 34 12 4 4 50
2 มานิตานุเคราะห์ 24 7 3 6 34
3 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 19 6 5 5 30
4 บ้านคลองสระ 18 7 6 7 31
5 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 14 7 3 12 24
6 เทพมิตรศึกษา 12 5 5 6 22
7 นิคมสร้างตนเอง 12 3 7 7 22
8 วัดกงตาก 11 6 3 3 20
9 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 11 4 6 2 21
10 บ้านโพหวาย 11 3 6 4 20
11 บ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 11 1 2 3 14
12 วัดภูเขาทอง 10 9 1 0 20
13 วัดสว่างอารมณ์ 10 8 7 7 25
14 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 10 0 1 3 11
15 วัดบางใบไม้ 9 8 5 8 22
16 วัดบ้านใน 9 6 5 7 20
17 วัดกาญจนาราม 9 5 4 2 18
18 บ้านหน้าค่าย 8 7 6 2 21
19 บ้านหาดงาม 8 6 2 0 16
20 วัดนิกรประสาท 8 2 2 2 12
21 บ้านศิลางาม 7 3 2 2 12
22 วัดบุณฑริการาม 7 0 4 2 11
23 บ้านบางใหญ่ 6 6 4 10 16
24 วัดเขาพระนิ่ม 6 6 2 1 14
25 ชุมชนบ้านนางกำ 6 5 7 3 18
26 วัดแจ้ง 6 5 3 1 14
27 วัดกลางใหม่ 6 4 5 6 15
28 บ้านปากดอนสัก 6 0 0 0 6
29 บ้านปลายแหลม 5 10 3 2 18
30 วัดวังไทร 5 10 2 4 17
31 บ้านแม่โมกข์ 5 6 3 3 14
32 บ้านไสตอ 5 6 2 4 13
33 บ้านทอนหญ้าปล้อง 5 4 4 4 13
34 บ้านบางรักษ์ 5 3 3 5 11
35 บ้านท่าเสาเภา 5 2 1 2 8
36 เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 5 2 1 1 8
37 บ้านดอนสน 5 1 3 0 9
38 บ้านบางสำโรง 4 9 2 2 15
39 ยุวศึกษา 4 8 3 4 15
40 วัดวชิรประดิษฐ์ 4 7 2 4 13
41 บ้านควนยูง 4 5 6 4 15
42 วัดนอก 4 4 7 3 15
43 วัดคีรีวง 4 4 4 4 12
44 วัดกลาง 4 4 3 5 11
45 วัดนาราเจริญสุข 4 3 2 1 9
46 บ้านศรีธนู 4 3 1 2 8
47 บ้านท่าเพชร 4 2 1 1 7
48 บ้านคอกช้าง 4 1 2 3 7
49 เทศบาล ๕ 4 0 2 1 6
50 บ้านคลองคราม 4 0 1 4 5
51 วัดโพธิ์นิมิต 3 9 7 6 19
52 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 3 8 2 1 13
53 วัดปากคู 3 7 2 1 12
54 วัดประเดิม 3 5 1 3 9
55 บ้านหัวหมากล่าง 3 5 1 2 9
56 บ้านห้วยโศก 3 4 5 2 12
57 วัดประสพ 3 4 4 2 11
58 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 3 3 4 0 10
59 บ้านบ่อผุด 3 3 2 2 8
60 บ้านม่วงลีบ 3 3 1 0 7
61 วัดแสงประดิษฐ์ 3 2 5 2 10
62 วัดราษฎร์เจริญ 3 2 4 2 9
63 บ้านควนนิมิต 3 2 2 3 7
64 บ้านหัวหมากบน 3 2 1 4 6
65 ชุมชนบ้านใต้ 3 1 4 1 8
66 บ้านห้วยด่าน 3 1 3 2 7
67 บ้านวังหวาย 3 1 3 1 7
68 วัดคงคาล้อม 3 1 1 3 5
69 บ้านมะม่วงหวาน 3 1 1 2 5
70 บ้านคีรีรอบ 3 1 0 2 4
71 บ้านโฉลกหลำ 3 1 0 1 4
72 บ้านวังทองสามัคคี 3 0 1 3 4
73 บ้านดอนหลวง 3 0 1 1 4
74 วัดคีรีวงการาม 3 0 0 2 3
75 จอย 2 5 1 1 8
76 บ้านน้ำฉา 2 4 2 1 8
77 วัดสมัยคงคา 2 4 1 1 7
78 เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 2 3 2 4 7
79 บ้านหาดริ้น 2 2 2 3 6
80 บ้านศรีชัยคราม 2 2 1 1 5
81 วัดเขาแก้ว 2 2 1 0 5
82 บ้านท้องนายปาน 2 2 0 3 4
83 บ้านมะเดื่อหวาน 2 2 0 2 4
84 วัดพุฒ 2 1 2 4 5
85 บ้านซอย 2 2 1 1 5 4
86 บ้านบ่อน้ำร้อน 2 1 1 2 4
87 บ้านดอนเสาธง 2 1 1 2 4
88 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 2 1 1 1 4
89 วัดชลธาร 2 1 0 2 3
90 บ้านเกาะพลวย 2 1 0 0 3
91 บ้านคลองสุข 2 1 0 0 3
92 บ้านไสใน 2 0 4 2 6
93 ธิดาแม่พระ 2 0 1 0 3
94 อุ่นรักเกาะสมุย 2 0 1 0 3
95 ตวงวิชช์พัฒนา 1 3 6 7 10
96 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 1 3 4 3 8
97 อุ่นรัก 2 ภาษา 1 3 2 2 6
98 บ้านทับท้อน 1 2 2 3 5
99 วัดนทีคมเขต 1 2 2 1 5
100 บ้านดอนธูป 1 2 1 3 4
101 บ้านเกาะเต่า 1 2 1 2 4
102 บ้านกงหนิง 1 2 0 5 3
103 วัดพ่วง 1 2 0 3 3
104 วัดเขานางเภา 1 2 0 2 3
105 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 1 2 0 0 3
106 วัดดอนยาง 1 1 4 2 6
107 วัดชลคราม 1 1 2 1 4
108 วัดคุณาราม 1 1 0 1 2
109 วัดบุญบันเทิง 1 1 0 1 2
110 อนุบาลเสริมสุข 1 1 0 0 2
111 บ้านแหลมหอย 1 0 1 0 2
112 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 1 0 0 1 1
113 บ้านบ่อโฉลก 1 0 0 1 1
114 วัดท้องอ่าว 1 0 0 1 1
115 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 1 0 0 0 1
116 วัดบางกล้วย 1 0 0 0 1
117 วัดสิงขร 0 5 0 0 5
118 บ้านดินแดงสามัคคี 0 4 5 2 9
119 บ้านใหม่สามัคคี 0 3 4 3 7
120 บ้านสุชน 0 3 2 6 5
121 เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 0 3 1 0 4
122 ธีราศรมสุราษฎร์ 0 2 2 1 4
123 บ้านไสขาม 0 2 2 1 4
124 เทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน 0 2 1 4 3
125 บ้านหนองเปล 0 2 0 1 2
126 วัดประสิทธาราม 0 2 0 1 2
127 อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 0 2 0 0 2
128 บ้านท่าโพธิ์ 0 1 4 4 5
129 วัดท่าทอง 0 1 3 3 4
130 วัดอุทยาราม 0 1 2 1 3
131 บ้านคลองกรูด 0 1 1 6 2
132 เรืองดรุณีวิทยา 0 1 1 2 2
133 อนุบาลอุทัยทิพย์ 0 1 1 0 2
134 บ้านซอย 10 0 1 0 2 1
135 วัดโชติการาม 0 1 0 2 1
136 บ้านกำสนประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
137 อนุบาลพัชรพร 0 1 0 0 1
138 อนุบาลเมธัส 0 0 2 0 2
139 ปัญญาดี 0 0 1 4 1
140 บ้านปากกะแดะ 0 0 1 2 1
141 บ้านบางชุมโถ 0 0 1 0 1
142 วัดแหลมทอง 0 0 0 5 0
143 วัดนทีวัฒนาราม 0 0 0 1 0
144 บ้านควนราชา 0 0 0 1 0
145 บ้านเขาพระอินทร์ 0 0 0 0 0
146 ศรีมิลินท์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0
147 บ้านเกาะนกเภา 0 0 0 0 0
รวม 539 405 304 351 1,599