หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านนาทวี 44 30 68.18% 11 25% 2 4.55% 1 2.27% 44
2 โรงเรียนบ้านบาโหย 30 20 66.67% 7 23.33% 2 6.67% 1 3.33% 30
3 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 20 17 85% 2 10% 1 5% 0 0% 20
4 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 26 16 61.54% 5 19.23% 5 19.23% 0 0% 26
5 โรงเรียนสะบ้าย้อย 21 16 76.19% 4 19.05% 0 0% 1 4.76% 21
6 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 37 15 40.54% 15 40.54% 4 10.81% 3 8.11% 37
7 โรงเรียนวัดคลองยอ 21 15 71.43% 2 9.52% 4 19.05% 0 0% 21
8 โรงเรียนบ้านนา 20 13 65% 5 25% 2 10% 0 0% 20
9 โรงเรียนบ้านป่างาม 19 12 63.16% 4 21.05% 2 10.53% 1 5.26% 19
10 โรงเรียนบ้านควนตานี 15 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
11 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 21 9 42.86% 7 33.33% 3 14.29% 2 9.52% 21
12 โรงเรียนบ้านคูหา 17 9 52.94% 5 29.41% 3 17.65% 0 0% 17
13 โรงเรียนบ้านโหนด 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
14 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 17 8 47.06% 8 47.06% 1 5.88% 0 0% 17
15 โรงเรียนบ้านลำเปา 19 8 42.11% 7 36.84% 3 15.79% 1 5.26% 19
16 โรงเรียนบ้านเทพา 16 8 50% 7 43.75% 1 6.25% 0 0% 16
17 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 18 8 44.44% 6 33.33% 4 22.22% 0 0% 18
18 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 14 8 57.14% 6 42.86% 0 0% 0 0% 14
19 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 14 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
20 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
21 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
22 โรงเรียนวัดนาปรือ 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
23 โรงเรียนสายชล 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
24 โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
25 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 10 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
26 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 10 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
27 โรงเรียนวัดประจ่า 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
28 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
29 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 12 7 58.33% 1 8.33% 3 25% 1 8.33% 12
30 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
31 โรงเรียนบ้านป่าโอน 16 6 37.5% 7 43.75% 3 18.75% 0 0% 16
32 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
33 โรงเรียนบ้านเคลียง 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
34 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 13 5 38.46% 4 30.77% 4 30.77% 0 0% 13
35 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
36 โรงเรียนวัดวังไทร 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านนาจะแหน 10 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
38 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
39 โรงเรียนเสนพงศ์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
41 โรงเรียนบ้านโคกตก 11 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนบ้านสุโสะ 12 4 33.33% 2 16.67% 6 50% 0 0% 12
44 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
45 โรงเรียนบ้านม่วง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
47 โรงเรียนบ้านลางา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนบ้านลำชิง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านสำนักขาม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
51 โรงเรียนบ้านแพร้ว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 9 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
54 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านแม่ที 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
56 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
57 โรงเรียนบ้านนาปรัง 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 8 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านลำลอง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนบ้านประกอบ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
65 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
68 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
70 โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 13 2 15.38% 6 46.15% 5 38.46% 0 0% 13
74 โรงเรียนบ้านม้างอน 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านไร่ 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านกะทิง 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
78 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
79 โรงเรียนวัดช่องเขา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนมหิดล 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านมุนี 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
86 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านทับโกบ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านกระอาน 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านพรุตู 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนบ้านโคกม้า 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
93 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านคลองแงะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านเลียบ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนสุทธิ์รักษ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 8 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 0 0% 8
101 โรงเรียนบ้านวังบวบ 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
102 โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านบ่อเตย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านป็อง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านหัวถนน 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านระตะ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านบ่อโชน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านสะกอม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านสำนักหว้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านเก่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนอายุรกิจโกศล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านนนท์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านปากบาง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านแซะ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
129 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๓ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
130 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
131 โรงเรียนบ้านสวรรค์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
132 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนตชด.บ้านบาโรย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านควนหรัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านนาจวก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านป่ากอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านพรุหวา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านสม็อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านแค 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านโมย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนศาสนบำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนวัดท่าประดู่ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านท่า 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
149 โรงเรียนชาติตระการโกศล 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
150 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
151 โรงเรียนบ้านทรายขาว 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
152 โรงเรียนวัดปริก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนบ้านเก่า 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
156 โรงเรียนบ้านควนหรัน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนป่าระไมวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านทับยาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านท่าไทร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านป่าชิง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนวัดห้วยคู 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนสันติวิทย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านโคกกอ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
170 โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
171 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
172 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านตูหยง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านพรุเตียว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร" 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านล่องควน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านสุเหร่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
178 โรงเรียนวัดนาหมอศรี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
179 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]