หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ห้องประชุุมใหม่ 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น.
-
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารกมลวรรณ ชั้น ชั้น 2 8 ต.ค. 2558 08.00-10.00 น.
-
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
-
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ห้องประชุมใหม่ 9 ต.ค. 2558 09.00-14.00 น.
-
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ห้องประชุมใหม่ 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ห้องประชุมใหม่ 8 ต.ค. 2558 09.00-14.00 น
-
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ห้องประชุมใหม่ 8 ต.ค. 2558 09.00 - 14.00 น.
-
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารกมลวรรณ ชั้น 2 8 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00 น
-
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารกมลวรรณ ชั้น 2 9 ต.ค. 2558 14.00 - 17.00 น.
-
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารกมลวรรณ ชั้น 2 9 ต.ค. 2558 08.00 - 11.00 น.
-
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ห้องประชุมใหม่ 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น.
-
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ห้องประชุมใหม่ 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น.
-


ผู้ดูแลระบบ : ศิริพร นครพัฒน์ โทร 077-281635 ต่อ 34 มือถือ 084-0562744
e-mail : snakornphat@hotmail.com
Line : sirin.nakorn
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]