สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาทวี 14 4 1 19 30 11 2 1 43
2 บ้านบาโหย 10 4 3 17 20 7 2 1 29
3 บ้านคอลอมุดอ 8 3 3 14 15 15 4 3 34
4 วัดศรีวิเทศสังฆาราม 8 2 3 13 16 5 5 0 26
5 บ้านตลิ่งชัน 6 4 3 13 17 2 1 0 20
6 บ้านคูนายสังข์ 6 1 2 9 8 3 2 0 13
7 บ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 6 0 1 7 8 4 2 0 14
8 บ้านป่างาม 4 2 4 10 12 4 2 1 18
9 บ้านควนตานี 4 2 3 9 12 2 1 0 15
10 ชุมชนบ้านปาดัง 4 1 0 5 8 8 1 0 17
11 วัดประจ่า 4 0 2 6 8 0 0 0 8
12 วัดคลองยอ 3 5 4 12 15 2 4 0 21
13 สะบ้าย้อย 3 3 3 9 16 4 0 1 20
14 บ้านยางเกาะ 3 2 2 7 7 1 2 0 10
15 บ้านคูหา 3 1 1 5 9 5 3 0 17
16 บ้านเทพา 3 1 1 5 8 7 1 0 16
17 บ้านสุโสะ 3 1 1 5 4 2 6 0 12
18 บ่อเกดวิจิตรวิทยา 3 1 0 4 7 1 3 1 11
19 บ้านลำชิง 3 0 0 3 4 1 0 0 5
20 บ้านโหนด 2 4 2 8 9 1 0 0 10
21 บ้านป่าโอน 2 4 0 6 6 7 3 0 16
22 นิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 2 2 0 4 8 4 0 0 12
23 บ้านป่าเร็ด 2 1 3 6 8 0 1 1 9
24 บ้านโคกสิเหรง 2 1 0 3 2 1 0 0 3
25 บ้านเมาะลาแต 2 0 1 3 7 3 0 0 10
26 บ้านเกาะทาก 2 0 1 3 2 5 0 0 7
27 บ้านบ่อทอง 2 0 0 2 4 1 0 0 5
28 บ้านแม่ที 2 0 0 2 3 3 1 0 7
29 ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 2 0 0 2 3 0 1 0 4
30 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
31 วัดช่องเขา 2 0 0 2 2 3 0 0 5
32 บ้านนา 1 7 1 9 13 5 2 0 20
33 บ้านลำเปา 1 5 1 7 8 7 3 1 18
34 บ้านท่าคลอง 1 3 0 4 8 6 4 0 18
35 บ้านสะพานหัก 1 2 1 4 5 3 2 0 10
36 บ้านทำเนียบ 1 2 0 3 5 1 1 0 7
37 วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1 1 2 4 8 0 2 0 10
38 ทองอยู่นุตกุล 1 1 2 4 6 3 0 0 9
39 ชุมชนวัดควนมีด 1 1 1 3 5 4 4 0 13
40 เทศบาล ๒ บ้านสะเดา 1 1 1 3 2 2 0 0 4
41 บ้านลางา 1 1 0 2 4 1 0 0 5
42 บ้านสำนักขาม 1 1 0 2 4 1 0 0 5
43 วัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
44 วัดบ้านลุ่ม 1 0 2 3 2 3 0 0 5
45 วัดนาปรือ 1 0 1 2 8 3 0 0 11
46 เสนพงศ์ 1 0 1 2 5 0 0 0 5
47 เทศบาลตำบลปริก 1 0 1 2 3 2 0 0 5
48 บ้านวังบวบ 1 0 1 2 1 3 2 0 6
49 วัดสองพี่น้อง 1 0 0 1 4 1 2 0 7
50 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 1 0 0 1 3 2 3 0 8
51 บ้านน้ำลัด 1 0 0 1 3 0 0 0 3
52 รุ่งภิญโญ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
53 บ้านไร่ 1 0 0 1 2 4 0 0 6
54 มหิดล 1 0 0 1 2 2 0 0 4
55 บ้านมุนี 1 0 0 1 2 1 3 0 6
56 บ้านทับโกบ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
57 ชุมชนบ้านนาทับ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
58 บ้านคลองแงะ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านป็อง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
60 บ้านถ้ำตลอด 1 0 0 1 1 1 1 0 3
61 บ้านใหม่(สะเดา) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
62 บ้านแซะ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
63 มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านปากบางสะกอม 0 5 1 6 8 6 0 0 14
65 บ้านเคลียง 0 3 0 3 5 5 0 0 10
66 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 0 2 2 4 9 7 3 2 19
67 สุขเกษมวิทยา 0 2 0 2 3 1 0 0 4
68 บ้านคลองกวางเขาวัง 0 2 0 2 3 0 0 1 3
69 วัดคงคาสวัสดิ์ 0 1 2 3 3 4 1 0 8
70 บ้านนาจะแหน 0 1 1 2 5 2 3 0 10
71 บ้านม่วง 0 1 1 2 4 1 1 0 6
72 ชุมชนบ้านนากัน 0 1 1 2 3 1 4 0 8
73 บ้านทุ่งไพล 0 1 1 2 3 1 0 1 4
74 บ้านม้างอน 0 1 1 2 2 5 0 0 7
75 บ้านพรุหลุมพี 0 1 1 2 2 3 2 0 7
76 วัดบ้านไร่ 0 1 1 2 2 2 1 0 5
77 บ้านวังใหญ่ปลายรำ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
78 บ้านระตะ 0 1 1 2 1 1 0 1 2
79 บ้านห้วยบอน 0 1 0 1 4 0 1 1 5
80 บ้านนาปรัง 0 1 0 1 3 2 1 1 6
81 บ้านสะพานเคียน 0 1 0 1 3 1 1 0 5
82 เทศบาล ๑ บ้านสะเดา 0 1 0 1 3 0 1 0 4
83 บ้านเลียบ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
84 ลำไพลราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1 1 3 0 0 4
85 บ้านวังใหญ่ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
86 บ้านหัวถนน 0 1 0 1 1 1 2 0 4
87 บ้านควนตีหมุน 0 1 0 1 1 1 1 0 3
88 บ้านควนเสม็ด 0 1 0 1 1 1 1 0 3
89 บ้านท่าม่วง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
90 วัดลำพดจินดาราม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
91 อายุรกิจโกศล 0 1 0 1 1 1 0 0 2
92 บ้านปากบาง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
93 บ้านสวรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
94 ตชด.บ้านบาโรย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านนาจวก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านพรุหวา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
97 บ้านสม็อง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
98 แก้วบุตร-คูสกุล 0 0 3 3 8 1 0 0 9
99 บ้านปากบางนาทับ 0 0 3 3 2 6 5 0 13
100 บ้านกะทิง 0 0 3 3 2 3 3 0 8
101 สายชล 0 0 2 2 8 2 0 0 10
102 วัดวังไทร 0 0 2 2 5 3 0 0 8
103 บ้านโต้นนท์ 0 0 2 2 4 4 1 1 9
104 บ้านโคกตก 0 0 2 2 4 3 3 1 10
105 บ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 0 0 1 1 4 3 0 0 7
106 บ้านแพร้ว 0 0 1 1 4 0 0 0 4
107 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
108 บ้านลำลอง 0 0 1 1 3 1 1 1 5
109 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
110 บ้านโคกม้า 0 0 1 1 2 0 0 1 2
111 สังวาลย์วิท ๒ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
112 สุทธิ์รักษ์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
113 บ้านสะกอม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
114 เทศบาลตำบลนาทวี 0 0 1 1 1 1 0 0 2
115 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 0 0 1 1 1 0 0 1 1
116 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 0 0 1 1 0 1 1 1 2
117 วัดห้วยคู 0 0 1 1 0 1 0 0 1
118 ราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา 0 0 0 0 4 0 0 0 4
119 บ้านทัพหลวง 0 0 0 0 3 5 0 1 8
120 บ้านประกอบ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
121 บ้านห้วยเต่า 0 0 0 0 2 2 0 0 4
122 ชุมชนบ้านทางควาย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
123 บ้านกระอาน 0 0 0 0 2 0 2 0 4
124 บ้านพรุตู 0 0 0 0 2 0 0 1 2
125 บ้านใหม่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
126 บ้านพระพุทธ 0 0 0 0 1 4 3 0 8
127 วัดเทพาไพโรจน์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
128 บ้านบ่อเตย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
129 บ้านคลองประดู่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 บ้านควนเจดีย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 บ้านบ่อโชน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
132 บ้านม่วงถ้ำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
133 บ้านสำนักหว้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 บ้านเก่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
136 บ้านนนท์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
137 บ้านเขาจันทร์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
138 นิคมสร้างตนเองเทพา ๓ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
139 ชุมชนวัดปลักชะเมา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านควนหรัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านตะเคียนเภา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านนาหว้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านป่ากอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านแค 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านโมย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 ศาสนบำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 เอิ้นวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 วัดท่าประดู่ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
150 บ้านท่า 0 0 0 0 0 2 2 0 4
151 ชาติตระการโกศล 0 0 0 0 0 2 1 0 3
152 ชุมชนวัดน้ำขาว 0 0 0 0 0 2 0 1 2
153 บ้านทรายขาว 0 0 0 0 0 2 0 1 2
154 วัดปริก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
155 สังคมอิสลามวิทยา 0 0 0 0 0 1 2 0 3
156 บ้านเก่า 0 0 0 0 0 1 1 1 2
157 บ้านควนหรัน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
158 บ้านปลักบ่อ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
159 ป่าระไมวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
160 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านควนหัวช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านทับยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านท่าไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านน้ำเค็ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านป่าชิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านเกาะค่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 สันติวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านโคกกอ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
170 ประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
171 ชุมชนบ้านสะท้อน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
172 ธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
173 บ้านตูหยง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
174 บ้านพรุเตียว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175 บ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร" 0 0 0 0 0 0 1 0 1
176 บ้านล่องควน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 บ้านสุเหร่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
178 วัดนาหมอศรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
179 บ้านหน่ำฮั้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 154 118 103 375 586 308 144 32 1,038