หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 28 50 41
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 11 21 17
3 005 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 17 38 28
4 006 โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 0 0 0
5 015 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 32 95 59
6 016 โรงเรียนบ้านกงหนิง 8 10 8
7 017 โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 3 6 3
8 018 โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 11 26 20
9 023 โรงเรียนบ้านคลองกรูด 9 18 14
10 024 โรงเรียนบ้านคลองคราม 11 21 13
11 025 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 38 91 61
12 026 โรงเรียนบ้านคลองสระ 53 134 95
13 027 โรงเรียนบ้านคลองสุข 11 22 17
14 028 โรงเรียนบ้านควนนิมิต 12 33 24
15 029 โรงเรียนบ้านควนยูง 21 35 25
16 030 โรงเรียนบ้านควนราชา 1 2 1
17 031 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 14 29 23
18 032 โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 12 26 19
19 034 โรงเรียนบ้านซอย 10 3 9 5
20 035 โรงเรียนบ้านซอย 2 13 36 25
21 036 โรงเรียนบ้านดอนธูป 12 26 18
22 037 โรงเรียนบ้านดอนสน 10 19 13
23 039 โรงเรียนบ้านดอนหลวง 7 19 13
24 038 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 8 15 13
25 040 โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 15 35 27
26 042 โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 21 34 28
27 043 โรงเรียนบ้านทับท้อน 11 23 19
28 044 โรงเรียนบ้านท่าเพชร 10 21 16
29 046 โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 10 20 14
30 045 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 9 14 11
31 041 โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 11 23 18
32 047 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 10 37 22
33 051 โรงเรียนบ้านบางชุมโถ 3 5 3
34 052 โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 16 35 19
35 053 โรงเรียนบ้านบางสำโรง 21 44 33
36 054 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 36 72 56
37 049 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 7 17 12
38 050 โรงเรียนบ้านบ่อผุด 10 19 15
39 048 โรงเรียนบ้านบ่อโฉลก 2 9 5
40 055 โรงเรียนบ้านปลายแหลม 24 62 39
41 056 โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 5 13 8
42 057 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 9 22 17
43 061 โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 9 18 9
44 060 โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 7 14 11
45 059 โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 8 20 16
46 063 โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 12 23 12
47 064 โรงเรียนบ้านวังหวาย 8 17 11
48 065 โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 7 14 12
49 066 โรงเรียนบ้านศรีธนู 13 24 20
50 067 โรงเรียนบ้านศิลางาม 17 39 29
51 068 โรงเรียนบ้านสันติสุข 0 0 0
52 069 โรงเรียนบ้านสุชน 12 26 12
53 073 โรงเรียนบ้านหนองเปล 4 6 5
54 074 โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 25 45 38
55 078 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 10 28 19
56 079 โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 11 25 19
57 080 โรงเรียนบ้านหาดงาม 18 44 29
58 081 โรงเรียนบ้านหาดริ้น 12 23 19
59 075 โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 10 25 18
60 077 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 0 0 0
61 076 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 21 55 30
62 084 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 18 31 24
63 020 โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 1 2 1
64 021 โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 11 24 20
65 019 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 10 21 17
66 062 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 25 47 37
67 082 โรงเรียนบ้านแหลมหอย 2 22 3
68 033 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 6 16 12
69 058 โรงเรียนบ้านโพหวาย 35 78 41
70 083 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 11 22 17
71 070 โรงเรียนบ้านไสขาม 7 17 13
72 071 โรงเรียนบ้านไสตอ 20 34 26
73 072 โรงเรียนบ้านไสใน 8 18 14
74 090 โรงเรียนวัดกงตาก 25 75 50
75 091 โรงเรียนวัดกลาง 17 29 23
76 092 โรงเรียนวัดกลางใหม่ 25 41 34
77 093 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 27 61 43
78 098 โรงเรียนวัดคงคาล้อม 11 27 20
79 099 โรงเรียนวัดคีรีวง 24 54 29
80 100 โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 6 20 10
81 101 โรงเรียนวัดคุณาราม 4 6 6
82 103 โรงเรียนวัดชลคราม 5 9 7
83 104 โรงเรียนวัดชลธาร 5 13 9
84 106 โรงเรียนวัดดอนยาง 10 18 14
85 108 โรงเรียนวัดท่าทอง 11 28 18
86 109 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 45 131 67
87 107 โรงเรียนวัดท้องอ่าว 2 4 2
88 110 โรงเรียนวัดนทีคมเขต 7 21 12
89 111 โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 2 5 3
90 112 โรงเรียนวัดนอก 19 36 30
91 113 โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 10 23 18
92 114 โรงเรียนวัดนิกรประสาท 20 36 30
93 115 โรงเรียนวัดบางกล้วย 1 2 2
94 116 โรงเรียนวัดบางใบไม้ 32 79 43
95 118 โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 3 6 3
96 119 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 14 31 23
97 117 โรงเรียนวัดบ้านใน 29 70 52
98 121 โรงเรียนวัดประสพ 18 28 26
99 122 โรงเรียนวัดประสิทธาราม 3 7 6
100 120 โรงเรียนวัดประเดิม 15 30 24
101 123 โรงเรียนวัดปากคู 14 36 26
102 125 โรงเรียนวัดพุฒ 10 26 17
103 124 โรงเรียนวัดพ่วง 9 21 16
104 127 โรงเรียนวัดภูเขาทอง 25 61 46
105 128 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 12 30 22
106 129 โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 22 44 36
107 130 โรงเรียนวัดวังไทร 34 84 58
108 131 โรงเรียนวัดสมหวัง 69 182 117
109 132 โรงเรียนวัดสมัยคงคา 10 16 14
110 133 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 32 84 53
111 134 โรงเรียนวัดสันติวราราม 0 0 0
112 135 โรงเรียนวัดสิงขร 7 15 11
113 138 โรงเรียนวัดอุทยาราม 7 17 9
114 095 โรงเรียนวัดเขานางเภา 7 15 11
115 096 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 21 46 35
116 094 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 10 21 13
117 102 โรงเรียนวัดแจ้ง 15 37 18
118 136 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 12 26 19
119 137 โรงเรียนวัดแหลมทอง 6 9 5
120 105 โรงเรียนวัดโชติการาม 3 6 4
121 126 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 29 69 48
122 142 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 0 0 0
123 097 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 19 41 29
124 154 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 27 62 39
125 010 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 2 9 3
126 001 โรงเรียนการกุศลวัดละไม 0 0 0
127 002 โรงเรียนจอย 10 24 18
128 008 โรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา 20 48 31
129 011 โรงเรียนธิดาแม่พระ 5 14 7
130 012 โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 10 21 15
131 085 โรงเรียนปัญญาดี 10 22 15
132 086 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 41 115 67
133 087 โรงเรียนยุวศึกษา 20 69 30
134 089 โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 11 29 16
135 139 โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ 2 4 4
136 141 โรงเรียนสัมพันธศึกษา 0 0 0
137 143 โรงเรียนอนุบาลกัลยารัตน์ 0 0 0
138 144 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร 0 0 0
139 145 โรงเรียนอนุบาลขวัญชนก 0 0 0
140 146 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน 0 0 0
141 147 โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 2 6 4
142 148 โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 0 0 0
143 149 โรงเรียนอนุบาลพัชรพร 1 3 2
144 152 โรงเรียนอนุบาลวิจิตรา 0 0 0
145 153 โรงเรียนอนุบาลศรีสุรัตน์ 0 0 0
146 157 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 0 0 0
147 158 โรงเรียนอนุบาลอุทัยทิพย์ 2 6 4
148 150 โรงเรียนอนุบาลเพลงพิณ 0 0 0
149 151 โรงเรียนอนุบาลเมธัส 2 6 4
150 155 โรงเรียนอนุบาลเสริมสุข 2 6 4
151 156 โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์ 0 0 0
152 159 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 9 19 12
153 160 โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 3 5 4
154 007 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 4 8 7
155 009 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 29 84 43
156 088 โรงเรียนเรืองดรุณีวิทยา 4 9 6
157 171 โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ 2 4 3
158 173 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 1 20 4
159 174 โรงเรียนอนุบาลคิดดี 0 0 0
160 175 โรงเรียนอนุบาลเด่นปัญญา 0 0 0
161 165 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านไร่หลวง) 0 0 0
162 172 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน 8 15 8
163 166 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม 0 0 0
164 167 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ 0 0 0
165 168 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม 0 0 0
166 169 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส 0 0 0
167 161 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 9 22 13
168 162 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 13 36 17
169 163 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 4 11 4
170 164 โรงเรียนเทศบาล ๕ 8 12 8
171 170 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 0 0 0
172 140 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 6 6 6
รวม 1963 4535 3060
7595

ผู้ดูแลระบบ : ศิริพร นครพัฒน์ โทร 077-281635 ต่อ 34 มือถือ 084-0562744
e-mail : snakornphat@hotmail.com
Line : sirin.nakorn
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]