เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ต.ค. 2558
9 ต.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
หนังสือราชการต่างสังกัด,  หนังสือราชการในสังกัด
หน้าประกาศ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถติดตามข่าวสารการจัดการแข่งขันระดับภาคใต้ ได้ทางเว็บไซต์ www.south65.sillapa.net/sp-center
 
 
  โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
กรณีชื่อสกุลนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ไม่ถูกต้อง  ให้ส่งข้อความขอแก้ไขที่เบอร์ 0840562744  หรือ ทาง ID Line  : sirin.nakorn
 
  แผนผังสนามแข่งขัน
:::โรงเรียนมานิตานุเคราะห์  ดาวน์โหลด
:::โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลด
:::โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ดาวน์โหลด
:::โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต  ดาวนโหลด
 
  ขั้นตอนการเข้าร่วมแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่มีรูปถ่าย เพื่อรายงานตัวเข้าแข่งขัน (ไม่มีบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมแข่งขัน)
2. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวต่อกรรมการตัดสิน ณ ห้องแข่งขัน  ก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที (ครูผู้ฝึกสอนไม่ต้องรายงานตัว)
3. ผู้เข้าแข่งขันลงลายมือชื่อเข้าร่วมแข่งขันในแบบรายงานตัวต่อหน้ากรรมการตัดสิน  ผู้เข้าแข่งขันไม่ลงลายมือชื่อถือว่าไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันจะไม่ได้รับเกียรติบัตร
3. กรณีแก้ไขชื่อสกุลของผู้เข้าแข่งขันสระอักษรผิด ให้ขอแก้ไขต่อกรรมการตัดสิน  โดยแก้ไขในแบบรายงานตัวเข้าร่วมแข่งขัน
4. กรณีต้องการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน  ทำหนังสือขอเปลี่ยนตัว เสนอขออนุญาตต่อประธานศูนย์การแข่งขัน เมื่อได้รับอนุญาตให้ถือหนังสือไปแสดงต่อกรรมการตัดสินรายงานตัวเข้าร่วมแข่งขัน
5. กรณีต้องการเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน ให้ทำหนังสือขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน เสนอต่อกรรมการตัดสิน (ต้องเป็นกิจกรรมประเภททีมที่ยังมีผู้เข้าแข่งขันไม่ครบจำนวนเท่านั้น)

ตัวอย่างหนังสือขอเปลี่ยนตัวdoc     ตัวอย่างหนังสือขอเปลี่ยนตัวpdf
 
 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1:.

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู, กรรมการตัดสิน ระดับเขตพื้นที่ => ระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2558
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู =>  วันที่ 18 กันยายน 2558
ประกาศตารางแข่งขัน=> ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน => ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => วันที่ 9 ตุลาคม  2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2558

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคใต้ จังหวัดสงขลา:.

โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-12 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 14-16 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู โรงเรียนดำเนินการ => 17-23 พฤศจิกายน 2558
ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว => 24 - 25 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 26 - 28 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 2 - 8 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสงขลา => 9 - 11 ธันวาคม 2558

 
  แจ้งโรงเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 และชั้น ป.4-6
ชั้น  ป.1-3    ลำดับที่  1-45       แข่งขันวันที่  8  ตุลาคม  2558     เวลา 09.00-16.30  น.

ชั้น ป. 1-3    ลำดับที่  46-91     แข่งขันวันที่  9  ตุลาคม  2558     เวลา 09.00-16.30  น.
ชั้น  ป. 4-6   ลำดับที่  1-51       แข่งขันวันที่  8  ตุลาคม  2558     เวลา 09.00-16.30  น.
ชั้น  ป. 4-6   ลำดับที่  52-102    แข่งขันวันที่  9  ตุลาคม  2558     เวลา 09.00-16.30  น.
ดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียน
 
 

คู่มือการดำเนินงาน การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับสำหรับโรงเรียน)

ดาวน์โหลดคู่มือ

 

 
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ สพฐ.  เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลด

ประกาศ สพฐ. เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  (ฉบับปัจจุบัน รายการแข่งขัน 166 กิจกรรม)ดาวน์โหลด

วันพุธ ที่ 09 กันยายน 2558 เวลา 12:26 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net

เว็บไซต์การแข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 56 ปีการศึกษา 2558 http://south65.sillapa.net

วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 172
จำนวนทีม 1,963
จำนวนนักเรียน 4,535
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,060
จำนวนกรรมการ 684
ครู+นักเรียน 7,595
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,279
ประกาศผลแล้ว 133/133 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 50
เมื่อวาน 136
สัปดาห์นี้ 342
สัปดาห์ที่แล้ว 914
เดือนนี้ 3,392
เดือนที่แล้ว 4,588
ปีนี้ 19,290
ทั้งหมด 228,182