สรุปเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาทวี 28 8 2 1 38
2 สะบ้าย้อย 16 4 0 1 20
3 บ้านคอลอมุดอ 15 14 4 3 33
4 วัดศรีวิเทศสังฆาราม 15 5 4 0 24
5 วัดคลองยอ 15 2 4 0 21
6 บ้านตลิ่งชัน 13 2 1 0 16
7 บ้านบาโหย 12 5 2 0 19
8 บ้านนา 11 5 2 0 18
9 บ้านป่างาม 11 4 2 1 17
10 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 9 7 3 2 19
11 บ้านคูหา 9 5 3 0 17
12 บ้านลำเปา 8 5 3 1 16
13 นิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 8 4 0 0 12
14 บ้านคูนายสังข์ 8 3 2 0 13
15 สายชล 8 2 0 0 10
16 บ้านโหนด 8 1 0 0 9
17 แก้วบุตร-คูสกุล 8 1 0 0 9
18 วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 8 0 2 0 10
19 บ้านป่าเร็ด 8 0 1 1 9
20 วัดประจ่า 8 0 0 0 8
21 บ้านเทพา 7 7 1 0 15
22 บ้านเมาะลาแต 7 3 0 0 10
23 บ้านควนตานี 7 2 0 0 9
24 บ้านป่าโอน 6 7 3 0 16
25 ชุมชนบ้านปาดัง 6 7 1 0 14
26 บ้านปากบางสะกอม 6 5 0 0 11
27 บ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 6 4 2 0 12
28 ทองอยู่นุตกุล 6 3 0 0 9
29 ชุมชนวัดควนมีด 5 4 2 0 11
30 บ้านสะพานหัก 5 3 2 0 10
31 เสนพงศ์ 5 0 0 0 5
32 บ้านท่าคลอง 4 5 4 0 13
33 บ้านเคลียง 4 4 0 0 8
34 บ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 4 3 0 0 7
35 วัดนาปรือ 4 2 0 0 6
36 บ่อเกดวิจิตรวิทยา 4 1 2 1 7
37 วัดสองพี่น้อง 4 1 2 0 7
38 บ้านทำเนียบ 4 1 1 0 6
39 บ้านลำชิง 4 1 0 0 5
40 วัดวังไทร 4 1 0 0 5
41 บ้านแพร้ว 4 0 0 0 4
42 ราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา 4 0 0 0 4
43 บ้านทัพหลวง 3 5 0 1 8
44 บ้านโต้นนท์ 3 4 1 1 8
45 วัดคงคาสวัสดิ์ 3 4 1 0 8
46 บ้านโคกตก 3 3 3 1 9
47 บ้านสุโสะ 3 2 6 0 11
48 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 3 2 3 0 8
49 บ้านนาปรัง 3 2 1 1 6
50 เทศบาลตำบลปริก 3 2 0 0 5
51 บ้านทุ่งโพธิ์ 3 2 0 0 5
52 ชุมชนบ้านนากัน 3 1 4 0 8
53 บ้านลำลอง 3 1 1 1 5
54 บ้านสะพานเคียน 3 1 1 0 5
55 บ้านม่วง 3 1 1 0 5
56 บ้านทุ่งไพล 3 1 0 1 4
57 สุขเกษมวิทยา 3 1 0 0 4
58 บ้านสำนักขาม 3 1 0 0 4
59 บ้านท่าโพธิ์ 3 1 0 0 4
60 บ้านยางเกาะ 3 0 2 0 5
61 ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 3 0 1 0 4
62 เทศบาล ๑ บ้านสะเดา 3 0 1 0 4
63 บ้านคลองกวางเขาวัง 3 0 0 1 3
64 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 3 0 0 0 3
65 บ้านบ่อทอง 3 0 0 0 3
66 รุ่งภิญโญ 3 0 0 0 3
67 บ้านปากบางนาทับ 2 6 5 0 13
68 บ้านม้างอน 2 5 0 0 7
69 บ้านไร่ 2 4 0 0 6
70 วัดช่องเขา 2 3 0 0 5
71 วัดบ้านลุ่ม 2 3 0 0 5
72 บ้านกะทิง 2 2 1 0 5
73 เทศบาล ๒ บ้านสะเดา 2 2 0 0 4
74 มหิดล 2 2 0 0 4
75 บ้านห้วยเต่า 2 2 0 0 4
76 บ้านทับโกบ 2 1 0 0 3
77 บ้านวังใหญ่ปลายรำ 2 1 0 0 3
78 ชุมชนบ้านทางควาย 2 1 0 0 3
79 บ้านกระอาน 2 0 2 0 4
80 บ้านนาจะแหน 2 0 2 0 4
81 บ้านห้วยบอน 2 0 1 1 3
82 บ้านประกอบ 2 0 1 0 3
83 บ้านโคกม้า 2 0 0 1 2
84 บ้านพรุตู 2 0 0 1 2
85 วัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 2 0 0 0 2
86 ชุมชนบ้านนาทับ 2 0 0 0 2
87 บ้านเลียบ 2 0 0 0 2
88 สังวาลย์วิท ๒ 2 0 0 0 2
89 สุทธิ์รักษ์ 2 0 0 0 2
90 บ้านใหม่ 2 0 0 0 2
91 บ้านพระพุทธ 1 4 3 0 8
92 บ้านเกาะทาก 1 4 0 0 5
93 บ้านวังบวบ 1 3 1 0 5
94 วัดเทพาไพโรจน์ 1 2 1 0 4
95 บ้านป็อง 1 2 0 0 3
96 บ้านวังใหญ่ 1 2 0 0 3
97 บ้านบ่อเตย 1 2 0 0 3
98 บ้านหัวถนน 1 1 2 0 4
99 บ้านควนเสม็ด 1 1 1 0 3
100 บ้านมุนี 1 1 1 0 3
101 บ้านระตะ 1 1 0 1 2
102 บ้านใหม่(สะเดา) 1 1 0 0 2
103 บ้านท่าม่วง 1 1 0 0 2
104 วัดลำพดจินดาราม 1 1 0 0 2
105 อายุรกิจโกศล 1 1 0 0 2
106 บ้านสะกอม 1 1 0 0 2
107 เทศบาลตำบลนาทวี 1 1 0 0 2
108 บ้านคลองประดู่ 1 1 0 0 2
109 บ้านควนเจดีย์ 1 1 0 0 2
110 บ้านบ่อโชน 1 1 0 0 2
111 บ้านม่วงถ้ำ 1 1 0 0 2
112 บ้านลางา 1 1 0 0 2
113 บ้านสำนักหว้า 1 1 0 0 2
114 บ้านเก่า 1 1 0 0 2
115 บ้านแซะ 1 0 1 0 2
116 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 1 0 1 0 2
117 บ้านนนท์ 1 0 1 0 2
118 บ้านเขาจันทร์ 1 0 1 0 2
119 บ้านสวรรค์ 1 0 0 1 1
120 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 1 0 0 1 1
121 นิคมสร้างตนเองเทพา ๓ 1 0 0 1 1
122 มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 0 0 0 1
123 ตชด.บ้านบาโรย 1 0 0 0 1
124 บ้านพรุหวา 1 0 0 0 1
125 บ้านสม็อง 1 0 0 0 1
126 วัดบ้านไร่ 1 0 0 0 1
127 ชุมชนวัดปลักชะเมา 1 0 0 0 1
128 บ้านควนหรัน 1 0 0 0 1
129 บ้านตะเคียนเภา 1 0 0 0 1
130 บ้านนาหว้า 1 0 0 0 1
131 บ้านน้ำลัด 1 0 0 0 1
132 บ้านป่ากอ 1 0 0 0 1
133 บ้านหนองสาหร่าย 1 0 0 0 1
134 บ้านแค 1 0 0 0 1
135 บ้านโมย 1 0 0 0 1
136 ศาสนบำรุง 1 0 0 0 1
137 เอิ้นวิทยานุสรณ์ 1 0 0 0 1
138 บ้านแม่ที 0 3 1 0 4
139 ลำไพลราษฎร์อุทิศ 0 3 0 0 3
140 วัดท่าประดู่ 0 3 0 0 3
141 ชุมชนวัดน้ำขาว 0 2 0 1 2
142 บ้านทรายขาว 0 2 0 1 2
143 สังคมอิสลามวิทยา 0 1 2 0 3
144 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 0 1 1 1 2
145 บ้านท่า 0 1 1 0 2
146 บ้านพรุหลุมพี 0 1 1 0 2
147 ป่าระไมวิทยา 0 1 1 0 2
148 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 0 1 0 0 1
149 ชาติตระการโกศล 0 1 0 0 1
150 บ้านควนหรัน 0 1 0 0 1
151 บ้านควนหัวช้าง 0 1 0 0 1
152 บ้านทับยาง 0 1 0 0 1
153 บ้านท่าไทร 0 1 0 0 1
154 บ้านป่าชิง 0 1 0 0 1
155 บ้านเกาะค่าง 0 1 0 0 1
156 บ้านเขาน้อย 0 1 0 0 1
157 วัดปริก 0 1 0 0 1
158 สันติวิทย์ 0 1 0 0 1
159 บ้านโคกกอ 0 0 2 0 2
160 ประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 0 0 2 0 2
161 บ้านเก่า 0 0 1 1 1
162 ชุมชนบ้านสะท้อน 0 0 1 0 1
163 ธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 0 0 1 0 1
164 บ้านควนตีหมุน 0 0 1 0 1
165 บ้านตูหยง 0 0 1 0 1
166 บ้านปากบาง 0 0 1 0 1
167 บ้านพรุเตียว 0 0 1 0 1
168 บ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร" 0 0 1 0 1
169 บ้านล่องควน 0 0 1 0 1
170 บ้านสุเหร่า 0 0 0 1 0
171 วัดนาหมอศรี 0 0 0 1 0
172 บ้านหน่ำฮั้ว 0 0 0 0 0
รวม 503 272 126 31 932