เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
26 ก.ย. 2558
27 ก.ย. 2558
28 ก.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศด่วน   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  รายการ
                  1.  การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
                  2.  การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
                  3.  การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
                  4.  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-ม.3
                  5.  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ม.1-ม.3 

ขอเปลี่ยน สถานที่แข่งขันจากเดิมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม  เปลี่ยนเป็น อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี   ส่วนวันเวลาเหมือนเดิม   (สาเหตุที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากลักษณะของอาคารไม่สามารถกันลมได้)

 
 
 

ประกาศ       ระบบเปิดให้ พิมพ์ประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน  ครูผู้ฝึกสอน และบัตรประจำตัวกรรมการตัดสิน 

 
 

 
 

 
 

ประกาศ  

ตารางการแข่งขันมีการปรับปรุง กรุณาตรวจสอบตารางการแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนระบบจะเปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน   ครูผู้ฝึกสอน และกรรมการตัดสิน ในวันที่  23  กันยายน  2558

 
 

รายละเอียดที่ผู้เข้าแข่งขันต้องรับทราบ

 
 

 
 

     ประกาศ ชี้แจ้งรายละเอียดเกณฑ์ตัดสินเพิ่มเติม

       1.  รายการแข่งขันกิจกรรม/รายการใด ๆ ถ้ามีนักเรียนในโรงเรียนของกรรมการเข้าร่วมการแข่งขัน และท่านทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสิน กรรมการท่านนั้นสามารถให้คะแนนได้ โดยให้ตัดคะแนนสูงสุด และคะแนนต่ำสุดออก ให้เหลือคะแนนกลางเฉลี่ยเป็นคะแนนสุทธิ เพื่อใช้ในการตัดสิน

       2.  กรณีมีการประท้วงการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ให้ผู้ประท้วงยื่นหนังสือการประท้วงหลังจากประกาศผลการแข่งขันภายใน 30 นาที ในวันแข่งขันเท่านั้น  โดยยื่นต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

 
 

เอกสารเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน คลิกที่นี่
คู่มือการแก้ไขชื่อ คลิกที่นี่

 
 

การรับสมัคร กิจกรรมนอกกรอบ สพฐ. (รับสมัครเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพป.สข 3)

      1.  รายการประกวดขับร้อง เพลงเบญจรงค์สงขลาสาม ให้โรงเรียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประกวดฯ โดยให้ส่งใบสมัคร ไปยังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2558

      2.  ส่วนรายการประกวดแข่งขันรายการอื่น  โรงเรียนแจ้งความประสงค์สมัครเข้าร่วมประกวดในวันแข่งขันกิจกรรมนั้น  รับรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 09.30 น.  และให้โรงเรียนนำผลผลิตและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการประกวดแข่งขันมาด้วย

 
 

การประกวดกิจกรรมนอกกรอบ สพฐ. "เบญจรงค์สงขลา ๓"  ครั้งที่ ๓

ที่ กิจกรรม/รายการประกวดแข่งขัน สถานที่แข่งขัน วันที่แข่งขัน
1 ประกวดขับร้อง "เพลงเบญจรงค์สงขลาสาม" เวทีกลาง สพป.สข.3 26 - 27 ก.ย.58
2 ประกวดผลผลิตทางการเกษตร กล้วยน้ำว้า หน้าอาคาร สพป.สข.3 26 ก.ย. 58
3 ประกวดผลผลิตทางการเกษตร ตะไคร้ หน้าอาคาร สพป.สข.3 26 ก.ย. 58
4 ประกวดผลผลิตทางการเกษตร สะตอ หน้าอาคาร สพป.สข.3 26 ก.ย. 58
5 ประกวดผลผลิตทางการเกษตร เห็ดนางฟ้า หน้าอาคาร สพป.สข.3 27 ก.ย. 58
6 ประกวดผลผลิตทางการเกษตร มะละกอ หน้าอาคาร สพป.สขง3 27 ก.ย. 58
7 ประกวดผลผลิตทางการเกษตร จำปาดะ หน้าอาคาร สพป.สข.3 27 ก.ย. 58
8 ประกวดผลผลิตทางการเกษตร ฟักเขียว หน้าอาคาร สพป.สข.3 27 ก.ย. 58
9 ประกวดกระเช้าเศรษฐกิจพอเพียง หน้าอาคาร สพป.สข.3 26 ก.ย. 58
10 ประกวดเสียบยอดโกสนแฟนซี หน้าอาคาร สพป.สข.3 26 ก.ย. 58

 

 
 

เพลงเบ็ญจรงค์สงขลา 3 คลิกที่นี่

 
 

การประกวดกิจกรรมนอกกรอบ สพฐ. "เบญจรงค์สงขลา ๓" ครั้งที่ ๓‏ คลิกทีนี่
ดาวน์โหลดใบสมัครกิจกรรมนอกกรอบคลิกที่นี่

 
 

รายชื่อผู้ดูแลเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ สพป.สงขลา 3 คลิกที่นี่ http://1drv.ms/1KZnw4s

 
 

 
 

กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเครือข่ายอำเภอ

      1.  เครือข่ายอำเภอจะนะ      แข่งขันระหว่างวันที่  20 - 21 สิงหาคม  2558

         2.  เครือข่ายอำเภอนาทวี      แข่งขันระหว่างวันที่  10 - 11 กันยายน  2558

         3.  เครือข่ายอำเภอเทพา         แข่งขันระหว่างวันที่  3 - 4  กันยายน  2558

         4.  เครือข่ายอำเภอสะบ้าย้อย    แข่งขันระหว่างวันที่  10 - 11  กันยายน  2558

         5.  เครือข่ายอำเภอสะเดา         แข่งขันวันที่  28  สิงหาคม  2558

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 228
จำนวนทีม 1,072
จำนวนนักเรียน 2,815
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,735
จำนวนกรรมการ 510
ครู+นักเรียน 4,550
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,060
ประกาศผลแล้ว 154/166 (92.77%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 17
เมื่อวาน 41
สัปดาห์นี้ 107
สัปดาห์ที่แล้ว 288
เดือนนี้ 966
เดือนที่แล้ว 896
ปีนี้ 3,744
ทั้งหมด 181,937