หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
2 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
3 โรงเรียนบ้านเขาพระ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
4 โรงเรียนบ้านควนเนียง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
5 โรงเรียนบ้านฉลุง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
6 โรงเรียนวัดทุ่งคา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
7 โรงเรียนบ้านไร่ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
9 โรงเรียนบ้านหัวปาบ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
10 โรงเรียนบ้านห้วยโอน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
11 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
13 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
14 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
15 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
16 โรงเรียนวรพัฒน์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
17 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
18 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
19 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
20 โรงเรียนบ้านวังพา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
21 โรงเรียนบ้านหาร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
22 โรงเรียนบ้านโปะหมอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
23 โรงเรียนพัฒนศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
24 โรงเรียนวัดหูแร่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
25 โรงเรียนวัดเขากลอย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
26 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
27 โรงเรียนวัดเนินพิชัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
28 โรงเรียนสมัยศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
29 โรงเรียนทวีรัตน์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนบ้านควนโส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนบ้านชายคลอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนบ้านบางแฟบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนบ้านปลายละหาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
40 โรงเรียนบ้านยางงาม(บางกล่ำ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
41 โรงเรียนบ้านเกาะหมี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนพลวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนวัดคงคาวดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนวัดคลองแห 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนวัดบางศาลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนวัดโคกม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 11 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
52 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 8 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
53 โรงเรียนบ้านเขาพระ 8 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
54 โรงเรียนบ้านควนเนียง 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
55 โรงเรียนบ้านฉลุง 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
56 โรงเรียนวัดทุ่งคา 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
57 โรงเรียนบ้านไร่ 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
58 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
59 โรงเรียนบ้านหัวปาบ 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
60 โรงเรียนบ้านห้วยโอน 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
61 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
62 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
63 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
64 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
65 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
66 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
67 โรงเรียนวรพัฒน์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
68 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
69 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
70 โรงเรียนบ้านยางงาม (ท่าช้าง) 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
71 โรงเรียนบ้านวังพา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
72 โรงเรียนบ้านหาร 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
73 โรงเรียนบ้านโปะหมอ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
74 โรงเรียนพัฒนศึกษา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
75 โรงเรียนวัดหูแร่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
76 โรงเรียนวัดเขากลอย 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
77 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
78 โรงเรียนวัดเนินพิชัย 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
79 โรงเรียนสมัยศึกษา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
80 โรงเรียนทวีรัตน์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
81 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
82 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
83 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
84 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
85 โรงเรียนบ้านควนโส 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
86 โรงเรียนบ้านชายคลอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
87 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
88 โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
89 โรงเรียนบ้านบางแฟบ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
90 โรงเรียนบ้านปลายละหาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
91 โรงเรียนบ้านเกาะหมี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
92 โรงเรียนพลวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
93 โรงเรียนวัดคงคาวดี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
94 โรงเรียนวัดคลองแห 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
95 โรงเรียนวัดบางศาลา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
96 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
97 โรงเรียนวัดโคกม่วง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
98 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
99 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
100 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

พิรม บุญญคง 086-5972888
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]