หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน "เบญจรงค์สงขลา ๓"ครั้งที่ ๓
มหกรรมดนตรีสันติสุข สนุกกับงานการอาชีพ
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๓ โรงเรียนบ้านนาทวี โรงเรียนบ้านลำชิง โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1 27 ก.ย. 2558 13.00-16.00
-
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 2 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 3 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 3 26 ก.ย. 2558 13.00-16.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 3 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 3 27 ก.ย. 2558 13.00-16.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 2 27 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 27 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 27 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 27 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 27 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 6 27 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 6 27 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง สมุด 27 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]