สรุปเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วิเชียรชม 19 3 6 0 28
2 เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 17 3 4 2 24
3 วัดโพธาราม 15 2 3 1 20
4 เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 13 1 1 1 15
5 วัดอ่าวบัว 11 5 0 0 16
6 จุลสมัย 10 6 6 2 22
7 บ้านน้ำกระจาย 10 3 1 1 14
8 อนุบาลสงขลา 9 4 1 0 14
9 วัดธรรมโฆษณ์ 8 6 1 0 15
10 บ้านดอนขี้เหล็ก 8 4 2 0 14
11 วัดโตนดด้วน 8 1 1 0 10
12 วัดเกาะถ้ำ 8 1 0 0 9
13 บ้านหัวเขา 7 8 1 0 16
14 วัดดีหลวง 7 5 0 0 12
15 วัดเจดีย์งาม 7 3 2 1 12
16 ไทยรัฐวิทยา 37 7 3 2 0 12
17 วัดทุ่งหวังใน 7 3 0 0 10
18 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 7 0 1 0 8
19 กลับเพชรศึกษา 6 8 2 1 16
20 วัดทุ่งสงวน 6 5 6 0 17
21 บ้านม่วงพุ่ม 6 4 1 0 11
22 ชุมชนวัดสามบ่อ 6 3 4 0 13
23 ศรีวิทยา 6 3 2 1 11
24 วัดบ้านพร้าว 6 0 0 0 6
25 บ้านระโนต(ธัญเจริญ) 5 6 4 0 15
26 บ้านม่วงงาม 5 5 3 1 13
27 บ้านขนุน 5 4 8 2 17
28 เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 5 3 0 0 8
29 วัดบ่อทรัพย์ 5 2 3 0 10
30 อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 5 2 0 0 7
31 บ้านเขาแดง 5 1 2 0 8
32 วัดท่าหิน 5 1 0 1 6
33 ราษฎร์นิยมวิทยา 5 0 2 0 7
34 บ้านกลาง 4 4 0 0 8
35 บ้านวัดใหม่ 4 3 2 0 9
36 วัดประตูเขียน 4 3 0 0 7
37 วัดแหลมบ่อท่อ 4 2 2 0 8
38 วัดกระดังงา 4 2 2 0 8
39 วัดทุ่งบัว 4 2 0 2 6
40 วัดทำนบตางหน 4 1 6 2 11
41 วัดผาสุกาวาส 4 1 1 0 6
42 วัดปะโอ 4 1 0 0 5
43 ราษฎร์บำรุง 4 0 1 2 5
44 วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 4 0 0 0 4
45 ราชประชานุเคราะห์ 11 3 4 0 0 7
46 วัดปากแตระ 3 3 1 0 7
47 บ้านรับแพรก 3 2 3 0 8
48 วัดโพธิ์กลาง 3 2 1 0 6
49 วัดนาหม่อม 3 1 2 1 6
50 วัดวาส 3 1 0 1 4
51 บ้านมาบบัว 3 0 3 0 6
52 วัดบ่อทรายเจริญธรรม 3 0 1 0 4
53 วัดป่าขาด 3 0 0 0 3
54 ศาสนศึกษามูลนิธิ 3 0 0 0 3
55 บ้านบ่ออิฐ 3 0 0 0 3
56 สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 2 3 1 0 6
57 วัดชะแล้ 2 3 1 0 6
58 บ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 2 3 0 0 5
59 บ้านหน้าทอง 2 3 0 0 5
60 ภักดีศึกษามูลนิธิ 2 3 0 0 5
61 วัดแม่เปียะ 2 2 5 2 9
62 วัดเกษตรชลธี 2 2 5 0 9
63 เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 2 2 1 1 5
64 ในเมือง 2 2 0 0 4
65 บ้านบางไหน 2 1 2 0 5
66 วัดหัวคุ้ง 2 1 2 0 5
67 วัดหน้าเมือง 2 1 1 0 4
68 พรหมเจริญ 2 1 0 1 3
69 บ้านแหลมหาด 2 1 0 0 3
70 วัดศรีไชย 2 1 0 0 3
71 ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 2 1 0 0 3
72 วัดกลาง 2 0 2 0 4
73 วัดมะขามคลาน 2 0 2 0 4
74 ศิริพงศ์วิทยา 2 0 1 0 3
75 วัดทรายขาว 2 0 1 0 3
76 วัดผักกูด 2 0 0 0 2
77 วัดแหลมวัง 2 0 0 0 2
78 หวังดี 1 4 1 0 6
79 บ้านดอนแบก 1 3 2 0 6
80 วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 1 3 2 0 6
81 วัดหัวป่า 1 2 3 0 6
82 บ้านบ่อตรุ 1 2 2 0 5
83 วัดสนามไชย 1 2 1 1 4
84 วัดประดู่หอม 1 2 1 0 4
85 วัดสถิตย์ชลธาร 1 2 0 0 3
86 แจ้งวิทยา 1 2 0 0 3
87 บ้านจะทิ้งพระ 1 1 3 0 5
88 วัดบางเขียด 1 1 1 1 3
89 วัดประเจียก 1 1 1 0 3
90 วัดจาก 1 1 1 0 3
91 วัดประดู่ 1 1 0 3 2
92 วัดเถรแก้ว 1 1 0 0 2
93 วัดห้วยลาด 1 1 0 0 2
94 ชุมชนบ้านด่าน 1 1 0 0 2
95 วัดดีหลวงนอก 1 1 0 0 2
96 ชัยมงคลวิทย์ 1 0 2 0 3
97 วัดเปรมศรัทธา 1 0 1 0 2
98 วัดโลกา 1 0 1 0 2
99 วัดพังกก 1 0 1 0 2
100 วัดสีหยัง 1 0 1 0 2
101 วัดเลียบ 1 0 0 1 1
102 วัดท้ายยอ 1 0 0 0 1
103 วัดสน 1 0 0 0 1
104 วัดอ่างทอง 1 0 0 0 1
105 บ้านพังเภา 1 0 0 0 1
106 บ้านรัดปูน 1 0 0 0 1
107 วัดแช่มอุทิศ 1 0 0 0 1
108 บ้านชะแม 1 0 0 0 1
109 บ้านนาทองสุก 1 0 0 0 1
110 วัดกาหรำ 1 0 0 0 1
111 วัดบางหรอด 1 0 0 0 1
112 วัดบ่อปาบ 1 0 0 0 1
113 วัดตาหลวงคง 0 4 3 1 7
114 วัดคูขุด 0 4 1 0 5
115 ชุมชนวัดบ้านขาว 0 3 3 0 6
116 วัดแจ้ง 0 3 3 0 6
117 วัดพรหมประดิษฐ์ 0 3 1 1 4
118 วัดบ่อแดง 0 3 0 1 3
119 บ้านมาบหัวทีง 0 2 2 0 4
120 วัดมหาการ 0 2 1 1 3
121 วัดหนองหอย 0 1 3 0 4
122 วัดคูวา 0 1 1 1 2
123 วัดบ้านใหม่ 0 1 1 0 2
124 วัดขนุน 0 1 1 0 2
125 วัดบ่อสระวิทยาทาน 0 1 0 1 1
126 วัดสามี 0 1 0 1 1
127 วัดศาลาหลวงบน 0 1 0 0 1
128 กิติคุณ 0 1 0 0 1
129 ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 0 1 0 0 1
130 บ้านต้นปริง 0 1 0 0 1
131 วัดโคกโพธิ์ 0 1 0 0 1
132 สงขลาวิทยามูลนิธิ 0 1 0 0 1
133 วัดจันทน์ 0 0 3 0 3
134 อามาน๊ะศึกษา 0 0 3 0 3
135 บ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27) 0 0 1 1 1
136 วัดคลองเป็ด 0 0 1 0 1
137 วัดตะพังหม้อ 0 0 1 0 1
138 วัดนางเหล้า 0 0 1 0 1
139 สมเด็จเจ้าพะโคะ 0 0 1 0 1
140 อูลูมุดดีนมูลนิธิ 0 0 1 0 1
141 วัดพังยาง 0 0 0 1 0
142 บ้านแม่ใหญ่ 0 0 0 0 0
รวม 415 237 174 41 826