หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดสมหวัง 69 41 62.12% 15 22.73% 5 7.58% 5 7.58% 66
2 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 41 24 60% 7 17.5% 3 7.5% 6 15% 40
3 โรงเรียนบ้านคลองสระ 53 22 46.81% 10 21.28% 8 17.02% 7 14.89% 47
4 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 45 20 52.63% 8 21.05% 5 13.16% 5 13.16% 38
5 โรงเรียนบ้านโพหวาย 35 15 51.72% 4 13.79% 6 20.69% 4 13.79% 29
6 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 38 14 36.84% 7 18.42% 5 13.16% 12 31.58% 38
7 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 19 14 73.68% 0 0% 2 10.53% 3 15.79% 19
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 32 13 41.94% 4 12.9% 7 22.58% 7 22.58% 31
9 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 27 12 44.44% 7 25.93% 6 22.22% 2 7.41% 27
10 โรงเรียนวัดกงตาก 25 12 50% 6 25% 3 12.5% 3 12.5% 24
11 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 29 12 42.86% 5 17.86% 5 17.86% 6 21.43% 28
12 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 18 11 64.71% 1 5.88% 2 11.76% 3 17.65% 17
13 โรงเรียนวัดภูเขาทอง 25 10 43.48% 9 39.13% 3 13.04% 1 4.35% 23
14 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 32 10 31.25% 8 25% 7 21.88% 7 21.88% 32
15 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 28 10 35.71% 8 28.57% 7 25% 3 10.71% 28
16 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 27 10 47.62% 5 23.81% 4 19.05% 2 9.52% 21
17 โรงเรียนวัดวังไทร 34 9 28.13% 13 40.63% 4 12.5% 6 18.75% 32
18 โรงเรียนวัดบางใบไม้ 32 9 30% 8 26.67% 5 16.67% 8 26.67% 30
19 โรงเรียนวัดบ้านใน 29 9 32.14% 7 25% 5 17.86% 7 25% 28
20 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
21 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 36 8 23.53% 11 32.35% 5 14.71% 10 29.41% 34
22 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 21 8 40% 9 45% 2 10% 1 5% 20
23 โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 25 8 34.78% 7 30.43% 6 26.09% 2 8.7% 23
24 โรงเรียนบ้านหาดงาม 18 8 50% 6 37.5% 2 12.5% 0 0% 16
25 โรงเรียนวัดนิกรประสาท 20 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
26 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 14 8 57.14% 0 0% 4 28.57% 2 14.29% 14
27 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 25 7 30.43% 8 34.78% 4 17.39% 4 17.39% 23
28 โรงเรียนวัดกลางใหม่ 25 7 30.43% 4 17.39% 6 26.09% 6 26.09% 23
29 โรงเรียนบ้านศิลางาม 17 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
30 โรงเรียนวัดแจ้ง 15 6 40% 5 33.33% 3 20% 1 6.67% 15
31 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 21 6 35.29% 4 23.53% 5 29.41% 2 11.76% 17
32 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 14 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 13
33 โรงเรียนบ้านปลายแหลม 24 5 25% 10 50% 3 15% 2 10% 20
34 โรงเรียนบ้านบางสำโรง 21 5 27.78% 9 50% 2 11.11% 2 11.11% 18
35 โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 22 5 25% 8 40% 3 15% 4 20% 20
36 โรงเรียนวัดคีรีวง 24 5 25% 6 30% 5 25% 4 20% 20
37 โรงเรียนบ้านไสตอ 20 5 29.41% 6 35.29% 2 11.76% 4 23.53% 17
38 โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 21 5 29.41% 4 23.53% 4 23.53% 4 23.53% 17
39 โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 16 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 5 31.25% 16
40 โรงเรียนบ้านควนนิมิต 12 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 3 25% 12
41 โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
42 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
43 โรงเรียนบ้านดอนสน 10 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
44 โรงเรียนยุวศึกษา 20 4 21.05% 8 42.11% 3 15.79% 4 21.05% 19
45 โรงเรียนวัดปากคู 14 4 28.57% 7 50% 2 14.29% 1 7.14% 14
46 โรงเรียนบ้านควนยูง 21 4 20% 6 30% 6 30% 4 20% 20
47 โรงเรียนวัดประสพ 18 4 25% 6 37.5% 4 25% 2 12.5% 16
48 โรงเรียนวัดนอก 19 4 22.22% 4 22.22% 7 38.89% 3 16.67% 18
49 โรงเรียนวัดกลาง 17 4 25% 4 25% 3 18.75% 5 31.25% 16
50 โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
51 โรงเรียนบ้านศรีธนู 13 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
52 โรงเรียนบ้านซอย 2 13 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 5 38.46% 13
53 โรงเรียนบ้านท่าเพชร 10 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
54 โรงเรียนเทศบาล ๕ 8 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
55 โรงเรียนบ้านคลองคราม 11 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 4 44.44% 9
56 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 29 3 11.11% 10 37.04% 8 29.63% 6 22.22% 27
57 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 17 3 21.43% 8 57.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
58 โรงเรียนวัดประเดิม 15 3 25% 5 41.67% 1 8.33% 3 25% 12
59 โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 11 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 11
60 โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
61 โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 11 3 30% 3 30% 4 40% 0 0% 10
62 โรงเรียนบ้านบ่อผุด 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
63 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 12 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 2 16.67% 12
64 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 12 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 11
65 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 10 3 30% 2 20% 1 10% 4 40% 10
66 โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 11 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 9
67 โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 10 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 9
68 โรงเรียนบ้านวังหวาย 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
69 โรงเรียนวัดคงคาล้อม 11 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
70 โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 12 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
71 โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 9 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
72 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
73 โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 11 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 12 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 7
75 โรงเรียนบ้านดอนหลวง 7 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
76 โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 6 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
77 โรงเรียนจอย 10 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
78 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 10 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
79 โรงเรียนวัดสมัยคงคา 10 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
80 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 13 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 11
81 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 10 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านหาดริ้น 12 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
83 โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 11 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
84 โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
85 โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 7 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
86 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 8 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
87 โรงเรียนวัดพุฒ 10 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
88 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 7 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
89 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
90 โรงเรียนวัดชลธาร 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
91 โรงเรียนบ้านคลองสุข 11 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านไสใน 8 2 25% 0 0% 4 50% 2 25% 8
93 โรงเรียนธิดาแม่พระ 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
94 โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 15 1 7.14% 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 14
96 โรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา 20 1 5.88% 3 17.65% 6 35.29% 7 41.18% 17
97 โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 11 1 9.09% 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 11
98 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 9 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
99 โรงเรียนวัดดอนยาง 10 1 10% 2 20% 5 50% 2 20% 10
100 โรงเรียนบ้านทับท้อน 11 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
101 โรงเรียนวัดนทีคมเขต 7 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
102 โรงเรียนบ้านดอนธูป 12 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
103 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 10 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
104 โรงเรียนบ้านกงหนิง 8 1 12.5% 2 25% 0 0% 5 62.5% 8
105 โรงเรียนวัดพ่วง 9 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
106 โรงเรียนวัดเขานางเภา 7 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
107 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนวัดชลคราม 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
109 โรงเรียนวัดคุณาราม 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
110 โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนอนุบาลเสริมสุข 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านแหลมหอย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านบ่อโฉลก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
114 โรงเรียนวัดท้องอ่าว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
115 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
116 โรงเรียนวัดบางกล้วย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดสิงขร 7 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 11 0 0% 3 30% 4 40% 3 30% 10
120 โรงเรียนบ้านสุชน 12 0 0% 3 25% 2 16.67% 7 58.33% 12
121 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
122 โรงเรียนวัดท่าทอง 11 0 0% 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 9
123 โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 10 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
124 โรงเรียนบ้านไสขาม 7 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
125 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน 8 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 7
126 โรงเรียนบ้านหนองเปล 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
127 โรงเรียนวัดประสิทธาราม 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
128 โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 9 0 0% 1 11.11% 4 44.44% 4 44.44% 9
130 โรงเรียนวัดอุทยาราม 7 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
131 โรงเรียนบ้านคลองกรูด 9 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 6 75% 8
132 โรงเรียนเรืองดรุณีวิทยา 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
133 โรงเรียนอนุบาลอุทัยทิพย์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านซอย 10 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
135 โรงเรียนวัดโชติการาม 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
136 โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนอนุบาลพัชรพร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนอนุบาลเมธัส 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
139 โรงเรียนปัญญาดี 10 0 0% 0 0% 1 20% 4 80% 5
140 โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 5 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
141 โรงเรียนบ้านบางชุมโถ 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
142 โรงเรียนวัดแหลมทอง 6 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 5
143 โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
144 โรงเรียนบ้านควนราชา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
145 โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
146 โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
147 โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ดูแลระบบ : ศิริพร นครพัฒน์ โทร 077-281635 ต่อ 34 มือถือ 084-0562744
e-mail : snakornphat@hotmail.com
Line : sirin.nakorn
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]