สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสมหวัง 41 15 5 5 61
2 มานิตานุเคราะห์ 24 7 3 6 34
3 บ้านคลองสระ 22 10 8 7 40
4 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 20 8 5 5 33
5 บ้านโพหวาย 15 4 6 4 25
6 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 14 7 5 12 26
7 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 14 0 2 3 16
8 นิคมสร้างตนเอง 13 4 7 7 24
9 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 12 7 6 2 25
10 วัดกงตาก 12 6 3 3 21
11 เทพมิตรศึกษา 12 5 5 6 22
12 บ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 11 1 2 3 14
13 วัดภูเขาทอง 10 9 3 1 22
14 วัดสว่างอารมณ์ 10 8 7 7 25
15 ชุมชนบ้านนางกำ 10 8 7 3 25
16 วัดกาญจนาราม 10 5 4 2 19
17 วัดวังไทร 9 13 4 6 26
18 วัดบางใบไม้ 9 8 5 8 22
19 วัดบ้านใน 9 7 5 7 21
20 บ้านปากดอนสัก 9 0 0 0 9
21 บ้านบางใหญ่ 8 11 5 10 24
22 วัดเขาพระนิ่ม 8 9 2 1 19
23 บ้านหน้าค่าย 8 7 6 2 21
24 บ้านหาดงาม 8 6 2 0 16
25 วัดนิกรประสาท 8 2 2 2 12
26 วัดบุณฑริการาม 8 0 4 2 12
27 บ้านแม่โมกข์ 7 8 4 4 19
28 วัดกลางใหม่ 7 4 6 6 17
29 บ้านศิลางาม 7 3 2 2 12
30 วัดแจ้ง 6 5 3 1 14
31 บ้านห้วยโศก 6 4 5 2 15
32 บ้านคอกช้าง 6 2 2 3 10
33 บ้านปลายแหลม 5 10 3 2 18
34 บ้านบางสำโรง 5 9 2 2 16
35 วัดวชิรประดิษฐ์ 5 8 3 4 16
36 วัดคีรีวง 5 6 5 4 16
37 บ้านไสตอ 5 6 2 4 13
38 บ้านทอนหญ้าปล้อง 5 4 4 4 13
39 บ้านบางรักษ์ 5 3 3 5 11
40 บ้านควนนิมิต 5 2 2 3 9
41 บ้านท่าเสาเภา 5 2 1 2 8
42 เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 5 2 1 1 8
43 บ้านดอนสน 5 1 3 0 9
44 ยุวศึกษา 4 8 3 4 15
45 วัดปากคู 4 7 2 1 13
46 บ้านควนยูง 4 6 6 4 16
47 วัดประสพ 4 6 4 2 14
48 วัดนอก 4 4 7 3 15
49 วัดกลาง 4 4 3 5 11
50 วัดนาราเจริญสุข 4 3 2 1 9
51 บ้านศรีธนู 4 3 1 2 8
52 บ้านซอย 2 4 2 2 5 8
53 บ้านท่าเพชร 4 2 1 1 7
54 เทศบาล ๕ 4 0 2 1 6
55 บ้านคลองคราม 4 0 1 4 5
56 วัดโพธิ์นิมิต 3 10 8 6 21
57 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 3 8 2 1 13
58 วัดประเดิม 3 5 1 3 9
59 บ้านหัวหมากล่าง 3 5 1 2 9
60 บ้านม่วงลีบ 3 4 1 0 8
61 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 3 3 4 0 10
62 บ้านบ่อผุด 3 3 2 2 8
63 วัดแสงประดิษฐ์ 3 2 5 2 10
64 วัดราษฎร์เจริญ 3 2 4 2 9
65 บ้านหัวหมากบน 3 2 1 4 6
66 ชุมชนบ้านใต้ 3 1 4 1 8
67 บ้านห้วยด่าน 3 1 3 2 7
68 บ้านวังหวาย 3 1 3 1 7
69 วัดคงคาล้อม 3 1 1 3 5
70 บ้านคีรีรอบ 3 1 1 2 5
71 บ้านมะม่วงหวาน 3 1 1 2 5
72 บ้านโฉลกหลำ 3 1 0 1 4
73 บ้านเกาะพลวย 3 1 0 0 4
74 บ้านวังทองสามัคคี 3 0 1 3 4
75 บ้านดอนหลวง 3 0 1 1 4
76 วัดคีรีวงการาม 3 0 0 2 3
77 จอย 2 5 1 1 8
78 บ้านน้ำฉา 2 4 2 1 8
79 วัดสมัยคงคา 2 4 1 1 7
80 เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 2 3 2 4 7
81 วัดเขาแก้ว 2 3 1 0 6
82 บ้านหาดริ้น 2 2 2 3 6
83 บ้านท้องนายปาน 2 2 1 3 5
84 บ้านศรีชัยคราม 2 2 1 1 5
85 บ้านมะเดื่อหวาน 2 2 0 2 4
86 บ้านดอนเสาธง 2 1 3 2 6
87 วัดพุฒ 2 1 2 4 5
88 บ้านบ่อน้ำร้อน 2 1 1 2 4
89 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 2 1 1 1 4
90 วัดชลธาร 2 1 0 2 3
91 บ้านคลองสุข 2 1 0 0 3
92 บ้านไสใน 2 0 4 2 6
93 ธิดาแม่พระ 2 0 1 0 3
94 อุ่นรักเกาะสมุย 2 0 1 0 3
95 บ้านดินแดงสามัคคี 1 6 5 2 12
96 ตวงวิชช์พัฒนา 1 3 6 7 10
97 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 1 3 4 3 8
98 อุ่นรัก 2 ภาษา 1 3 2 2 6
99 วัดดอนยาง 1 2 5 2 8
100 บ้านทับท้อน 1 2 2 3 5
101 วัดนทีคมเขต 1 2 2 1 5
102 บ้านดอนธูป 1 2 1 3 4
103 บ้านเกาะเต่า 1 2 1 2 4
104 บ้านกงหนิง 1 2 0 5 3
105 วัดพ่วง 1 2 0 3 3
106 วัดเขานางเภา 1 2 0 2 3
107 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 1 2 0 0 3
108 วัดชลคราม 1 1 2 1 4
109 วัดคุณาราม 1 1 0 1 2
110 วัดบุญบันเทิง 1 1 0 1 2
111 อนุบาลเสริมสุข 1 1 0 0 2
112 บ้านแหลมหอย 1 0 1 0 2
113 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 1 0 0 1 1
114 บ้านบ่อโฉลก 1 0 0 1 1
115 วัดท้องอ่าว 1 0 0 1 1
116 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 1 0 0 0 1
117 วัดบางกล้วย 1 0 0 0 1
118 วัดสิงขร 0 5 0 0 5
119 บ้านใหม่สามัคคี 0 3 4 3 7
120 บ้านสุชน 0 3 2 7 5
121 เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 0 3 1 0 4
122 วัดท่าทอง 0 2 4 3 6
123 ธีราศรมสุราษฎร์ 0 2 2 1 4
124 บ้านไสขาม 0 2 2 1 4
125 เทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน 0 2 1 4 3
126 บ้านหนองเปล 0 2 0 1 2
127 วัดประสิทธาราม 0 2 0 1 2
128 อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 0 2 0 0 2
129 บ้านท่าโพธิ์ 0 1 4 4 5
130 วัดอุทยาราม 0 1 2 1 3
131 บ้านคลองกรูด 0 1 1 6 2
132 เรืองดรุณีวิทยา 0 1 1 2 2
133 อนุบาลอุทัยทิพย์ 0 1 1 0 2
134 บ้านซอย 10 0 1 0 2 1
135 วัดโชติการาม 0 1 0 2 1
136 บ้านกำสนประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
137 อนุบาลพัชรพร 0 1 0 0 1
138 อนุบาลเมธัส 0 0 2 0 2
139 ปัญญาดี 0 0 1 4 1
140 บ้านปากกะแดะ 0 0 1 2 1
141 บ้านบางชุมโถ 0 0 1 0 1
142 วัดแหลมทอง 0 0 0 5 0
143 วัดนทีวัฒนาราม 0 0 0 1 0
144 บ้านควนราชา 0 0 0 1 0
145 บ้านเขาพระอินทร์ 0 0 0 0 0
146 ศรีมิลินท์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0
147 บ้านเกาะนกเภา 0 0 0 0 0
รวม 598 450 327 357 1,375