สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาทวี 13 4 1 18 28 8 2 1 38
2 บ้านคอลอมุดอ 8 3 3 14 15 14 4 3 33
3 วัดศรีวิเทศสังฆาราม 8 2 3 13 15 5 4 0 24
4 บ้านคูนายสังข์ 6 1 2 9 8 3 2 0 13
5 บ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 5 0 1 6 6 4 2 0 12
6 บ้านบาโหย 4 4 1 9 12 5 2 0 19
7 บ้านตลิ่งชัน 4 2 3 9 13 2 1 0 16
8 วัดประจ่า 4 0 2 6 8 0 0 0 8
9 วัดคลองยอ 3 5 4 12 15 2 4 0 21
10 สะบ้าย้อย 3 3 3 9 16 4 0 1 20
11 บ้านป่างาม 3 2 4 9 11 4 2 1 17
12 บ้านคูหา 3 1 1 5 9 5 3 0 17
13 ชุมชนบ้านปาดัง 3 1 0 4 6 7 1 0 14
14 บ้านลำชิง 3 0 0 3 4 1 0 0 5
15 บ้านป่าโอน 2 4 0 6 6 7 3 0 16
16 บ้านโหนด 2 3 2 7 8 1 0 0 9
17 นิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 2 2 0 4 8 4 0 0 12
18 บ้านป่าเร็ด 2 1 3 6 8 0 1 1 9
19 บ้านเทพา 2 1 1 4 7 7 1 0 15
20 บ้านสุโสะ 2 1 1 4 3 2 6 0 11
21 บ้านเมาะลาแต 2 0 1 3 7 3 0 0 10
22 บ่อเกดวิจิตรวิทยา 2 0 0 2 4 1 2 1 7
23 ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 2 0 0 2 3 0 1 0 4
24 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
25 วัดช่องเขา 2 0 0 2 2 3 0 0 5
26 บ้านนา 1 6 0 7 11 5 2 0 18
27 บ้านลำเปา 1 4 1 6 8 5 3 1 16
28 บ้านสะพานหัก 1 2 1 4 5 3 2 0 10
29 วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1 1 2 4 8 0 2 0 10
30 บ้านควนตานี 1 1 2 4 7 2 0 0 9
31 ทองอยู่นุตกุล 1 1 2 4 6 3 0 0 9
32 ชุมชนวัดควนมีด 1 1 1 3 5 4 2 0 11
33 เทศบาล ๒ บ้านสะเดา 1 1 1 3 2 2 0 0 4
34 วัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
35 วัดบ้านลุ่ม 1 0 2 3 2 3 0 0 5
36 เสนพงศ์ 1 0 1 2 5 0 0 0 5
37 เทศบาลตำบลปริก 1 0 1 2 3 2 0 0 5
38 บ้านเกาะทาก 1 0 1 2 1 4 0 0 5
39 บ้านวังบวบ 1 0 1 2 1 3 1 0 5
40 วัดสองพี่น้อง 1 0 0 1 4 1 2 0 7
41 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 1 0 0 1 3 2 3 0 8
42 บ้านบ่อทอง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
43 รุ่งภิญโญ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
44 บ้านไร่ 1 0 0 1 2 4 0 0 6
45 มหิดล 1 0 0 1 2 2 0 0 4
46 บ้านทับโกบ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
47 ชุมชนบ้านนาทับ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
48 บ้านป็อง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
49 บ้านใหม่(สะเดา) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
50 บ้านแซะ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
51 มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านปากบางสะกอม 0 3 1 4 6 5 0 0 11
53 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 0 2 2 4 9 7 3 2 19
54 บ้านเคลียง 0 2 0 2 4 4 0 0 8
55 บ้านทำเนียบ 0 2 0 2 4 1 1 0 6
56 สุขเกษมวิทยา 0 2 0 2 3 1 0 0 4
57 บ้านคลองกวางเขาวัง 0 2 0 2 3 0 0 1 3
58 วัดคงคาสวัสดิ์ 0 1 2 3 3 4 1 0 8
59 บ้านยางเกาะ 0 1 2 3 3 0 2 0 5
60 ชุมชนบ้านนากัน 0 1 1 2 3 1 4 0 8
61 บ้านทุ่งไพล 0 1 1 2 3 1 0 1 4
62 บ้านม้างอน 0 1 1 2 2 5 0 0 7
63 บ้านวังใหญ่ปลายรำ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
64 บ้านระตะ 0 1 1 2 1 1 0 1 2
65 บ้านนาปรัง 0 1 0 1 3 2 1 1 6
66 บ้านสะพานเคียน 0 1 0 1 3 1 1 0 5
67 บ้านสำนักขาม 0 1 0 1 3 1 0 0 4
68 เทศบาล ๑ บ้านสะเดา 0 1 0 1 3 0 1 0 4
69 บ้านเลียบ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านวังใหญ่ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
71 บ้านหัวถนน 0 1 0 1 1 1 2 0 4
72 บ้านควนเสม็ด 0 1 0 1 1 1 1 0 3
73 บ้านท่าม่วง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
74 วัดลำพดจินดาราม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
75 อายุรกิจโกศล 0 1 0 1 1 1 0 0 2
76 บ้านสวรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
77 ตชด.บ้านบาโรย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านพรุหวา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านสม็อง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 วัดบ้านไร่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 แก้วบุตร-คูสกุล 0 0 3 3 8 1 0 0 9
82 บ้านปากบางนาทับ 0 0 3 3 2 6 5 0 13
83 สายชล 0 0 2 2 8 2 0 0 10
84 บ้านกะทิง 0 0 2 2 2 2 1 0 5
85 บ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 0 0 1 1 4 3 0 0 7
86 บ้านแพร้ว 0 0 1 1 4 0 0 0 4
87 บ้านโต้นนท์ 0 0 1 1 3 4 1 1 8
88 บ้านโคกตก 0 0 1 1 3 3 3 1 9
89 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
90 บ้านลำลอง 0 0 1 1 3 1 1 1 5
91 บ้านม่วง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
92 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
93 บ้านโคกม้า 0 0 1 1 2 0 0 1 2
94 สังวาลย์วิท ๒ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
95 สุทธิ์รักษ์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
96 บ้านสะกอม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
97 เทศบาลตำบลนาทวี 0 0 1 1 1 1 0 0 2
98 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 0 0 1 1 1 0 0 1 1
99 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 0 0 1 1 0 1 1 1 2
100 บ้านท่าคลอง 0 0 0 0 4 5 4 0 13
101 วัดนาปรือ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
102 วัดวังไทร 0 0 0 0 4 1 0 0 5
103 ราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา 0 0 0 0 4 0 0 0 4
104 บ้านทัพหลวง 0 0 0 0 3 5 0 1 8
105 บ้านห้วยเต่า 0 0 0 0 2 2 0 0 4
106 ชุมชนบ้านทางควาย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
107 บ้านกระอาน 0 0 0 0 2 0 2 0 4
108 บ้านนาจะแหน 0 0 0 0 2 0 2 0 4
109 บ้านห้วยบอน 0 0 0 0 2 0 1 1 3
110 บ้านประกอบ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
111 บ้านพรุตู 0 0 0 0 2 0 0 1 2
112 บ้านใหม่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
113 บ้านพระพุทธ 0 0 0 0 1 4 3 0 8
114 วัดเทพาไพโรจน์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
115 บ้านบ่อเตย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
116 บ้านมุนี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
117 บ้านคลองประดู่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 บ้านควนเจดีย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 บ้านบ่อโชน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านม่วงถ้ำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 บ้านลางา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 บ้านสำนักหว้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 บ้านเก่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
124 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
125 บ้านนนท์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
126 บ้านเขาจันทร์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
127 นิคมสร้างตนเองเทพา ๓ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
128 ชุมชนวัดปลักชะเมา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านควนหรัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านตะเคียนเภา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 บ้านนาหว้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 บ้านน้ำลัด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านป่ากอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านแค 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านโมย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 ศาสนบำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 เอิ้นวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านแม่ที 0 0 0 0 0 3 1 0 4
140 ลำไพลราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
141 วัดท่าประดู่ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
142 ชุมชนวัดน้ำขาว 0 0 0 0 0 2 0 1 2
143 บ้านทรายขาว 0 0 0 0 0 2 0 1 2
144 สังคมอิสลามวิทยา 0 0 0 0 0 1 2 0 3
145 บ้านท่า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
146 บ้านพรุหลุมพี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
147 ป่าระไมวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
148 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 ชาติตระการโกศล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านควนหรัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านควนหัวช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านทับยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านท่าไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านป่าชิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านเกาะค่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 วัดปริก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 สันติวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านโคกกอ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
160 ประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
161 บ้านเก่า 0 0 0 0 0 0 1 1 1
162 ชุมชนบ้านสะท้อน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 ธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 บ้านควนตีหมุน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 บ้านตูหยง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 บ้านปากบาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านพรุเตียว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 บ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร" 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 บ้านล่องควน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 บ้านสุเหร่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 วัดนาหมอศรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 บ้านหน่ำฮั้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 118 94 89 301 503 272 126 31 901