หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน "เบญจรงค์สงขลา ๓"ครั้งที่ ๓
มหกรรมดนตรีสันติสุข สนุกกับงานการอาชีพ
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๓ โรงเรียนบ้านนาทวี โรงเรียนบ้านลำชิง โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 8 ห้อง ประชุม 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 8 ห้อง ประชุม 26 ก.ย. 2558 13.00-16.00
-
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
ไม่มีทีมสมัครแข่งขัน
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
-
มีทีมสมัคร 1 ทีม ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 8 ห้อง ประชุม 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 แข่งขันต่อจากการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1 - ม.3
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 8 ห้อง ประชุม 27 ก.ย. 2558 13.00-16.00
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
-
ไม่มีทีมสมัคร
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 8 ห้อง ประชุม 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ห้องสร้อยสวรรค์ 27 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
-
มีทีมสมัคร 1 ทีม ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคCopyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]