หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 1 3 2
2 007 โรงเรียนชาติตระการโกศล 3 7 5
3 008 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 21 47 29
4 009 โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ 0 0 0
5 010 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 3 6 3
6 011 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 8 16 8
7 012 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 2 8 2
8 013 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 17 40 30
9 014 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน 1 1 1
10 015 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 8 19 14
11 016 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 13 33 13
12 017 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 3 9 4
13 018 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 1 2 1
14 022 โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 3 9 6
15 025 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 9 23 17
16 032 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 1 3 2
17 033 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๓ 2 5 3
18 034 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๔ 0 0 0
19 035 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 12 24 16
20 036 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 12 31 22
21 037 โรงเรียนบ้านกรงอิตำ 0 0 0
22 038 โรงเรียนบ้านกระอาน 4 15 8
23 039 โรงเรียนบ้านกะทิง 8 13 11
24 047 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 4 13 6
25 050 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 2 5 3
26 049 โรงเรียนบ้านคลองแงะ 2 4 3
27 048 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 14 46 21
28 051 โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 0 0 0
29 053 โรงเรียนบ้านควนตานี 15 33 25
30 054 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 3 10 6
31 057 โรงเรียนบ้านควนหรัน 1 3 2
32 058 โรงเรียนบ้านควนหรัน 2 8 5
33 059 โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 1 3 2
34 052 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 2 4 2
35 056 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 3 8 6
36 055 โรงเรียนบ้านควนไม้ไผ่ 0 0 0
37 060 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 37 98 68
38 061 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 13 48 23
39 062 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 2 4 3
40 063 โรงเรียนบ้านคูหา 17 25 24
41 069 โรงเรียนบ้านฉลุง 0 0 0
42 070 โรงเรียนบ้านช้างคลอด 0 0 0
43 072 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 20 56 38
44 073 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 0 0 0
45 074 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 1 1 1
46 075 โรงเรียนบ้านตาแปด 0 0 0
47 076 โรงเรียนบ้านตูหยง 1 1 1
48 078 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 3 10 6
49 079 โรงเรียนบ้านทรายขาว 3 11 7
50 081 โรงเรียนบ้านทับยาง 1 3 2
51 080 โรงเรียนบ้านทับโกบ 3 6 4
52 082 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 9 15 12
53 090 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 7 15 11
54 091 โรงเรียนบ้านทุ่งครก 0 0 0
55 092 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 0 0 0
56 093 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว 0 0 0
57 094 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 5 11 8
58 095 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 5 15 8
59 096 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 3 9 4
60 089 โรงเรียนบ้านท่า 4 6 5
61 083 โรงเรียนบ้านท่าข่อย 0 0 0
62 084 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 18 50 28
63 087 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2 6 4
64 088 โรงเรียนบ้านท่าหมาก 0 0 0
65 086 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 4 5 4
66 085 โรงเรียนบ้านท่าไทร 1 1 1
67 098 โรงเรียนบ้านนนท์ 2 6 4
68 105 โรงเรียนบ้านนา 20 80 36
69 099 โรงเรียนบ้านนาจวก 1 1 1
70 100 โรงเรียนบ้านนาจะแหน 10 25 17
71 101 โรงเรียนบ้านนาทวี 44 145 80
72 102 โรงเรียนบ้านนาปรัง 7 13 10
73 103 โรงเรียนบ้านนาม่วง 0 0 0
74 104 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1 2 1
75 107 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 3 7 5
76 106 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 1 2 2
77 111 โรงเรียนบ้านบาโหย 30 121 59
78 109 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 5 18 11
79 110 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม 0 0 0
80 108 โรงเรียนบ้านบ่อเตย 3 9 6
81 112 โรงเรียนบ้านบ่อโชน 2 5 2
82 113 โรงเรียนบ้านประกอบ 5 11 10
83 114 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 2 9 5
84 115 โรงเรียนบ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
85 116 โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 2 4 3
86 118 โรงเรียนบ้านปากช่อง 0 0 0
87 121 โรงเรียนบ้านปากบาง 2 6 2
88 119 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 13 17 15
89 120 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 14 29 22
90 117 โรงเรียนบ้านป็อง 3 5 4
91 122 โรงเรียนบ้านป่ากอ 1 2 2
92 123 โรงเรียนบ้านป่างาม 19 37 28
93 124 โรงเรียนบ้านป่าชิง 1 1 1
94 125 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 10 19 11
95 126 โรงเรียนบ้านป่าโอน 16 59 29
96 127 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 8 15 9
97 128 โรงเรียนบ้านพรุตู 3 7 3
98 130 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 7 13 11
99 131 โรงเรียนบ้านพรุหวา 1 26 1
100 129 โรงเรียนบ้านพรุเตียว 1 5 2
101 132 โรงเรียนบ้านพอบิด 0 0 0
102 133 โรงเรียนบ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร" 1 3 2
103 138 โรงเรียนบ้านมุนี 6 14 10
104 135 โรงเรียนบ้านม่วง 6 22 12
105 136 โรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ 2 5 4
106 137 โรงเรียนบ้านม้างอน 7 18 10
107 142 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 10 26 18
108 143 โรงเรียนบ้านระตะ 3 5 3
109 147 โรงเรียนบ้านลางา 5 11 8
110 148 โรงเรียนบ้านลำชิง 5 16 8
111 151 โรงเรียนบ้านลำลอง 6 14 11
112 149 โรงเรียนบ้านลำเปา 19 42 31
113 150 โรงเรียนบ้านลำไพล 0 0 0
114 146 โรงเรียนบ้านล่องควน 1 3 2
115 153 โรงเรียนบ้านวังบวบ 6 9 7
116 155 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 3 15 7
117 154 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ 3 7 5
118 156 โรงเรียนบ้านสม็อง 1 3 2
119 157 โรงเรียนบ้านสวรรค์ 2 8 5
120 158 โรงเรียนบ้านสะกอม 2 5 4
121 160 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 10 21 15
122 159 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 5 16 11
123 161 โรงเรียนบ้านสำนักขาม 5 13 10
124 162 โรงเรียนบ้านสำนักหว้า 2 4 4
125 164 โรงเรียนบ้านสุเหร่า 1 2 1
126 163 โรงเรียนบ้านสุโสะ 12 27 19
127 165 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 3 2
128 166 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 1 0 0
129 169 โรงเรียนบ้านหว้าหลัง 0 0 0
130 170 โรงเรียนบ้านหัวถนน 4 12 8
131 168 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 6 16 6
132 167 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 4 4 4
133 040 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 1 3 2
134 041 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 7 58 23
135 042 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 0 0 0
136 043 โรงเรียนบ้านเก่า 2 5 4
137 044 โรงเรียนบ้านเก่า 3 8 5
138 045 โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ 2 4 3
139 046 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1 3 2
140 064 โรงเรียนบ้านเคลียง 10 23 17
141 097 โรงเรียนบ้านเทพา 16 34 26
142 139 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 10 21 16
143 152 โรงเรียนบ้านเลียบ 2 6 4
144 065 โรงเรียนบ้านแค 1 1 1
145 071 โรงเรียนบ้านแซะ 2 4 3
146 134 โรงเรียนบ้านแพร้ว 4 8 6
147 140 โรงเรียนบ้านแม่ที 7 15 11
148 229 โรงเรียนบ้านโคกกอ 2 7 4
149 066 โรงเรียนบ้านโคกตก 11 27 18
150 067 โรงเรียนบ้านโคกม้า 3 8 6
151 068 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 3 9 6
152 077 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 10 20 16
153 141 โรงเรียนบ้านโมย 1 3 2
154 171 โรงเรียนบ้านโหนด 10 20 16
155 173 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 6 4
156 172 โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 2 2 2
157 145 โรงเรียนบ้านไร่ 6 11 8
158 144 โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 7 14 9
159 175 โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 2 7 3
160 177 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ 0 0 0
161 178 โรงเรียนมหิดล 4 8 6
162 180 โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ 4 6 6
163 183 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 0 0 0
164 185 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 8 11 10
165 186 โรงเรียนวัดคลองยอ 21 46 31
166 187 โรงเรียนวัดช่องเขา 5 11 7
167 189 โรงเรียนวัดทุ่งข่า 0 0 0
168 190 โรงเรียนวัดทุ่งพระ 0 0 0
169 188 โรงเรียนวัดท่าประดู่ 3 5 5
170 192 โรงเรียนวัดนาปรือ 11 21 15
171 193 โรงเรียนวัดนาหมอศรี 1 2 1
172 194 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 10 24 17
173 196 โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 5 9 8
174 195 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 5 10 8
175 197 โรงเรียนวัดประจ่า 8 11 10
176 198 โรงเรียนวัดปริก 2 2 2
177 199 โรงเรียนวัดม่วงก็อง 0 0 0
178 200 โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 2 12 6
179 201 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 2 11 6
180 202 โรงเรียนวัดวังไทร 8 13 11
181 203 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 26 89 43
182 204 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 7 19 12
183 205 โรงเรียนวัดห้วยคู 1 1 1
184 182 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 0 0 0
185 184 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 0 0 0
186 191 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 4 8 7
187 206 โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒ 0 0 0
188 207 โรงเรียนสะบ้าย้อย 21 51 21
189 209 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 2 6 4
190 215 โรงเรียนอายุรกิจโกศล 2 2 2
191 216 โรงเรียนอุทยานอุทิศ 0 0 0
192 214 โรงเรียนเหมืองควนกรด 0 0 0
193 031 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 4 16 6
194 003 โรงเรียนกฤษณาวิทยา 0 0 0
195 004 โรงเรียนกีญามุดดีน 0 0 0
196 006 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 0 0 0
197 019 โรงเรียนดรุณวิทยา 0 0 0
198 020 โรงเรียนดีนูลอิสลาม 0 0 0
199 023 โรงเรียนตัสดีกียะห์ 0 0 0
200 024 โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 0 0 0
201 174 โรงเรียนบุสตานุดดีน 0 0 0
202 176 โรงเรียนป่าระไมวิทยา 2 6 2
203 222 โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 2 2
204 179 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 3 8 5
205 181 โรงเรียนวงศ์วิทย์ 0 0 0
206 221 โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ 0 0 0
207 226 โรงเรียนศาสนบำรุง 1 3 2
208 223 โรงเรียนศาสนอุปถัมป์ 0 0 0
209 208 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา 4 5 3
210 210 โรงเรียนสันติวิทย์ 1 38 8
211 211 โรงเรียนสายชล 10 17 14
212 220 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา 4 30 12
213 212 โรงเรียนสุทธิ์รักษ์ 2 4 4
214 228 โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์ 0 0 0
215 213 โรงเรียนเสนพงศ์ 5 15 11
216 217 โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ 1 2 2
217 005 โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล 9 21 15
218 026 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 4 9 5
219 027 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 4 16 6
220 028 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง 0 0 0
221 030 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก 5 11 9
222 224 โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาวัดในวังพระอารามหลวง 0 0 0
223 218 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา 4 12 8
224 227 โรงเรียน ตชด.บ้านสำนักเอาะ 0 0 0
225 001 โรงเรียน ตชด.มหาราช ๑ 0 0 0
226 021 โรงเรียนตชด.บ้านชายควน 0 0 0
227 225 โรงเรียนตชด.บ้านบาโรย 1 3 2
228 029 โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี 2 2 2
รวม 1072 2815 1735
4550


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]