สรุปเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาทวี 30 11 2 1 43
2 บ้านบาโหย 20 7 2 1 29
3 บ้านตลิ่งชัน 17 2 1 0 20
4 วัดศรีวิเทศสังฆาราม 16 5 5 0 26
5 สะบ้าย้อย 16 4 0 1 20
6 บ้านคอลอมุดอ 15 15 4 3 34
7 วัดคลองยอ 15 2 4 0 21
8 บ้านนา 13 5 2 0 20
9 บ้านป่างาม 12 4 2 1 18
10 บ้านควนตานี 12 2 1 0 15
11 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 9 7 3 2 19
12 บ้านคูหา 9 5 3 0 17
13 บ้านโหนด 9 1 0 0 10
14 ชุมชนบ้านปาดัง 8 8 1 0 17
15 บ้านลำเปา 8 7 3 1 18
16 บ้านเทพา 8 7 1 0 16
17 บ้านท่าคลอง 8 6 4 0 18
18 บ้านปากบางสะกอม 8 6 0 0 14
19 บ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 8 4 2 0 14
20 นิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 8 4 0 0 12
21 บ้านคูนายสังข์ 8 3 2 0 13
22 วัดนาปรือ 8 3 0 0 11
23 สายชล 8 2 0 0 10
24 แก้วบุตร-คูสกุล 8 1 0 0 9
25 วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 8 0 2 0 10
26 บ้านป่าเร็ด 8 0 1 1 9
27 วัดประจ่า 8 0 0 0 8
28 บ้านเมาะลาแต 7 3 0 0 10
29 บ่อเกดวิจิตรวิทยา 7 1 3 1 11
30 บ้านยางเกาะ 7 1 2 0 10
31 บ้านป่าโอน 6 7 3 0 16
32 ทองอยู่นุตกุล 6 3 0 0 9
33 บ้านเคลียง 5 5 0 0 10
34 ชุมชนวัดควนมีด 5 4 4 0 13
35 บ้านสะพานหัก 5 3 2 0 10
36 วัดวังไทร 5 3 0 0 8
37 บ้านนาจะแหน 5 2 3 0 10
38 บ้านทำเนียบ 5 1 1 0 7
39 เสนพงศ์ 5 0 0 0 5
40 บ้านโต้นนท์ 4 4 1 1 9
41 บ้านโคกตก 4 3 3 1 10
42 บ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 4 3 0 0 7
43 บ้านสุโสะ 4 2 6 0 12
44 วัดสองพี่น้อง 4 1 2 0 7
45 บ้านม่วง 4 1 1 0 6
46 บ้านลำชิง 4 1 0 0 5
47 บ้านบ่อทอง 4 1 0 0 5
48 บ้านลางา 4 1 0 0 5
49 บ้านสำนักขาม 4 1 0 0 5
50 บ้านห้วยบอน 4 0 1 1 5
51 บ้านแพร้ว 4 0 0 0 4
52 ราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา 4 0 0 0 4
53 บ้านทัพหลวง 3 5 0 1 8
54 วัดคงคาสวัสดิ์ 3 4 1 0 8
55 บ้านแม่ที 3 3 1 0 7
56 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 3 2 3 0 8
57 บ้านนาปรัง 3 2 1 1 6
58 เทศบาลตำบลปริก 3 2 0 0 5
59 บ้านทุ่งโพธิ์ 3 2 0 0 5
60 ชุมชนบ้านนากัน 3 1 4 0 8
61 บ้านลำลอง 3 1 1 1 5
62 บ้านสะพานเคียน 3 1 1 0 5
63 บ้านประกอบ 3 1 1 0 5
64 บ้านทุ่งไพล 3 1 0 1 4
65 สุขเกษมวิทยา 3 1 0 0 4
66 บ้านท่าโพธิ์ 3 1 0 0 4
67 ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 3 0 1 0 4
68 เทศบาล ๑ บ้านสะเดา 3 0 1 0 4
69 บ้านคลองกวางเขาวัง 3 0 0 1 3
70 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 3 0 0 0 3
71 บ้านน้ำลัด 3 0 0 0 3
72 รุ่งภิญโญ 3 0 0 0 3
73 บ้านปากบางนาทับ 2 6 5 0 13
74 บ้านเกาะทาก 2 5 0 0 7
75 บ้านม้างอน 2 5 0 0 7
76 บ้านไร่ 2 4 0 0 6
77 บ้านกะทิง 2 3 3 0 8
78 บ้านพรุหลุมพี 2 3 2 0 7
79 วัดช่องเขา 2 3 0 0 5
80 วัดบ้านลุ่ม 2 3 0 0 5
81 วัดบ้านไร่ 2 2 1 0 5
82 เทศบาล ๒ บ้านสะเดา 2 2 0 0 4
83 มหิดล 2 2 0 0 4
84 บ้านห้วยเต่า 2 2 0 0 4
85 บ้านมุนี 2 1 3 0 6
86 บ้านโคกสิเหรง 2 1 0 0 3
87 บ้านทับโกบ 2 1 0 0 3
88 บ้านวังใหญ่ปลายรำ 2 1 0 0 3
89 ชุมชนบ้านทางควาย 2 1 0 0 3
90 บ้านกระอาน 2 0 2 0 4
91 บ้านโคกม้า 2 0 0 1 2
92 บ้านพรุตู 2 0 0 1 2
93 วัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 2 0 0 0 2
94 ชุมชนบ้านนาทับ 2 0 0 0 2
95 บ้านคลองแงะ 2 0 0 0 2
96 บ้านเลียบ 2 0 0 0 2
97 สังวาลย์วิท ๒ 2 0 0 0 2
98 สุทธิ์รักษ์ 2 0 0 0 2
99 บ้านใหม่ 2 0 0 0 2
100 บ้านพระพุทธ 1 4 3 0 8
101 บ้านวังบวบ 1 3 2 0 6
102 ลำไพลราษฎร์อุทิศ 1 3 0 0 4
103 วัดเทพาไพโรจน์ 1 2 1 0 4
104 บ้านป็อง 1 2 0 0 3
105 บ้านวังใหญ่ 1 2 0 0 3
106 บ้านบ่อเตย 1 2 0 0 3
107 บ้านหัวถนน 1 1 2 0 4
108 บ้านถ้ำตลอด 1 1 1 0 3
109 บ้านควนตีหมุน 1 1 1 0 3
110 บ้านควนเสม็ด 1 1 1 0 3
111 บ้านระตะ 1 1 0 1 2
112 บ้านใหม่(สะเดา) 1 1 0 0 2
113 บ้านท่าม่วง 1 1 0 0 2
114 วัดลำพดจินดาราม 1 1 0 0 2
115 อายุรกิจโกศล 1 1 0 0 2
116 บ้านสะกอม 1 1 0 0 2
117 เทศบาลตำบลนาทวี 1 1 0 0 2
118 บ้านคลองประดู่ 1 1 0 0 2
119 บ้านควนเจดีย์ 1 1 0 0 2
120 บ้านบ่อโชน 1 1 0 0 2
121 บ้านม่วงถ้ำ 1 1 0 0 2
122 บ้านสำนักหว้า 1 1 0 0 2
123 บ้านเก่า 1 1 0 0 2
124 บ้านแซะ 1 0 1 0 2
125 บ้านปากบาง 1 0 1 0 2
126 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 1 0 1 0 2
127 บ้านนนท์ 1 0 1 0 2
128 บ้านเขาจันทร์ 1 0 1 0 2
129 บ้านสวรรค์ 1 0 0 1 1
130 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 1 0 0 1 1
131 นิคมสร้างตนเองเทพา ๓ 1 0 0 1 1
132 มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 0 0 0 1
133 ตชด.บ้านบาโรย 1 0 0 0 1
134 บ้านนาจวก 1 0 0 0 1
135 บ้านพรุหวา 1 0 0 0 1
136 บ้านสม็อง 1 0 0 0 1
137 ชุมชนวัดปลักชะเมา 1 0 0 0 1
138 บ้านควนหรัน 1 0 0 0 1
139 บ้านตะเคียนเภา 1 0 0 0 1
140 บ้านนาหว้า 1 0 0 0 1
141 บ้านป่ากอ 1 0 0 0 1
142 บ้านหนองสาหร่าย 1 0 0 0 1
143 บ้านแค 1 0 0 0 1
144 บ้านโมย 1 0 0 0 1
145 ศาสนบำรุง 1 0 0 0 1
146 เอิ้นวิทยานุสรณ์ 1 0 0 0 1
147 วัดท่าประดู่ 0 3 0 0 3
148 บ้านท่า 0 2 2 0 4
149 ชาติตระการโกศล 0 2 1 0 3
150 ชุมชนวัดน้ำขาว 0 2 0 1 2
151 บ้านทรายขาว 0 2 0 1 2
152 วัดปริก 0 2 0 0 2
153 สังคมอิสลามวิทยา 0 1 2 0 3
154 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 0 1 1 1 2
155 บ้านเก่า 0 1 1 1 2
156 บ้านควนหรัน 0 1 1 0 2
157 บ้านปลักบ่อ 0 1 1 0 2
158 ป่าระไมวิทยา 0 1 1 0 2
159 วัดห้วยคู 0 1 0 0 1
160 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 0 1 0 0 1
161 บ้านควนหัวช้าง 0 1 0 0 1
162 บ้านทับยาง 0 1 0 0 1
163 บ้านท่าไทร 0 1 0 0 1
164 บ้านน้ำเค็ม 0 1 0 0 1
165 บ้านป่าชิง 0 1 0 0 1
166 บ้านเกาะค่าง 0 1 0 0 1
167 บ้านเขาน้อย 0 1 0 0 1
168 สันติวิทย์ 0 1 0 0 1
169 บ้านโคกกอ 0 0 2 0 2
170 ประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 0 0 2 0 2
171 ชุมชนบ้านสะท้อน 0 0 1 0 1
172 ธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 0 0 1 0 1
173 บ้านตูหยง 0 0 1 0 1
174 บ้านพรุเตียว 0 0 1 0 1
175 บ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร" 0 0 1 0 1
176 บ้านล่องควน 0 0 1 0 1
177 บ้านสุเหร่า 0 0 0 1 0
178 วัดนาหมอศรี 0 0 0 1 0
179 บ้านหน่ำฮั้ว 0 0 0 0 0
รวม 586 308 144 32 1,070