หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 1-5 แข่งขันห้องป.5/6,ลำดับที่ 6-10 แข่งขันห้อง ป.5/7,ลำดับที่ 11-15 แข่งขันห้องป.5/8,ลำดับที่ 16-20 แข่งขัน ป.5/9,ลำดับที่ 21-25 แข่งขันห้องป.5/10,ลำดับที่ 26-30 แข่งขันป.5/11 และลำดับที่ 31-34 แข่งขันป.5/12
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ป.5/13,ป.4/12,ป.4/13 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 1-4 แข่งขันห้องป.5/13 , ลำดับที่ 5-8 แข่งขันห้องป.4/12 และ ลำดับที่ 9-11 แข่งขันห้อง ป.4/13
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร3 ห้อง ป.1/6 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร3 ห้อง ป.1/7 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/7,ป.4/8,ป.4/9 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 1-3 แข่งขันห้อง ป.4/7, ลำดับที่ 4-6 แข่งขันห้อง ป.4/8 ,และลำดับที่ 7-9 แข่งขันห้อง ป.4/9
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/10, ป.4/11 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 1-3 แข่งขันห้อง ป.4/10 และ ลำดับที่ 4-6 แข่งขันห้อง ป.4/11
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร2 ชั้น ป.1/1-ป.1/5 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 1-4 แข่งขันห้อง ป.1/1, ลำดับที่ 5-8 แข่งขันห้องป.1/2, ลำดับที่ 9-12 แข่งขันห้อง ป.1/3 ,ลำดับที่ 13-17 แข่งขันห้อง ป.1/4
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ป.5/1ป.5/2ป.5/3ป.5/4ป.5/5ป.2/1ป.2/2ป.2/3 และป.2/4 9 ต.ค. 2558 09.00-11.00 น. ลำดับ 1-4 แข่งขันห้อง ป.5/1, ลำดีบ 5-8 แข่งขันห้องป.5/2, ลำดับ 9-12 แข่งขันห้อง ป.5/3, ลำดับ 13-16 แข่งห้องป.5/4, ลำดับ 17-20 แข่งห้อง ป.5/5, ลำดับ 21-24 แข่งห้อง ป.2/1 , ลำดับ 25-28 แข่งห้องป.2/2, ลำดับ 29-32 แข่งห้องป.2/3,ลำดับ 33-37 แข่งห้องป.2/4
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร3 ห้อง ป.1/8,ป.1/9 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 1-4 แข่งขันห้อง ป.1/8 , ลำดับที่ 5-8 แข่งขันห้อง ป.1/9
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร4 ห้อง ป.1/10,ป1./11,ป.1/12 และ ป.1/13 9 ต.ค. 2558 09.00-11.00 น. ลำดับที่ 1-3 แข่งขันห้อง ป.1/10, ลำดับที่ 4-6 แข่งขันห้องป.1/11,ลำดับที่ 7-9 แข่งขันห้องป.1/12,ลำดับที่ 10-13 แข่งขันห้องป.1/13
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร11 ห้อง ป.2/12 ป.2/13 9 ต.ค. 2558 09.00-11.00 น. ลำดับที่ 1-3 แข่งขันห้อง ป.2/12, ลำดับที่ 4-5 แข่งขันห้อง ป.2/13
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร9 ห้อง ป.2/5,ป.2/6 และ ป.2/7 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 1-3 แข่งขันห้อง ป.2/5, ลำดับที่ 4-6 แข่งขันห้อง ป.2/6 และลำดับที่ 7-8 แข่งขันห้อง ป.2/7
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร10 ห้อง ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 1-4 แข่งขันห้องป.3/1, ลำดับที่ 5-8 แข่งขันห้องป.3/2,ลำดับที่ 9-12 แข่งขันห้องป.3/3และลำดับที่ 13-16 แข่งขันห้อง ป.3/4
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร10 ห้อง ป.3/5 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร7 ห้อง ป.2/8,ป.2/9,ป.2/10 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 1-5 แข่งขันห้องป.2/8,ลำดับที่ 6-10 แข่งขันห้องป.2/9,ลำดับที่ 11-15 แข่งขันห้องป.2/10
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร12 ชั้น 1 ห้อง ป.3/6,ป.3/7 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 1-3 แข่งขันห้อง ป.3/6 และลำดับที่ 4-7 แข่งขันห้องป.3/7
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร12 ชั้น ชั้น2 ห้อง ป.3/11 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร12 ชั้น 2 ห้อง ป.3/10 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-


ผู้ดูแลระบบ : ศิริพร นครพัฒน์ โทร 077-281635 ต่อ 34 มือถือ 084-0562744
e-mail : snakornphat@hotmail.com
Line : sirin.nakorn
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]