หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา การพิศิษฎ์ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2558 09.00-10.30
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา การพิศิษฎ์ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2558 10.30-12.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา การพิศิษฎ์ ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 8 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 45

9 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 46 - 91
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-45 แข่งขันวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ลำดับที่ 46-91 แข่งขันวันที่ 9 ตุลาคม 2558
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา การพิศิษฎ์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/10 8 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51

9 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 52 - 100
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-51 แข่งขันวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ลำดับที่ 52-102 แข่งขันวันที่ 9 ตุลาคม 2558
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา การพิศิษฎ์ ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 9 ต.ค. 2558 09.00-13.00
-


ผู้ดูแลระบบ : ศิริพร นครพัฒน์ โทร 077-281635 ต่อ 34 มือถือ 084-0562744
e-mail : snakornphat@hotmail.com
Line : sirin.nakorn
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]